Přeskočit na obsah

Rozpočet a závěrečné účty obce a mikroregionů

Vyvěšeno dne: 28. 2. 2023

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ
Rozpočtové opatření č. 2 dne 17. 2. 2023
Obec Heřmanovice oznamuje, že Schválené rozpočtové opatření starostou obce č. 2 je zveřejněn na elektronické úřední desce a v listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři účetní obce na adrese: Heřmanovice 136, 79374 (budova OÚ).
Schválené rozpočtové opatření starosotu obce č. 2 ze dne 17. 2. 2023

Vyvěšeno dne: 30. 1. 2023

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ
Rozpočtové opatření č. 1 dne 18. 1. 2023
Obec Heřmanovice oznamuje, že Schválené rozpočtové opatření starostou obce č. 1 je zveřejněn na elektronické úřední desce a v listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři účetní obce na adrese: Heřmanovice 136, 79374 (budova OÚ).
Schválené rozpočtové opatření starosotu obce č. 1 ze dne 18. 1. 2023

Vyvěšeno dne: 30. 1. 2023

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ
Rozpočtové opatření Mikroregionu Krnovsko č. 1/2023, schváleno Valnou hromadou MRK dne 24. 1. 2023, č. usnesení 6/115. Je zveřejněno na elektronické úřední desce MRK http://www.mikroregionkrnovsko.cz/, taktéž na webových stránkách členských obcí MRK a v listinné podobě je k nahlédnutí na adrese: Mikroregion Krnovsko, Hlavní náměstí č. 29 v domě Evropy – 2. patro (kancelář MRK).
Rozpočtové opatření Mikroregionu Krnovsko č. 1/2023

Vyvěšeno dne: 23. 12. 2022

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ
Schválené rozpočtové opatření na ZO č. 2 dne 12. 12. 2022
Obec Heřmanovice oznamuje, že Schválené rozpočtové opatření na zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 2 je zveřejněn na elektronické úřední desce a v listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři účetní obce na adrese: Heřmanovice 136, 79374 (budova OÚ).
Schválené rozpočtové opatření na ZO 12. 12. 2022

Vyvěšeno dne: 23. 12. 2022

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ
Obec Heřmanovice oznamuje, že schválený rozpočet na rok 2023 a výhled na roky 2024-2025 na zastupitelstvo obce Heřmanovice 12. 12. 2022 jsou zveřejněny v elektronické podobě na stránkách obce www.hermanovice.cz v rubrice: Úřední deska – Rozpočet a závěrečné účty obce a mikroregionů. V listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři účetní obce na adrese: Heřmanovice 136, 79374 (budova OÚ).
Schválený rozpočt obce na rok 2023 včetně plnění za rok 2022
Střednědobý rozpočtový výhled obce na rok 2024-2025

Vyvěšeno dne: 12. 12. 2022

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ
Schválený rozpočet MRK na rok 2023 byl schválen Valnou hromadou MRK dne 2.12.2022 , č. usnesení 13/65. Je zveřejněn v elektronické podobě na úřední desce MRK http://www.mikroregionkrnovsko.cz/, taktéž na webových stránkách členských obcí MRK a v listinné podobě je k nahlédnutí na adrese : Mikroregion Krnovsko,Hlavní náměstí č. 29 v domě Evropy – 2.patro ( kancelář MRK ).
Schválený rozpočet MRK na rok 2023

Vyvěšeno dne: 12. 12. 2022

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ
Rozpočtové opatření Mikroregionu Krnovsko č. 4/2022, schváleno Valnou hromadou MRK dne 2. 12. 2022 , č. usnesení 15/65. Je zveřejněno na elektronické úřední desce MRK http://www.mikroregionkrnovsko.cz/, taktéž na webových stránkách členských obcí MRK a v listinné podobě je k nahlédnutí na adrese: Mikroregion Krnovsko, Hlavní náměstí č. 29 v domě Evropy – 2. patro (kancelář MRK).
Rozpočtové opatření Mikroregionu Krnovsko č. 4/2022

Vyvěšeno dne: 27. 11. 2022

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ
Obec Heřmanovice oznamuje, že návrh rozpočtu na rok 2023 a výhled na roky 2024-2025 jsou zveřejněny v elektronické podobě na stránkách obce www.hermanovice.cz v rubrice: Úřední deska – Rozpočet a závěrečné účty obce a mikroregionů. V listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři účetní obce na adrese: Heřmanovice 136, 79374 (budova OÚ).
Návrh rozpočtu obce na rok 2023
Návrh rozpočtu obce na rok 2023 včetně plnění za rok 2022
Návrh rozpočtu obce na rok 2023 – Podklady pro tvorbu rozpočtu 2023 a výhledů 2024 a 2025 pro účetní
Střednědobý rozpočtový výhled obce na rok 2024-2025

Vyvěšeno dne: 15. 11. 2022

Návrh rozpočtu Mikroregionu Krnovsko na rok 2023 a návrh střednědobého výhledu na roky 2024-2025
Návrh rozpisu rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok
Návrh rozpočtu – závazné ukazatele, rok 2023
MRK-Rozpis položky 4121 – členské příspěvky obcí na rok 2023
MRK- návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024-2025

Vyvěšeno dne: 7. 9. 2022

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ
Rozpočtové opatření Mikroregionu Krnovsko č. 3/2022, schváleno Správní radou MRK dne 1. 9. 2022, č. usnesení 4/114. Je zveřejněno na elektronické úřední desce MRK http://www.mikroregionkrnovsko.cz/, taktéž na webových stránkách členských obcí MRK a v listinné podobě je k nahlédnutí na adrese: Mikroregion Krnovsko, Hlavní náměstí č. 29 v domě Evropy – 2. patro (kancelář MRK).
Rozpočtové opatření Mikroregionu Krnovsko č. 3/2022

