Přeskočit na obsah

Usnesení zastupitelstva

Usnesení č. 2

Na úřední desce vyvěšeno dne: 23. 12. 2022

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 2, konaného dne 12. 12. 2022
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 2, konaného dne 12. 12. 2022 – Příloha 1 – Schválený rozpočet na rok 2023
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 2, konaného dne 12. 12. 2022 – Příloha 2 – Schválené rozpočtové výhledy na roky 2024 a 2025
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 2, konaného dne 12. 12. 2022 – Příloha 3 – Schválená aktualizace směrnice obce o finanční kontrole
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 2, konaného dne 12. 12. 2022 – Příloha 4 – Schválená aktualizace směrnice o veřejných zakázkách
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 2, konaného dne 12. 12. 2022 – Příloha 5 – Schválené rozpočtové opatření
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 2, konaného dne 12. 12.. 2022 – Příloha 6 – Schválená dohoda o provedení práce
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 2, konaného dne 12. 12. 2022 – Příloha 7 – Rozhodnutí o prodloužení platnosti rozhodnutí MŽP k průzkumnému území Zlaté Hory a Heřmanovice
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 2, konaného dne 12. 12. 2022 – Příloha 8 – Upozornění ČEZ na odstranění zeleně
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 2, konaného dne 12. 12. 2022 – Příloha 9 – Dotace Římskokatolické farnosti Heřmanovice na opravu kapličky nad lomem

Usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Heřmanovice konaného dne 21. 10. 2022

Na úřední desce vyvěšeno dne: 31. 10. 2022

Usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Heřmanovice konaného dne 21. 10. 2022 v 18 hod. v zasedací síni obecního úřadu Heřmanovice 136
Usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Heřmanovice konaného dne 21. 10. 2022 – Příloha 3 – Jednací řád zastupitelstva obce Heřmanovice

Usnesení č. 18

Na úřední desce vyvěšeno dne: 27. 9. 2022

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 18, konaného dne 12. 9. 2022
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 18, konaného dne 12. 9. 2022 – Příloha 1 – První RO z jednání, které ZO vzalo na vědomí
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 18, konaného dne 12. 9. 2022 – Příloha 2 – Druhé RO z jednání
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 18, konaného dne 12. 9. 2022 – Příloha 3 – Příspěvky na topení seniorům
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 18, konaného dne 12. 9. 2022 – Příloha 4 – Schválená dotace na částečnou úhradu neinvestičních nákladů na žáky školy v Holčovicích

Usnesení č. 17

Na úřední desce vyvěšeno dne: 10. 7. 2022

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 17, konaného dne 27. 6. 2022
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 17, konaného dne 27. 6. 2022 – Příloha 1 – schválená roční účetní závěrka obce Heřmanovice sestavená k 31. 12. 2021
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 17, konaného dne 27. 6. 2022 – Příloha 2 – Schvalený závěrečný účet včetne KH a opatření
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 17, konaného dne 27. 6. 2022 – Příloha 3 – Rozpočtové opatření, které ZO vzalo na vědomí
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 17, konaného dne 27. 6. 2022 – Příloha 4 – Schválené rozpočtové opatření
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 17, konaného dne 27. 6. 2022 – Příloha 5 – Vyhlášení záměru prodeje části pozemku 1315

Usnesení č. 16

Na úřední desce vyvěšeno dne: 26. 6. 2022

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 16, konaného dne 6. 6. 2022
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 16, konaného dne 6. 6. 2022 – Příloha 1 – Návrh rozpočtového opatření č. 1 předložený p. Marií Poppeovou.
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 16, konaného dne 6. 6. 2022 – Příloha 2 – Informace obce o ukončení nájemních vztahů k obecním pozemkům
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 16, konaného dne 6. 6. 2022 – Příloha 3 – 1038 vymezení části ke koupi do vlastnictvi obce
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 16, konaného dne 6. 6. 2022 – Příloha 4 – 2955/4 vymezení části k prodeji
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 16, konaného dne 6. 6. 2022 – Příloha 5 – Žádost farnosti o 50 tis. Kč na opravu kaple
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 16, konaného dne 6. 6. 2022 – Příloha 6 – Specifikace záměru prodeje části pozemku p.č. 4390

Usnesení č. 15

Na úřední desce vyvěšeno dne: 7. 4. 2022

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 15, konaného dne 7. 3. 2022
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 15, konaného dne 7. 3. 2022 – Příloha 1 – Aktualizace č. 5 zásad prodeje pozemků na výstavbu RD v obci Heřmanovice ze dne 7. 3. 2022
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 15, konaného dne 7. 3. 2022 – Příloha 2 – ke GP k zadosti u RD c.p. 49
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 15, konaného dne 7. 3. 2022 – Příloha 3 – ke GP k zadosti u RD 358

Usnesení č. 14

Na úřední desce vyvěšeno dne: 13. 12. 2021

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 14, konaného dne 13. 12. 2021
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 14, konaného dne 13. 12. 2021 – Příloha 1 – Schválený rozpočet obce Heřmanovice na rok 2022
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 14, konaného dne 13. 12. 2021 – Příloha 2 – Schválený střednědobý rozpočtový výhled obce Heřmanovice na roky 2023 a 2024
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 14, konaného dne 13. 12. 2021 – Příloha 3 – Schválené rozpočtové opatření č. 5
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 14, konaného dne 13. 12. 2021 – Příloha 4 – Obecně závazná vyhláška obce Heřmanovice č. 3/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 14, konaného dne 13. 12. 2021 – Příloha 5 – Obecně závazná vyhláška obce Heřmanovice č. 2/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 14, konaného dne 13. 12. 2021 – Příloha 6 – Námitky obce Heřmanovice proti návrhu aktualizace č. 2a zásad územního rozvoje MSK podle ustanovení § 39 odst. 2 stavebního zákona
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 14, konaného dne 13. 12. 2021 – Příloha 7 – III. STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ALBRECHTICKA 2021 – 2024
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 14, konaného dne 13. 12. 2021 – Příloha 8 – Leták Dotace na nový kotel
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 14, konaného dne 13. 12. 2021 – Příloha 10 – Mapa – koupě pozemku do vlastnictví obce
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 14, konaného dne 13. 12. 2021 – Příloha 11 – Návrh geometrickehého plánu
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 14, konaného dne 13. 12. 2021 – Příloha 12 – Žádost o podporu v roce 2022

Usnesení č. 13

Na úřední desce vyvěšeno dne: 14. 10. 2021

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 13, konaného dne 27. 9. 2021
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 13, konaného dne 27. 9. 2021 – Příloha 1 – Smlouva o přijetí dotace z rozpočtu kraje na realizaci projektu s názvem „Podpora záchrany dřevouhelné pece Drakov – kulturní památky č. 30991/8-2454
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 13, konaného dne 27. 9. 2021 – Příloha 2 – Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na částečné pokrytí neinvestičních nákladů základní školy v Holčovicích
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 13, konaného dne 27. 9. 2021 – Příloha 3 – smlouva o výpůjčce sběrných nádob
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 13, konaného dne 27. 9. 2021 – Příloha 4 – Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace – sběrné nádoby
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 13, konaného dne 27. 9. 2021 – Příloha 5 – rozpočtové opatření č. 3/2021
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 13, konaného dne 27. 9. 2021 – Příloha 6 – rozpočtového opatření č. 4/2021
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 13, konaného dne 27. 9. 2021 – Příloha 8 – Převod části pozemku 3658/2 do vlastnictví obce Heřmanovice
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 13, konaného dne 27. 9. 2021 – Příloha 9 – vymezení záměru prodeje pozemků na RD
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 13, konaného dne 27. 9. 2021 – Příloha 10 – vymezení části pozemku pro GP 500 m2

Usnesení č. 12

Na úřední desce vyvěšeno dne: 19. 7. 2021

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 12, konaného dne 28. 6. 2021
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 12, konaného dne 28. 6. 2021 – Příloha 1 – Výchozí návrh cenové mapy obce Heřmanovice pro jednání ZO 28. 6. 2021
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 12, konaného dne 28. 6. 2021 – Příloha 4 – Cenová mapa pozemků obce Heřmanovice platná od 28. 6. 2021, schválená zastupitelstvem obce dne 28. 6. 2021
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 12, konaného dne 28. 6. 2021 – Příloha 5 – Schvalená účetní závěrka za rok 2020 obce Heřmanovice
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 12, konaného dne 28. 6. 2021 – Příloha 6 – Schválený závěrečný účet včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Heřmanovice a Zprávy o přijatých opatřeních
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 12, konaného dne 28. 6. 2021 – Příloha 7 – Stanovy Dobrovolného svazku obcí MIKROREGION KRNOVSKO
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 12, konaného dne 28. 6. 2021 – Příloha 8 – Schválené rozpočtové opatření č. 2/2021 obce Heřmanovice
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 12, konaného dne 28. 6. 2021 – Příloha 9 – Obecně závazná vyhláška obce Heřmanovice č. 1/2021, o místním poplatku z pobytu obce Heřmanovice
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 12, konaného dne 28. 6. 2021 – Příloha 10 – Právo stavby vodovodní přípojky přes obecní pozemek p. č. 4386/3 a věcné břemeno
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 12, konaného dne 28. 6. 2021 – Příloha 11 – Návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 12, konaného dne 28. 6. 2021 – Příloha 12 – Záměr prodeje pozemků dle GP 2712/1 a 4396/1
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 12, konaného dne 28. 6. 2021 – Příloha 13 – Prodej pozemku dle GP 1312/1
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 12, konaného dne 28. 6. 2021 – Příloha 14 – Prodej pozemku dle GP 4205