Vyvěšeno dne: 10. 7. 2022

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ
Schválené rozpočtové opatření na ZO č. 17 dne 27. 6. 2022
Obec Heřmanovice oznamuje, že Schválené rozpočtové opatření na zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 17 je zveřejněn na elektronické úřední desce a v listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři účetní obce na adrese: Heřmanovice 136, 79374 (budova OÚ).
Schválené rozpočtové opatření na ZO 27. 6. 2022

Vyvěšeno dne: 10. 7. 2022

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ
Rozpočtové opatření, které ZO vzalo na vědomí na zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 17 konaného dne 27. 6. 2022
Obec Heřmanovice oznamuje, že rozpočtové opatření, které ZO vzalo na vědomí na zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 17 konaného dne 27. 6. 2022 je zveřejněn na elektronické úřední desce a v listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři účetní obce na adrese: Heřmanovice 136, 79374 (budova OÚ).
Rozpočtové opatření, které ZO vzalo na vědomí na zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice konaného dne 27. 6. 2022

Vyvěšeno dne: 10. 7. 2022

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ
Obec Heřmanovice oznamuje, že v souladu se Zákonem č.250/2000 Sb. jsou dokumenty: Schvalená účetní závěrka obce Heřmanovice za rok 2021, Schválený závěrečný účet obce Heřmanovice za rok 2021 včetně opatření a zprávy o přezkoumání schvílení na zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 17 konaného dne 27. 6. 2022 zveřejněny v elektronické podobě na stránkách obce www.hermanovice.cz v rubrice: Úřední deska – Rozpočet a závěrečné účty obce a mikroregionů. V listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři účetní obce na adrese: Heřmanovice 136, 79374 (budova OÚ).
Schválená roční účetní závěrka obce Heřmanovice sestavená k 31. 12. 2021
Schvalený závěrečný účet včetne KH a opatření

Vyvěšeno dne: 1. 7. 2022

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ
Závěrečný účet Mikroregionu Krnovsko za rok 2021 byl schválen Valnou hromadou MRK dne 23. 6. 2022, č. usnesení 5/64. Je zveřejněn na elektronické úřední desce MRK https://www.mikroregionkrnovsko.cz/, taktéž na webových stránkách členských obcí MRK a v listinné podobě je k nahlédnutí na adrese: Mikroregion Krnovsko, Hlavní náměstí č. 29 v domě Evropy – 2. patro (kancelář MRK).
Obec je členem Mikroregionu Krnovsko
Schválený závěrečný účet Mikroregionu Krnovsko za rok 2021
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu – FIN 2-12 M
Schválená zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí – Mikroregion Krnovsko za rok 2021
Schválený zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku – obcí Mikroregion Krnovsko
Schválený výkaz zisku a ztráty územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržností – Mikroregion Krnovsko
Schválená Rozvaha územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti – Mikroregion Krnovsko
Schválená Příloha územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti – Mikroregion Krnovsko

Vyvěšeno dne: 1. 7. 2022

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ
Rozpočtové opatření Mikroregionu Krnovsko č. 2/2022, schváleno Valnou hromadou MRK dne 23. 6. 2022 , č. usnesení 9/64, je zveřejněno na elektronické úřední desce MRK http://www.mikroregionkrnovsko.cz/, taktéž na webových stránkách členských obcí MRK a v listinné podobě je k nahlédnutí na adrese: Mikroregion Krnovsko, Hlavní náměstí č. 29 v domě Evropy – 2. patro (kancelář MRK).
Rozpočtové opatření Mikroregionu Krnovsko č. 2/2022

Vyvěšeno dne: 26. 6. 2022

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ
Návrh rozpočtového opatření č. 1 předložený p. Marií Poppeovou.
Obec Heřmanovice oznamuje, že Návrh rozpočtového opatření č. 1 předložený p. Marií Poppeovou je zveřejněn na elektronické úřední desce a v listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři účetní obce na adrese: Heřmanovice 136, 79374 (budova OÚ).
Návrh rozpočtového opatření č. 1 předložený p. Marií Poppeovou.

Vyvěšeno dne: 12. 6. 2022

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ
Návrh Závěrečného účtu obce Heřmanovice s přílohami za rok 2021
Obec Heřmanovice oznamuje, že Návrh Závěrečného účtu obce Heřmanovice s přílohami za rok 2021 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Heřmanovice IČ 00295981 za rok 2021 je zveřejněn na elektronické úřední desce a v listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři účetní obce na adrese: Heřmanovice 136, 79374 (budova OÚ).
Návrh závěrečného účtu obce Heřmanovice za rok 2021
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu – FIN 2-12 M
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Heřmanovice,Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Heřmanovice, IČ 00295981 za rok 2021 IČ 00295981 za rok 2021
Výkaz zisku a ztráty územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržností – obec Heřmanovice
Rozvaha územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti – obec Heřmanovice
Příloha územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti – obec Heřmanovice

Vyvěšeno dne: 2. 6. 2022

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ
Návrh závěrečného účtu Mikroregionu Krnovsko za rok 2021. Je zveřejněn na elektronické úřední desce MRK https://www.mikroregionkrnovsko.cz/, taktéž na webových stránkách členských obcí MRK a v listinné podobě je k nahlédnutí na adrese: Mikroregion Krnovsko, Hlavní náměstí č. 29 v domě Evropy – 2. patro (kancelář MRK).
Obec je členem Mikroregionu Krnovsko
Návrh závěrečného účtu Mikroregionu Krnovsko za rok 2021
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu – FIN 2-12 M
Návrh zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí – Mikroregion Krnovsko za rok 2021
Návrh zápisu o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku – obcí Mikroregion Krnovsko
Návrh výkazu zisku a ztráty územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržností – Mikroregion Krnovsko
Rozvaha územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti – Mikroregion Krnovsko
Návrh přílohy územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti – Mikroregion Krnovsko

Vyvěšeno dne: 2. 3. 2022

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ
Rozpočtové opatření Mikroregionu Krnovsko č. 1/2022, schváleno Valnou hromadou MRK dne 24. 2. 2022, č. usnesení 2/113. Je zveřejněno na elektronické úřední desce MRK http://www.mikroregionkrnovsko.cz/, taktéž na webových stránkách členských obcí MRK a v listinné podobě je k nahlédnutí na adrese: Mikroregion Krnovsko, Hlavní náměstí č. 29 v domě Evropy – 2. patro (kancelář MRK).
Rozpočtové opatření Mikroregionu Krnovsko č. 1/2022

Vyvěšeno dne: 10. 1. 2022

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ
Obec Heřmanovice oznamuje, že schválený rozpočet na rok 2022, výhled na roky 2023-2024 a rozpočtové opatření č. 5 schálené na zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 14, konaného dne 13. 12. 2021 jsou zveřejněny v elektronické podobě na stránkách obce www.hermanovice.cz v rubrice: Úřední deska – Rozpočet a závěrečné účty obce a mikroregionů. V listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři účetní obce na adrese: Heřmanovice 136, 79374 (budova OÚ).
Schválený rozpočet obce Heřmanovice na rok 2022
Schválený střednědobý rozpočtový výhled obce Heřmanovice na roky 2023 a 2024
Schválené rozpočtové opatření č. 5

Vyvěšeno dne: 7. 1. 2022

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ
Rozpočtové opatření Mikroregionu Krnovsko č. 6/2021, schváleno Valnou hromadou MRK dne 16. 12. 2021, č. usnesení 10/61. Je zveřejněno na elektronické úřední desce MRK http://www.mikroregionkrnovsko.cz/, taktéž na webových stránkách členských obcí MRK a v listinné podobě je k nahlédnutí na adrese: Mikroregion Krnovsko, Hlavní náměstí č. 29 v domě Evropy – 2. patro (kancelář MRK).
Rozpočtové opatření Mikroregionu Krnovsko č. 6/2021

Vyvěšeno dne: 22. 12. 2021

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ
Schválený rozpočet MRK na rok 2022 a schválený střednědobý výhled rozpočtu na rok 2023-2025
Schválený rozpočet MRK na rok 2022 byl schválen 61. Valnou hromadou MRK dne 16. 12. 2021, č. usnesení 7/61. Schválený střednědobý výhled rozpočtu na rok 2023-2025 byl schválen 61. Valnou hromadou dne 16. 12. 2021, č. usnesení 8/61. Je zveřejněno v elektronické podobě na úřední desce MRK http://www.mikroregionkrnovsko.cz/, taktéž na webových stránkách členských obcí MRK a v listinné podobě je k nahlédnutí na adrese: Mikroregion Krnovsko, Hlavní náměstí č. 29 v domě Evropy – 2. patro (kancelář MRK).
Mikroregionu Krnovsko -Schválený rozpočet – závazné ukazatele, rok 2022
Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2023-2025 v Kč – Mikroregion Krnovsko

Vyvěšeno dne: 22. 12. 2021

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ
Rozpočtové opatření Mikroregionu Krnovsko č. 5/2021, schváleno Správní radou MRK dne 16. 12. 2021, č. usnesení 2/112. Je zveřejněno na elektronické úřední desce MRK http://www.mikroregionkrnovsko.cz/, taktéž na webových stránkách členských obcí MRK a v listinné podobě je k nahlédnutí na adrese: Mikroregion Krnovsko, Hlavní náměstí č. 29 v domě Evropy – 2. patro (kancelář MRK).
Rozpočtové opatření Mikroregionu Krnovsko č. 5/2021

Vyvěšeno dne: 27. 11. 2021

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ
Obec Heřmanovice oznamuje, že návrh rozpočtu na rok 2022 a výhled na roky 2023-2024 jsou zveřejněny v elektronické podobě na stránkách obce www.hermanovice.cz v rubrice: Úřední deska – Rozpočet a závěrečné účty obce a mikroregionů. V listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři účetní obce na adrese: Heřmanovice 136, 79374 (budova OÚ).
Návrh rozpočtu obce na rok 2022 včetně plnění za předcházející rok
Střednědobý rozpočtový výhled obce na rok 2023-2024

Vyvěšeno dne: 19. 11. 2021

Návrh rozpočtu Mikroregionu Krnovsko na rok 2022 a návrh střednědobého výhledu na roky 2023-2025
Návrh rozpisu rozpočtu roku 2022 včetně plnění za předcházející rok
Návrh rozpočtu – závazné ukazatele, rok 2022
MRK-Rozpis položky 4121 – členské příspěvky obcí na rok 2022
MRK- návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023-2024

Vyvěšeno dne: 10. 11. 2021

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ
Rozpočtové opatření Mikroregionu Krnovsko č. 4/2021, schváleno Správní radou MRK dne 4. 11. 2021, č. usnesení 2/111. Je zveřejněno na elektronické úřední desce MRK http://www.mikroregionkrnovsko.cz/, taktéž na webových stránkách členských obcí MRK a v listinné podobě je k nahlédnutí na adrese: Mikroregion Krnovsko, Hlavní náměstí č. 29 v domě Evropy – 2. patro (kancelář MRK).
Rozpočtové opatření Mikroregionu Krnovsko č. 4/2021