Usnesení č. 11

Na úřední desce vyvěšeno dne: 3. 5. 2021

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 11, konaného dne 19. 4. 2021
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 11, konaného dne 19. 4. 2021 – Příloha 1 – Schválené rozpočtové opatření 1/2021
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 11, konaného dne 19. 4. 2021 – Příloha 2 – SMLOUVU O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE – SLUŽEBNOSTI č. IP-12-8023874/VB/1
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 11, konaného dne 19. 4. 2021 – Příloha 3 – Vyhlášení záměru obce Heřmanovice na prodej pozemku č. 2467 dle GP

Usnesení č. 10

Na úřední desce vyvěšeno dne: 10. 2. 2021

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 10, konaného dne 25. 1. 2021
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 10, konaného dne 25. 1. 2021 – Příloha 1 – Schválený rozpočet na rok 2021 (včetně návrhu a plnění za předcházející rok) a STŘEDNĚDOBÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED 2022-2023
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 10, konaného dne 25. 1. 2021 – Příloha 2 – VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE NA ČÁSTEČNÉ POKRYTÍ NEINVESTIČNÍCH NÁKLADŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HOLČOVICÍCH – na rok 2020

Usnesení č. 9

Na úřední desce vyvěšeno dne: 17. 8. 2020

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 9, konaného dne 27. 7. 2020
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 9, konaného dne 27. 7. 2020 – Příloha 1 – schvalená účetní závěrka za rok 2019
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 9, konaného dne 27. 7. 2020 – Příloha 2 – schválený závěrečný účet za rok 2019 včetně opatření
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 9, konaného dne 27. 7. 2020 – Příloha 3 – Rozpočtové opatření RO1 a upravený rozpočet 2020
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 9, konaného dne 27. 7. 2020 – Příloha 4 – Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 9, konaného dne 27. 7. 2020 – Příloha 5 – Obecně závazná vyhláška č. 2/2020 o místním poplatku ze psů
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 9, konaného dne 27. 7. 2020 – Příloha 6 – Obecně závazná vyhláška obce Heřmanovice č. 3/2020 o místním poplatku z pobytu
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 9, konaného dne 27. 7. 2020 – Příloha 8 – Mapka – záměr prodeje pozemku
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 9, konaného dne 27. 7. 2020 – Příloha 9 – Mapka – návrh na vyhlášení záměru pronájmu pozemku 3609/1

Usnesení č. 8

Na úřední desce vyvěšeno dne: 17. 3. 2020

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 8, konaného dne 9. 3. 2020
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 8, konaného dne 9. 3. 2020 – Příloha 1 – Vyhlašení záměru prodeje části pozemku p. č. 4393/10 dle GP
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 8, konaného dne 9. 3. 2020 – Příloha 2 – Vyhlašení záměru prodeje části pozemku p. č. 3281/2 dle GP

Usnesení č. 7

Na úřední desce vyvěšeno dne: 23. 12. 2019

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 7, konaného dne 9. 12. 2019
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 7, konaného dne 9. 12. 2019 – Příloha 1 – Smlouva o poskytnutí dlouhodobé návratné finanční výpomoci pro DSO Mikroregion Krnovsko
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 7, konaného dne 9. 12. 2019 – Příloha 2 – Rozpočtové opatření č. 5
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 7, konaného dne 9. 12. 2019 – Příloha 3 – Schválený rozpočet obce na rok 2020
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 7, konaného dne 9. 12. 2019 – Příloha 4 – Schválené rozpočtové výhledy obce na roky 2021 a 2022
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 7, konaného dne 9. 12. 2019 – Příloha 5 – Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Usnesení č. 6

Na úřední desce vyvěšeno dne: 18. 10. 2019

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 6, konaného dne 23. 9. 2019
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 6, konaného dne 23. 9. 2019 – Příloha 1 – Schválené rozpočtové opatření 4/2019
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 6, konaného dne 23. 9. 2019 – Příloha 2 – Vymezení zaměření pozemku k prodeji

Usnesení č. 5

Na úřední desce vyvěšeno dne: 29. 6. 2019

Usnesení č. 5 ZO Heřmanovice ze dne 27. 6. 2019
Usnesení č. 5 ZO Heřmanovice ze dne 27. 6. 2019 – Příloha 1 – Schválená roční účetní závěrka 2018
Usnesení č. 5 ZO Heřmanovice ze dne 27. 6. 2019 – Příloha 2 – Schválený závěrečný účet za rok 2018
Usnesení č. 5 ZO Heřmanovice ze dne 27. 6. 2019 – Příloha 3 – Zpráva o přijatých opatření podle § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. ke Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření obce Heřmanovice za rok 2018
Usnesení č. 5 ZO Heřmanovice ze dne 27. 6. 2019 – Příloha 4 – Schválené rozpočtové opatření obce Heřmanovice č. 3/2019 ze dne 27. 6. 2019

Usnesení č. 4

Na úřední desce vyvěšeno dne: 22. 6. 2019

Usnesení č. 4 ZO Heřmanovice ze dne 3. 6. 2019
Usnesení č. 4 ZO Heřmanovice ze dne 3. 6. 2019 – Příloha č. 2 – Rozpočtové opatření č. 2 roku 2019
Usnesení č. 4 ZO Heřmanovice ze dne 3. 6. 2019 – Příloha č. 3 – Aktualizované Zásady pro prodej stavebních parcel v k.ú. Heřmanovice

Usnesení č. 3

Na úřední desce vyvěšeno dne: 18. 3. 2019

Usnesení č. 3 ZO Heřmanovice ze dne 4. 3. 2019
Usnesení č. 3 ZO Heřmanovice ze dne 4. 3. 2019 – Příloha č. 1 – Rozpočtové opatření č. 1 roku 2019
Usnesení č. 3 ZO Heřmanovice ze dne 4. 3. 2019 – Příloha č. 2 – Rozhodnutí o zařazení do sítě místních komunikací.

Usnesení č. 2

Na úřední desce vyvěšeno dne: 15. 1. 2019

Usnesení č. 2 ZO Heřmanovice ze dne 10. 12. 2018
Usnesení č. 2 ZO Heřmanovice ze dne 10. 12. 2018 – Příloha č. 1 – Důvodová zpráva k návrhu zadání Územního plánu Heřmanovice
Usnesení č. 2 ZO Heřmanovice ze dne 10. 12. 2018 – Příloha č. 2 – Vyhodnocení připomínek a požadavků a podnětů k návrhu Zadání ÚP Heřmanovice
Usnesení č. 2 ZO Heřmanovice ze dne 10. 12. 2018 – Příloha č. 3 – Schválené ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ ze dne 10. 12. 2018
Usnesení č. 2 ZO Heřmanovice ze dne 10. 12. 2018 – Příloha č. 4 – Schválený rozpočet obce Heřmanovice na rok 2019
Usnesení č. 2 ZO Heřmanovice ze dne 10. 12. 2018 – Příloha č. 5 – Střednědobý rozpočtový výhled obce Heřmanovice na roky 2020 a 2021 schválený 10. 12. 2018
Usnesení č. 2 ZO Heřmanovice ze dne 10. 12. 2018 – Příloha č. 6 – ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HEŘMANOVICE
Usnesení č. 2 ZO Heřmanovice ze dne 10. 12. 2018 – Příloha č. 7 – Námitky obce Heřmanovice k návrhu zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje k lokalitě pro akumulaci povrchových vod
Usnesení č. 2 ZO Heřmanovice ze dne 10. 12. 2018 – Příloha č. 8 – Rozhodnutí o námitce obce Heřmanovice
Usnesení č. 2 ZO Heřmanovice ze dne 10. 12. 2018 – Příloha č. 9 – Oznámení o zahájení řízení o zařazení do sítě místních komunikací veřejnou vyhláškou

Usnesení č. 1

Na úřední desce vyvěšeno dne: 12. 11. 2018

Usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Heřmanovice konaného dne 5. 11. 2018 v 18 hod. v zasedací síni obecního úřadu Heřmanovice 136

Usnesení č. 17

Na úřední desce vyvěšeno dne: 9. 10. 2018

Usnesení č. 17 ZO Heřmanovice ze dne 25. 9. 2018 včetně rozpočtových opatření č. 1, 2, 3.

Usnesení č. 16

Na úřední desce vyvěšeno dne: 12. 7. 2018

Usnesení č. 16 ZO Heřmanovice ze dne 28. 6. 2018 (opraveno)
Usnesení č. 16 ZO Heřmanovice ze dne 28. 6. 2018
Usnesení č. 16 ZO Heřmanovice ze dne 28. 6. 2018 – Příloha č. 1 – Prodej dle GP
Usnesení č. 16 ZO Heřmanovice ze dne 28. 6. 2018 – Příloha č. 2 – Schválená roční účetní závěrka 2017 – Obec Heřmanovice
Usnesení č. 16 ZO Heřmanovice ze dne 28. 6. 2018 – Příloha č. 3 – Schválený závěrečný účet za rok 2017 – Obec Heřmanovice
Usnesení č. 16 ZO Heřmanovice ze dne 28. 6. 2018 – Příloha č. 4 – Schválený závěrečný účet za rok 2017 – Mikroregion Krnovsko
Usnesení č. 16 ZO Heřmanovice ze dne 28. 6. 2018 – Příloha č. 5 – Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na částečné pokrytí neinvestičních nákladů základní školy v Holčovicích