Vyvěšeno dne: 14. 10. 2021

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ
Obec Heřmanovice oznamuje, že v souladu se Zákonem č.250/2000 Sb. jsou dokument: Schválené rozpočtové opatření 3/2021 a 4/2021 zveřejněny v elektronické podobě na stránkách obce www.hermanovice.cz v rubrice: Úřední deska – Rozpočet a závěrečné účty obce a mikroregionů. V listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři účetní obce na adrese: Heřmanovice 136, 79374 (budova OÚ).
Schválené rozpočtové opatření 3/2021 na zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 13 dne 27. 9. 2021
Schválené rozpočtové opatření 4/2021 na zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 13 dne 27. 9. 2021

Vyvěšeno dne: 3. 9. 2021

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ
Rozpočtové opatření Mikroregionu Krnovsko č. 3/2021, schváleno Správní radou MRK dne 20. 8. 2021, č. usnesení 2/110 . Je zveřejněno na elektronické úřední desce MRK https://www.mikroregionkrnovsko.cz/, taktéž na webových stránkách členských obcí MRK a v listinné podobě je k nahlédnutí na adrese: Mikroregion Krnovsko, Hlavní náměstí č. 29 v domě Evropy – 2.patro ( kancelář MRK).
Rozpočtové opatření Mikroregionu Krnovsko č. 3/2021

Vyvěšeno dne: 20. 7. 2021

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ
Obec Heřmanovice oznamuje, že v souladu se Zákonem č.250/2000 Sb. jsou dokument: Schválené rozpočtové opatření 2/2021 zveřejněny v elektronické podobě na stránkách obce www.hermanovice.cz v rubrice: Úřední deska – Rozpočet a závěrečné účty obce a mikroregionů. V listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři účetní obce na adrese: Heřmanovice 136, 79374 (budova OÚ).
Schválené rozpočtové opatření 2/2021 na zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 12 dne 28. 6. 2021

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ
Obec Heřmanovice oznamuje, že v souladu se Zákonem č.250/2000 Sb. jsou dokumenty: Schvalená účetní závěrka obce Heřmanovice za rok 2020, Schválený závěrečný účet obce Heřmanovice za rok 2020 včetně opatření a zprávy o přezkoumání zveřejněny v elektronické podobě na stránkách obce www.hermanovice.cz v rubrice: Úřední deska – Rozpočet a závěrečné účty obce a mikroregionů. V listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři účetní obce na adrese: Heřmanovice 136, 79374 (budova OÚ).
Schvalená účetní závěrka obce Heřmanovice za rok 2020
Schválený závěrečný účet včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Heřmanovice a Zprávy o přijatých opatřeních

Vyvěšeno dne: 8. 7. 2021

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ
Závěrečný účet Mikroregionu Krnovsko za rok 2020 byl schválen 59. Valnou hromadou MRK dne 25. 6. 2021, č. usnesení 5/59 . Je zveřejněn na elektronické úřední desce MRK https://www.mikroregionkrnovsko.cz/, taktéž na webových stránkách členských obcí MRK a v listinné podobě je k nahlédnutí na adrese: Mikroregion Krnovsko, Hlavní náměstí č. 29 v domě Evropy – 2. patro (kancelář MRK).
Obec je členem Mikroregionu Krnovsko
Závěrečný účet Mikroregionu Krnovsko za rok 2020
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu – FIN 2-12 M
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí – Mikroregion Krnovsko za rok 2020
Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku – obcí Mikroregion Krnovsko
Výkaz zisku a ztráty územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržností – Mikroregion Krnovsko
Rozvaha územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti – Mikroregion Krnovsko
Příloha územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti – Mikroregion Krnovsko

Vyvěšeno dne: 8. 7. 2021

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ
Rozpočtové opatření Mikroregionu Krnovsko č. 2/2021, schváleno Správní radou MRK dne 25. 6. 2021, č. usnesení 2/109, je zveřejněno na elektronické úřední desce MRK https://www.mikroregionkrnovsko.cz/, taktéž na webových stránkách členských obcí MRK a v listinné podobě je k nahlédnutí na adrese: Mikroregion Krnovsko, Hlavní náměstí č. 29 v domě Evropy – 2. patro (kancelář MRK).
Rozpočtové opatření Mikroregionu Krnovsko č. 2/2021

Vyvěšeno dne: 9. 6. 2021

Návrh Závěrečného účtu obce Heřmanovice s přílohami za rok 2020
Návrh závěrečného účtu obce Heřmanovice za rok 2020
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu – FIN 2-12 M
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Heřmanovice za rok 2020
Výkaz zisku a ztráty územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržností – obec Heřmanovice
Rozvaha územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti – obec Heřmanovice
Příloha územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti – obec Heřmanovice

Vyvěšeno dne: 1. 6. 2021

Návrh Závěrečného účtu Mikroregionu Krnovsko s přílohami za rok 2020
Obec je členem Mikroregionu Krnovsko
Návrh závěrečného účtu Mikroregionu Krnovsko za rok 2020
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu – FIN 2-12 M
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí – Mikroregion Krnovsko za rok 2020
Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku – obcí Mikroregion Krnovsko
Výkaz zisku a ztráty územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržností – Mikroregion Krnovsko
Rozvaha územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti – Mikroregion Krnovsko
Příloha územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti – Mikroregion Krnovsko