Usnesení č. 15

Na úřední desce vyvěšeno dne: 10. 4. 2018

Usnesení č. 15 ZO Heřmanovice ze dne 26. 3. 2018

Usnesení č. 14

Na úřední desce vyvěšeno dne: 8. 1. 2018

Usnesení č. 14 ZO Heřmanovice ze dne 18. 12. 2017
Usnesení č. 14 ZO Heřmanovice ze dne 18. 12. 2017 – Příloha č. 1 – Rozpočtové opatření 3
Usnesení č. 14 ZO Heřmanovice ze dne 18. 12. 2017 – Příloha č. 2 – Rozpočet obce Heřmanovice na rok 2018
Usnesení č. 14 ZO Heřmanovice ze dne 18. 12. 2017 – Příloha č. 3 – Rozpočtové výhledy na roky 2019 a 2020

Usnesení č. 13

Na úřední desce vyvěšeno dne: 9. 10. 2017

Usnesení č. 13 ZO Heřmanovice ze dne 25. 9. 2017 s přílohou
Příloha – II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb albrechticka 2017 – 2020

Usnesení č. 12

Na úřední desce vyvěšeno dne: 18. 7. 2017

Usnesení č. 12 ZO Heřmanovice ze dne 27. 6. 2017
Usnesení č. 12 ZO Heřmanovice ze dne 27. 6. 2017 – Příloha č. 1 – Schválená roční účetní závěrka 2016
Usnesení č. 12 ZO Heřmanovice ze dne 27. 6. 2017 – Příloha č. 2 – Schválený závěrečný účet za rok 2016
Usnesení č. 12 ZO Heřmanovice ze dne 27. 6. 2017 – Příloha č. 4 – Rozpočet obce Heřmanovice na rok 2017 – rozpočtové opatření RO2
Usnesení č. 12 ZO Heřmanovice ze dne 27. 6. 2017 – Příloha č. 5 Záměr prodeje části pozemku p.č. 3281/2, trvalý travní porost, a to dle GP
Usnesení č. 12 ZO Heřmanovice ze dne 27. 6. 2017 – Příloha č. 6 Prodej pozemku p.č. 1306/1 dle GP
Usnesení č. 12 ZO Heřmanovice ze dne 27. 6. 2017 – Příloha č. 7 Prodej části pozemku p.č. 1187 dle GP

Usnesení č. 11

Na úřední desce vyvěšeno dne: 23. 4. 2017

Usnesení č. 11 ZO Heřmanovice ze dne 21. 3. 2017
Usnesení č. 11 ZO Heřmanovice ze dne 21. 3. 2017 – Příloha č. 1 – Rozpočtové opatření číslo 1 včetně rozpočtu 2017
Usnesení č. 11 ZO Heřmanovice ze dne 21. 3. 2017 – Příloha č. 3 – Záměr prodeje 1306_1 část dle GP

Usnesení č. 10

Na úřední desce vyvěšeno dne: 6. 1. 2017

Usnesení č. 10 ZO Heřmanovice ze dne 21. 12. 2016
Usnesení č. 10 ZO Heřmanovice ze dne 21. 12. 2016 – Příloha č. 1 – Rozpočtové opatření číslo 6 2016 včetně rozpočtu 2016
Usnesení č. 10 ZO Heřmanovice ze dne 21. 12. 2016 – Příloha č. 2 – Rozpočet obce Heřmanovice na rok 2017
Usnesení č. 10 ZO Heřmanovice ze dne 21. 12. 2016 – Příloha č. 3 – Rozpočtové výhledy obce Heřmanovice na roky 2018 a 2019
Usnesení č. 10 ZO Heřmanovice ze dne 21. 12. 2016 – Příloha č. 4 – Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Usnesení č. 9

Na úřední desce vyvěšeno dne: 4. 12. 2016

Usnesení č. 9 ZO Heřmanovice ze dne 9. 11. 2016 včetně příloh (rozpočtová opatření 1 až 5 a záměr prodeje pozemku 1187 dle GP)

Usnesení č. 8

Na úřední desce vyvěšeno dne: 17. 7. 2016

Usnesení č. 8 ZO Heřmanovice ze dne 28. 6. 2016
Usnesení č. 8 ZO Heřmanovice ze dne 28. 6. 2016 – Příloha 1 – Opatření ke Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření obce Heřmanovice za rok 2015
Usnesení č. 8 ZO Heřmanovice ze dne 28. 6. 2016 – Příloha 2 – Rozpočtové opatření č. 2

Usnesení č. 7

Na úřední desce vyvěšeno dne: 30. 5. 2016

Usnesení č. 7 ZO Heřmanovice ze dne 25. 4. 2016
Usnesení č. 7 ZO Heřmanovice ze dne 25. 4. 2016 – Příloha 1 – Rozpočtové opatření č. 1 obce Heřmanovice na rok 2016

Usnesení č. 6

Na úřední desce vyvěšeno dne: 20. 1. 2016

Usnesení č. 6 ZO Heřmanovice ze dne 21. 12. 2015
Usnesení č. 6 ZO Heřmanovice ze dne 21. 12. 2015 – Příloha 1 – Obecně závazná vyhláška obce Heřmanovice o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Usnesení č. 6 ZO Heřmanovice ze dne 21. 12. 2015 – Příloha 2 – Rozpočtové opatření č. 6 (RO6) a Rozpočet (R) obce Heřmanovice na rok 2015
Usnesení č. 6 ZO Heřmanovice ze dne 21. 12. 2015 – Příloha 3 – Rozpočet obce Heřmanovice na rok 2016
Usnesení č. 6 ZO Heřmanovice ze dne 21. 12. 2015 – Příloha 4 – Rozpočtový výhled obce Heřmanovice na rok 2017
Usnesení č. 6 ZO Heřmanovice ze dne 21. 12. 2015 – Příloha 5 – Rozpočtový výhled obce Heřmanovice na rok 2018

Usnesení č. 5

Na úřední desce vyvěšeno dne: 22. 10. 2015

Usnesení č. 5 ZO Heřmanovice ze dne 21. 9. 2015
Usnesení č. 5 ZO Heřmanovice ze dne 21. 9. 2015 – Příloha 1 – Rozpočtové opatření č. 3 (RO3) a Rozpočet (R) obce Heřmanovice na rok 2015
Usnesení č. 5 ZO Heřmanovice ze dne 21. 9. 2015 – Příloha 2 – Rozpočtové opatření č. 4 (RO4) a Rozpočet (R) obce Heřmanovice na rok 2015
Usnesení č. 5 ZO Heřmanovice ze dne 21. 9. 2015 – Příloha 3 – SMLOUVA o poskytnutí finančního příspěvků – Slezská diakonie
Usnesení č. 5 ZO Heřmanovice ze dne 21. 9. 2015 – Příloha 4 – Smlouva – přestupky 2016

Usnesení č. 4

Na úřední desce vyvěšeno dne: 10. 7. 2015

Usnesení č. 4 ZO Heřmanovice ze dne 29. 6. 2015
Usnesení č. 4 ZO Heřmanovice ze dne 29. 6. 2015 – Příloha 1 – Zásady pro poskytování příspěvků občanům Heřmanovic
Usnesení č. 4 ZO Heřmanovice ze dne 29. 6. 2015 – Příloha 2 – Rozpočtové opatření č. 2 (RO2) a Rozpočet (R) obce Heřmanovice na rok 2015
Usnesení č. 4 ZO Heřmanovice ze dne 29. 6. 2015 – Příloha 3 – Aktualizace Zásad pronájmu obecních pozemků v k.ú. Heřmanovice

Usnesení č. 3

Na úřední desce vyvěšeno dne: 2. 5. 2015

Usnesení č. 3 ZO Heřmanovice ze dne 23. 3. 2015
Usnesení č. 3 ZO Heřmanovice ze dne 23. 3. 2015 – Příloha 1 – Rozpočtové opatření č. 1 (RO1) a Rozpočet (R) obce Heřmanovice na rok 2015
Usnesení č. 3 ZO Heřmanovice ze dne 23. 3. 2015 – Příloha 2 – Smlouva o právu provést stavbu

Usnesení č. 2

Na úřední desce vyvěšeno dne: 21. 1. 2015

Usnesení č. 2 ZO Heřmanovice ze dne 15. 12. 2014
Usnesení č. 2 ZO Heřmanovice ze dne 15. 12 – Příloha 1 – Rozpočtové opatření č. 6
Usnesení č. 2 ZO Heřmanovice ze dne 15. 12 – Příloha 2 – Rozpočet obce Heřmanovice na rok 2015
Usnesení č. 2 ZO Heřmanovice ze dne 15. 12 – Příloha 3 – Rozpočtový výhled obce Heřmanovice na rok 2016
Usnesení č. 2 ZO Heřmanovice ze dne 15. 12 – Příloha 4 – Rozpočtový výhled obce Heřmanovice na rok 2017

Usnesení č. 1

Na úřední desce vyvěšeno dne: 24.11.2014

Usnesení z ustavujícího zasedaní zastupitelstva obce Heřmanovice konaného dne 10. 11. 2014