Vyvěšeno dne: 4. 5. 2021

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ
Obec Heřmanovice oznamuje, že v souladu se Zákonem č.250/2000 Sb. jsou dokument: Schválené rozpočtové opatření 1/2021 zveřejněny v elektronické podobě na stránkách obce www.hermanovice.cz v rubrice: Úřední deska – Rozpočet a závěrečné účty obce a mikroregionů. V listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři účetní obce na adrese: Heřmanovice 136, 79374 (budova OÚ).
Schválené rozpočtové opatření 1/2021 na zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 11 dne 19. 4. 2021

Vyvěšeno dne: 29. 4. 2021

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ
Rozpočtové opatření Mikroregionu Krnovsko č. 1/2021, schváleno Správní radou MRK dne 14. 4. 2021, č. usnesení 2/108. Je zveřejněno na elektronické úřední desce MRK https://www.mikroregionkrnovsko.cz/, taktéž na webových stránkách členských obcí MRK a v listinné podobě je k nahlédnutí na adrese: Mikroregion Krnovsko, Hlavní náměstí č. 29 v domě Evropy – 2. patro (kancelář MRK).
Rozpočtové opatření Mikroregionu Krnovsko č. 1/2021

Vyvěšeno dne: 1. 3. 2021

Obec Heřmanovice oznamuje, že v souladu se Zákonem č.250/2000 Sb. jsou dokumenty: Schválený rozpočet na rok 2021 (včetně návrhu a plnění za předcházející rok) a STŘEDNĚDOBÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED 2022-2023 zveřejněny v elektronické podobě na stránkách obce www.hermanovice.cz v rubrice: Úřední deska – Rozpočet a závěrečné účty obce a mikroregionů. V listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři účetní obce na adrese: Heřmanovice 136, 79374 (budova OÚ).
Schválený rozpočet na rok 2021 (včetně návrhu a plnění za předcházející rok) a STŘEDNĚDOBÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED 2022-2023

Vyvěšeno dne: 13. 1. 2021

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ
Rozpočtové opatření Mikroregionu Krnovsko č. 5/2020 k 31. 12. 2020, schváleno Správní radou MRK dne 31. 12. 2020, č. usnesení 2/106. Je zveřejněno na elektronické úřední desce MRK https://www.mikroregionkrnovsko.cz/, taktéž na webových stránkách členských obcí MRK a v listinné podobě je k nahlédnutí na adrese: Mikroregion Krnovsko, Hlavní náměstí č. 29 v domě Evropy – 2. patro (kancelář MRK).
Rozpočtové opatření Mikroregionu Krnovsko č. 5/2020

Vyvěšeno dne: 5. 1. 2021

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ
Schválený rozpočet MRK na rok 2021 byl schválen Valnou hromadou MRK dne 17. 12. 2020, č. usnesení 7/58. Je zveřejněn v elektronické podobě na úřední desce MRK https://www.mikroregionkrnovsko.cz/, taktéž na webových stránkách členských obcí MRK a v listinné podobě je k nahlédnutí na adrese: Mikroregion Krnovsko, Hlavní náměstí č. 29 v domě Evropy – 2. patro (kancelář MRK).
Schválený rozpočet MRK na rok 2021

Vyvěšeno dne: 31. 12. 2020

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ
Rozpočtové opatření Mikroregionu Krnovsko č. 4/2020, schváleno Správní radou MRK dne 17. 12. 2020, č. usnesení 3/106. Je zveřejněno na elektronické úřední desce MRK https://www.mikroregionkrnovsko.cz/, taktéž na webových stránkách členských obcí MRK a v listinné podobě je k nahlédnutí na adrese: Mikroregion Krnovsko, Hlavní náměstí č. 29 v domě Evropy – 2. patro (kancelář MRK).
Rozpočtové opatření Mikroregionu Krnovsko č. 4/2020

Vyvěšeno dne: 24. 11. 2020

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ
Obec Heřmanovice oznamuje, že návrh rozpočtu na rok 2021 a výhled na roky 2022-2023 jsou zveřejněny v elektronické podobě na stránkách obce www.hermanovice.cz v rubrice: Úřední deska – Rozpočet a závěrečné účty obce a mikroregionů. V listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři účetní obce na adrese: Heřmanovice 136, 79374 (budova OÚ).
Návrh rozpočtu obce na rok 2021 včetně plnění za předcházející rok
Střednědobý výhled obce na rok 2022-2023

Vyvěšeno dne: 21. 10. 2020

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ
Návrh rozpočtu Mikroregionu Krnovsko na rok 2021 je zveřejněn na elektronické úřední desce MRK https://www.mikroregionkrnovsko.cz/, taktéž na webových stránkách členských obcí MRK a v listinné podobě je k nahlédnutí na adrese: Mikroregion Krnovsko, Hlavní náměstí č. 29 v domě Evropy – 2. patro (kancelář MRK).
Návrh rozpočtu Mikroregionu Krnovsko na rok 2021 – Návrh rozpisu rozpočtu roku 2021 včetně plnění za předcházející rok
Návrh rozpočtu Mikroregionu Krnovsko na rok 2021 -Návrh rozpočtu – závazné ukazatele, rok 2021
Návrh rozpočtu Mikroregionu Krnovsko na rok 2021 – Rozpis položky 4121 – návrh rozpočtu na rok 2021

Vyvěšeno dne: 20. 10. 2020

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ
Rozpočtové opatření Mikroregionu Krnovsko č. 3/2020, schváleno Správní radou MRK dne 14. 10. 2020 , č. usnesení 3/105. Je zveřejněno na elektronické úřední desce MRK https://www.mikroregionkrnovsko.cz/, taktéž na webových stránkách členských obcí MRK a v listinné podobě je k nahlédnutí na adrese: Mikroregion Krnovsko, Hlavní náměstí č. 29 v domě Evropy – 2. patro (kancelář MRK).
Rozpočtové opatření Mikroregionu Krnovsko č. 3/2020