Usnesení č. 18

Na úřední desce vyvěšeno dne: 13. 10. 2014

Usnesení č. 18 ZO Heřmanovice ze dne 29. 9. 2014

Usnesení č. 17

Na úřední desce vyvěšeno dne: 13. 7. 2014

Usnesení č. 17 ZO Heřmanovice ze dne 30. 6. 2014
Usnesení č. 17 ZO Heřmanovice – Příloha 1 – Opatření ke Zprávě o výsledku hospodaření za 2013
Usnesení č. 17 ZO Heřmanovice – Příloha 2 – Vnitřní směrnice obce Heřmanovice č. 1/2014 Odpisový plán
Usnesení č. 17 ZO Heřmanovice – Příloha 3 – Vnitřní směrnice obce Heřmanovice č. 2/2014 Evidence majetku
Usnesení č. 17 ZO Heřmanovice – Příloha 4 – Rozpočtové opatření č. 3 a 4

Usnesení č. 16

Na úřední desce vyvěšeno dne: 23. 6. 2014

Usnesení č. 16 ZO Heřmanovice ze dne 9. 6. 2014
Usnesení č. 16 ZO Heřmanovice – Příloha č. 1 – Rozpočtové opatření č. 1 ze dne 9. 6. 2014
Usnesení č. 16 ZO Heřmanovice – Příloha č. 2 – Aktualizace 1. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Albrechticka na období 2014 – 2016 ze dne 9. 6. 2014

Usnesení č. 15

Na úřední desce vyvěšeno dne: 27. 2. 2014

Usnesení č. 15 ZO Heřmanovice ze dne 11. 2. 2014 s přílohou (Strategický plán rozvoje obce Heřmanovice)

Usnesení č. 14

Na úřední desce vyvěšeno dne: 27. 2. 2014

Usnesení č. 14 ZO Heřmanovice ze dne 30. 12. 2013 s přílohami (Obecně závazná vyhláška č. 1/2013,o místních poplatcích; Rozpočet obce Heřmanovice na rok 2014; Rozpočtový výhled obce Heřmanovice na rok 2015; Rozpočtový výhled obce Heřmanovice na rok 2016, Rozpočtové opatření)

Usnesení č. 13

Na úřední desce vyvěšeno dne: 22. 1. 2014

Usnesení č. 13 ZO Heřmanovice ze dne 5. 12. 2013 s přílohami 1 až 8 (Opatření týkající se evidence a výběru místních poplatků za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů; Rozpočtovéopatření č.1/2013; Směrnice č.1/2013 kprovádění inventarizace majetku, pohledávek a závazků obce Heřmanovice; Směrnice č. 2/2013 o zabezpečení zákona o finanční kontrole č. 320/2001 Sb.; Návrh Obecně závazné vyhláška č. 1/2013,o místních poplatcích; Návrh rozpočtu obce Heřmanovice na rok 2014; Rozpočtový výhled obce Heřmanovice na rok 2015; Rozpočtový výhled obce Heřmanovice na rok 2016)

Usnesení č. 12

Na úřední desce vyvěšeno dne: 25. 11. 2013

Usnesení č. 12 ZO Heřmanovice ze dne 30. 9. 2013

Usnesení č. 11

Na úřední desce vyvěšeno dne: 29. 4. 2013

Usnesení č. 11 ZO Heřmanovice ze dne 24. 4. 2013 s přílohou (Rozpočet obce Heřmanovice na rok 2013)

Usnesení č. 10

Na úřední desce vyvěšeno dne: 19. 12. 2012

Usnesení č. 10 ZO Heřmanovice ze dne 17. 12. 2012 s přilohami (Rozpočtové opatření č.1/2012; Prodej bytových jednotek do osobního vlastnictví)

Usnesení č. 9

Na úřední desce vyvěšeno dne: 21. 11. 2012

Usnesení č. 9 ZO Heřmanovice ze dne 5. 11. 2012 s přílohami

Usnesení č. 8

Na úřední desce vyvěšeno dne: 16. 7. 2012

Usnesení č. 8 ZO Heřmanovice ze dne 27. 06. 2012

Usnesení č. 7

Na úřední desce vyvěšeno dne: 6. 3. 2012

Usnesení č. 7 ZO Heřmanovice ze dne 27. 02. 2012

Usnesení č. 6

Na úřední desce vyvěšeno dne: 5. 1. 2012

Usnesení č. 6 ZO Heřmanovice ze dne 29. 12. 2011

Usnesení č. 5

Na úřední desce vyvěšeno dne: 21. 11. 2011

Usnesení č. 5 ZO Heřmanovice ze dne 31. 10. 2011

Usnesení č. 4

Na úřední desce vyvěšeno dne: 4. 7. 2011

Usnesení č. 4 ZO Heřmanovice ze dne 28. 6. 2011

Usnesení č. 3

Na úřední desce vyvěšeno dne: 4. 3. 2011

Usnesení č. 3 ZO Heřmanovice ze dne 28. 2. 2011 s přílohou

Usnesení č. 2

Na úřední desce vyvěšeno dne: 20. 12. 2010

Usnesení č. 2 ZO Heřmanovice ze dne 13. 12. 2010

Usnesení č. 1

Na úřední desce vyvěšeno dne: 17. 11. 2010

Usnesení č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Heřmanovice
ze dne 8. 11. 2010