Vyvěšeno dne: 9. 9. 2020

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ
Rozpočtové opatření Mikroregionu Krnovsko č. 2/2020, schváleno Správní radou MRK dne 24. 8. 2020 , č. usnesení 2/104. Je zveřejněno na elektronické úřední desce MRK https://www.mikroregionkrnovsko.cz/, taktéž na webových stránkách členských obcí MRK a v listinné podobě je k nahlédnutí na adrese: Mikroregion Krnovsko, Hlavní náměstí č. 29 v domě Evropy – 2. patro (kancelář MRK).
Rozpočtové opatření Mikroregionu Krnovsko č. 2/2020

Vyvěšeno dne: 17. 8. 2020

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ
Obec Heřmanovice oznamuje, že v souladu se Zákonem č.250/2000 Sb. jsou dokumenty: Schvalená účetní závěrka obce Heřmanovice za rok 2019, Schválený závěrečný účet obce Heřmanovice za rok 2019 včetně opatření a Rozpočtové opatření RO1 zveřejněny v elektronické podobě na stránkách obce www.hermanovice.cz v rubrice: Úřední deska – Rozpočet a závěrečné účty obce a mikroregionů. V listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři účetní obce na adrese: Heřmanovice 136, 79374 (budova OÚ).
Schvalená účetní závěrka obce Heřmanovice za rok 2019
Schválený závěrečný účet obce Heřmanovice za rok 2019 včetně opatření
Rozpočtové opatření RO1 a upravený rozpočet 2020

Vyvěšeno dne: 7. 7. 2020

Návrh závěrečného účtu Obce Heřmanovice s přílohami za rok 2019
Návrh závěrečného účetu za rok 2019
Rozvaha – Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
Výkaz zisku a ztráty – Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazku obcí a regionálních rad – Fin 2 – 12 M
Příloha – územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Heřmanovice za rok 2019

Vyvěšeno dne: 22. 6. 2020

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ
Závěrečný účet Mikroregionu Krnovsko za rok 2019 byl schválen Valnou hromadou MRK dne 18. 6. 2020 , č. usnesení 4/56 . Je zveřejněn na elektronické úřední desce MRK https://www.mikroregionkrnovsko.cz/, taktéž na webových stránkách členských obcí MRK a v listinné podobě je k nahlédnutí na adrese : Mikroregion Krnovsko,Hlavní náměstí č. 29 v domě Evropy – 2.patro (kancelář MRK).Obec je členem Mikroregionu Krnovsko.
Závěrečný účetu Mikroregionu Krnovsko za rok 2019
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu – FIN 2-12 M
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí – Mikroregion Krnovsko za rok 2020
Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku – obcí Mikroregion Krnovsko
Výkaz zisku a ztráty územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržností – Mikroregion Krnovsko
Rozvaha územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti – Mikroregion Krnovsko
Příloha územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti – Mikroregion Krnovsko
Příloha závěrečného účtu – Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2019 – Mikroregion Krnovsko

Vyvěšeno dne: 1. 5. 2020

Návrh Závěrečného účtu Mikroregionu Krnovsko s přílohami za rok 2019
Obec je členem Mikroregionu Krnovsko
Návrh závěrečného účetu Mikroregionu Krnovsko za rok 2019
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu – FIN 2-12 M
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí – Mikroregion Krnovsko za rok 2020
Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku – obcí Mikroregion Krnovsko
Výkaz zisku a ztráty územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržností – Mikroregion Krnovsko
Rozvaha územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti – Mikroregion Krnovsko
Příloha územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti – Mikroregion Krnovsko
Příloha závěrečného účtu Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2019 – Mikroregion Krnovsko

Vyvěšeno dne: 17. 3. 2020

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ
Rozpočtové opatření Mikroregionu Krnovsko č. 1/2020, schváleno Správní radou MRK dne 6. 3. 2020 , č. usnesení 2/101 , je zveřejněno na elektronické úřední desce MRK https://www.mikroregionkrnovsko.cz/, taktéž na webových stránkách členských obcí MRK a v listinné podobě je k nahlédnutí na adrese: Mikroregion Krnovsko, Hlavní náměstí č. 29 v domě Evropy – 2. patro (kancelář MRK).
Rozpočtové opatření Mikroregionu Krnovsko č. 1/2020

Vyvěšeno dne: 23. 12. 2019

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ
Obec Heřmanovice oznamuje, že v souladu se Zákonem č.250/2000 Sb. jsou dokumenty: schválený rozpočet obce pro rok 2020 obec Heřmanovice, schválené rozpočtové výhledy obce na roky 2021 a 2022 zveřejněny v elektronické podobě na stránkách obce www.hermanovice.cz v rubrice: Úřední deska – Rozpočet a závěrečné účty obce a mikroregionů. V listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři účetní obce na adrese: Heřmanovice 136, 79374 (budova OÚ).
Schválený rozpočet obce na rok 2020
Schválené rozpočtové výhledy obce na roky 2021 a 2022

Vyvěšeno dne: 23. 11. 2019

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ
Obec Heřmanovice oznamuje, že v souladu se Zákonem č.250/2000 Sb. jsou dokumenty: Rozpočtové opatření č. 5 zveřejněny v elektronické podobě na stránkách obce www.hermanovice.cz v rubrice: Úřední deska – Rozpočet a závěrečné účty obce a mikroregionů. V listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři účetní obce na adrese: Heřmanovice 136, 79374 (budova OÚ).
Rozpočtové opatření č. 5

Vyvěšeno dne: 18. 12. 2019

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ
Rozpočtové opatření Mikroregionu Krnovsko č. 7/2019, schváleno Správní radou MRK dne 6. 12. 2019, č. usnesení 2/99. Je zveřejněno na elektronické úřední desce MRK https://www.mikroregionkrnovsko.cz/, taktéž na webových stránkách členských obcí MRK a v listinné podobě je k nahlédnutí na adrese: Mikroregion Krnovsko, Hlavní náměstí č. 29 v domě Evropy – 2. patro (kancelář MRK).
Rozpočtové opatření Mikroregionu Krnovsko č. 7/2019

Vyvěšeno dne: 14. 12. 2019

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ
Schválený rozpočet MRK na rok 2020 byl schválen Valnou hromadou MRK dne 6.12.2019 , č. usnesení 6/55. Je zveřejněn v elektronické podobě na úřední desce MRK https://www.mikroregionkrnovsko.cz/, taktéž na webových stránkách členských obcí MRK a v listinné podobě je k nahlédnutí na adrese: Mikroregion Krnovsko,Hlavní náměstí č. 29 v domě Evropy – 2.patro (kancelář MRK).
Schválený rozpočet – závazné ukazatele rok 2020
Schválený střednědobý výhled rozpočtu MRK na rok 2021-2023 byl schválen Valnou hromadou MRK dne 6.12.2019 , č. usnesení 6/55. Je zveřejněn v elektronické podobě na úřední desce MRK https://www.mikroregionkrnovsko.cz/, taktéž na webových stránkách členských obcí MRK a v listinné podobě je k nahlédnutí na adrese : Mikroregion Krnovsko,Hlavní náměstí č. 29 v domě Evropy – 2.patro (kancelář MRK).
Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2021-2023

Vyvěšeno dne: 23. 11. 2019

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ
Obec Heřmanovice oznamuje, že v souladu se Zákonem č.250/2000 Sb. jsou dokumenty: Návrh rozpočtu 2020, rozpočtové výhledy 2021 a 2022 zveřejněny v elektronické podobě na stránkách obce www.hermanovice.cz v rubrice: Úřední deska – Rozpočet a závěrečné účty obce a mikroregionů. V listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři účetní obce na adrese: Heřmanovice 136, 79374 (budova OÚ).
Návrh rozpočtu 2020
Rozpočtové výhledy 2021 a 2022

Vyvěšeno dne: 21. 11. 2019

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ
Rozpočtové opatření Mikroregionu Krnovsko č. 6/2019, schváleno Správní radou MRK dne 19. 11. 2019 , č. usnesení 2/98 . Je zveřejněno na elektronické úřední desce MRK https://www.mikroregionkrnovsko.cz/, taktéž na webových stránkách členských obcí MRK a v listinné podobě je k nahlédnutí na adrese: Mikroregion Krnovsko, Hlavní náměstí č. 29 v domě Evropy – 2. patro (kancelář MRK).
Rozpočtové opatření Mikroregionu Krnovsko č. 6/2019

Vyvěšeno dne: 21. 11. 2019

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ
Následující dokumenty jsou zveřejněny na elektronické úřední desce MRK https://www.mikroregionkrnovsko.cz/, taktéž na webových stránkách členských obcí MRK a v listinné podobě je k nahlédnutí na adrese: Mikroregion Krnovsko,Hlavní náměstí č. 29 v domě Evropy – 2.patro (kancelář MRK).
Návrh rozpočtu na rok 2020 Mikroregionu Krnovsko – Návrh rozpisu rozpočtu 2020, včetně schváleného a upraveného rozpočtu 2019 + očekávané plnění 2019
Návrh rozpočtu – závazné ukazatelé na rok 2020
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2021-2023
MRK – rozpis položky 4121 – příspěvky členských obcí 2020

Vyvěšeno dne: 18. 10. 2019

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ
Rozpočtové opatření Obce Heřmanovice, schváleno zastupitelstvem dne 23. 9. 2019, č. usnesení 6 je zveřejněno na stránkách obce www.hermanovice.cz v rubrice: Úřední deska – Rozpočet a závěrečné účty obce a mikroregionů. V listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři účetní obce na adrese: Heřmanovice 136, 79374 (budova OÚ).
Schválené rozpočtové opatření obce Heřmanovice č. 4/2019 ze dne 23. 9. 2019

Vyvěšeno dne: 11. 9. 2019

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ
Rozpočtové opatření Mikroregionu Krnovsko č. 5/2019, schváleno Správní radou MRK dne 5. 9. 2019, č. usnesení 3/97. Je zveřejněno na elektronické úřední desce MRK https://www.mikroregionkrnovsko.cz/, taktéž na webových stránkách členských obcí MRK a v listinné podobě je k nahlédnutí na adrese: Mikroregion Krnovsko, Hlavní náměstí č. 29 v domě Evropy – 2. patro (kancelář MRK).
Rozpočtové opatření Mikroregionu Krnovsko č. 5/2019

Vyvěšeno dne: 9. 9. 2019

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ
Rozpočtové opatření Mikroregionu Krnovsko č. 4/2019, schváleno Správní radou MRK dne 8. 7. 2019, č. usnesení 2/96. Je zveřejněno na elektronické úřední desce MRK https://www.mikroregionkrnovsko.cz/, taktéž na webových stránkách členských obcí MRK a v listinné podobě je k nahlédnutí na adrese: Mikroregion Krnovsko, Hlavní náměstí č. 29 v domě Evropy – 2. patro (kancelář MRK).
Rozpočtové opatření Mikroregionu Krnovsko č. 4/2019