Usnesení číslo 19 až 1 (20. 9. 2010 – 6. 11. 2006)

Na úřední desce vyvěšeno dne: 22. 9. 2010

Usnesení ZO č. 19 ze dne 20. 9. 2010

Na úřední desce vyvěšeno dne: 2. 8. 2010

Usnesení ZO č. 18 ze dne 12. 7. 2010

Na úřední desce vyvěšeno dne: 1. 3. 2010

Usnesení ZO č. 17 ze dne 15. 2. 2010

Na úřední desce vyvěšeno dne: 4. 1. 2010

Usnesení ZO č. 16 ze dne 16. 12. 2009

Na úřední desce vyvěšeno dne: 13. 10. 2009

Usnesení ZO č. 15 ze dne 29. 9. 2009

Na úřední desce vyvěšeno dne: 6. 8. 2009

Usnesení ZO č. 14 ze dne 29. 7. 2009

Na úřední desce vyvěšeno dne: 23. 3. 2009

Usnesení ZO č. 13 ze dne 16. 3. 2009

Na úřední desce vyvěšeno dne: 5. 2. 2009

Usnesení ZO č. 12 ze dne 28. 1. 2009

Na úřední desce vyvěšeno dne: 17. 12. 2008

Usnesení ZO č. 11 ze dne 8. 12. 2008

Na úřední desce vyvěšeno dne: 13. 10. 2008

Usnesení ZO č. 10 ze dne 6. 10. 2008

Na úřední desce vyvěšeno dne: 20. 6. 2008

Usnesení ZO č. 9 ze dne 16. 6. 2008

Na úřední desce vyvěšeno dne: 21. 2. 2008

Usnesení ZO č. 8 ze dne 18. 2. 2008

Na úřední desce vyvěšeno dne: 20. 12. 2007

Usnesení ZO č. 7 ze dne 18. 12. 2007

Na úřední desce vyvěšeno dne: 24. 10. 2007

Usnesení ZO č. 6 ze dne 22. 10. 2007

Na úřední desce vyvěšeno dne: 19. 7. 2007

Usnesení ZO č. 5 ze dne 16. 7. 2007

Na úřední desce vyvěšeno dne: 27. 4. 2007

Usnesení ZO č. 4 ze dne 24. 4. 2007

Na úřední desce vyvěšeno dne: 31. 1. 2007

Usnesení ZO č. 3 ze dne 29. 1. 2007

Na úřední desce vyvěšeno dne: 5. 12. 2006

Usnesení ZO č. 2 ze dne 1. 12. 2006

Na úřední desce vyvěšeno dne: 8. 11. 2013

Usnesení ZO č. 1 ze dne 6. 11. 2006

Usnesení 9. 10. 2006 – 6. 9. 2004

Na úřední desce vyvěšeno dne: 12. 10. 2006

Usnesení ZO ze dne 9. 10. 2006

Na úřední desce vyvěšeno dne: 26. 7. 2006

Usnesení ZO ze dne 24. 7. 2006

Na úřední desce vyvěšeno dne: 5. 6. 2006

Usnesení ZO ze dne 29. 5. 2006

Na úřední desce vyvěšeno dne: 21. 3. 2006

Usnesení ZO ze dne 20. 3. 2006

Na úřední desce vyvěšeno dne: 14. 12. 2005

Usnesení ZO ze dne 12. 12. 2005

Na úřední desce vyvěšeno dne: 28. 10. 2005

Usnesení ZO ze dne 24. 10. 2005

Na úřední desce vyvěšeno dne: 29. 9. 2005

Usnesení ZO ze dne 26. 9. 2005

Na úřední desce vyvěšeno dne: 5. 7. 2005

Usnesení ZO ze dne 1. 7. 2005

Na úřední desce vyvěšeno dne: 9. 3. 2005

Usnesení ZO ze dne 7. 3. 2005

Na úřední desce vyvěšeno dne: 3. 1. 2005

Usnesení ZO ze dne 30. 12. 2004

Na úřední desce vyvěšeno dne: 16. 12. 2004

Usnesení ZO ze dne 13. 12. 2004

Na úřední desce vyvěšeno dne: 8. 9. 2004

Usnesení ZO ze dne 6. 9. 2004