Vyvěšeno dne: 29. 6. 2019

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ
Rozpočtové opatření Obce Heřmanovice, schváleno zastupitelstvem dne 27. 6. 2019, č. usnesení 5 je zveřejněno na stránkách obce www.hermanovice.cz v rubrice: Úřední deska – Rozpočet a závěrečné účty obce a mikroregionů. V listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři účetní obce na adrese: Heřmanovice 136, 79374 (budova OÚ).
Schválené rozpočtové opatření obce Heřmanovice č. 3/2019 ze dne 27. 6. 2019

Vyvěšeno dne: 29. 6. 2019

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ
Obec Heřmanovice oznamuje, že v souladu se Zákonem č.250/2000 Sb. jsou schválené dokumenty: Schválená roční účetní závěrka 2018, Závěrečný účet obce Heřmanovice za 2018, Zpráva o přijatých opatření ke Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření obce Heřmanovice za rok 2018, zveřejněny v elektronické podobě na stránkách obce www.hermanovice.cz v rubrice: Úřední deska – Rozpočet a závěrečné účty obce a mikroregionů. V listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři účetní obce na adrese: Heřmanovice 136, 79374 (budova OÚ).
Schválená roční účetní závěrka 2018
Schválený závěrečný účet za rok 2018
Zpráva o přijatých opatření podle § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. ke Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření obce Heřmanovice za rok 2018

Vyvěšeno dne: 24. 6. 2019

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ
Závěrečný účet Mikroregionu Krnovsko za rok 2017 8byl schválen Valnou hromadou MRK dne 11.6.2019 , č. usnesení 4/54 . Je zveřejněn na elektronické úřední desce MRK https://www.mikroregionkrnovsko.cz/, taktéž na webových stránkách členských obcí MRK a v listinné podobě je k nahlédnutí na adrese: Mikroregion Krnovsko, Hlavní náměstí č. 29 v domě Evropy – 2.patro (kancelář MRK).
Mikroregion Krnovsko – Schválený závěrečný účet za rok 2018
Fin 2-12 M – VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
ROZVAHA – ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY – ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
Příloha – Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2018-Mikroregion Krnovsko
Příloha závěrečného účtu
Zápis o výsledku dílčího přezkoumaní hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Krnovsko, IČ 71195530 v roce 2018
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Krnovsko, IČ: 71195530 za rok 2018

Vyvěšeno dne: 24. 6. 2019

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ
Rozpočtové opatření Mikroregionu Krnovsko č. 3/2019, schváleno Správní radou MRK dne 11.6.2019 , č. usnesení 3/95 . Je zveřejněno na elektronické úřední desce MRK https://www.mikroregionkrnovsko.cz/, taktéž na webových stránkách členských obcí MRK a v listinné podobě je k nahlédnutí na adrese: Mikroregion Krnovsko,Hlavní náměstí č. 29 v domě Evropy – 2.patro (kancelář MRK).
Rozpočtové opatření Mikroregionu Krnovsko č. 3/2019

Vyvěšeno dne: 22. 6. 2019

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ
Rozpočtové opatření Obce Heřmanovice, schváleno zastupitelstvem dne 3. 6. 2019, č. usnesení 4 je zveřejněno na stránkách obce www.hermanovice.cz v rubrice: Úřední deska – Rozpočet a závěrečné účty obce a mikroregionů. V listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři účetní obce na adrese: Heřmanovice 136, 79374 (budova OÚ).
Schválené rozpočtové opatření obce Heřmanovice č. 2/2019 ze dne 3. 6. 2019

Vyvěšeno dne: 11. 6. 2019

Návrh závěrečného účtu Obce Heřmanovice s přílohami za rok 2018
Závěrečný účet za rok 2018
Rozvaha – Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
Výkaz zisku a ztráty – Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazku obcí a regionálních rad – Fin 2 – 12 M
Příloha – územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Heřmanovice, IČ 00295981 za rok 2018

Vyvěšeno dne: 15. 5. 2019

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ
Rozpočtové opatření Mikroregionu Krnovsko č. 2/2019, schváleno Správní radou MRK dne 7. 5. 2019 , č. usnesení 4/94 , je zveřejněno na elektronické úřední desce MRK https://www.mikroregionkrnovsko.cz/, taktéž na webových stránkách členských obcí MRK a v listinné podobě je k nahlédnutí na adrese : Mikroregion Krnovsko,Hlavní náměstí č. 29 v domě Evropy – 2.patro (kancelář MRK).
Rozpočtové opatření Mikroregionu Krnovsko č. 2/2019

Vyvěšeno dne: 13. 5. 2019

Návrh Závěrečného účtu Mikroregionu Krnovsko s přílohami za rok 2018
Obec je členem Mikroregionu Krnovsko
Závěrečný účet Mikroregionu Krnovsko za rok 2018
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu – FIN 2-12 M
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí – Mikroregion Krnovsko za rok 2018
Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku – obcí Mikroregion Krnovsko
Výkaz zisku a ztráty územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržností – Mikroregion Krnovsko
Rozvaha územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti – Mikroregion Krnovsko
Příloha územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti – Mikroregion Krnovsko
Příloha závěrečného účtu – Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2018-Mikroregion Krnovsko

Vyvěšeno dne: 18. 3. 2019

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ
Rozpočtové opatření Obce Heřmanovice, schváleno zastupitelstvem dne 4. 3. 2019, č. usnesení 3 je zveřejněno na stránkách obce www.hermanovice.cz v rubrice: Úřední deska – Rozpočet a závěrečné účty obce a mikroregionů. V listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři účetní obce na adrese: Heřmanovice 136, 79374 (budova OÚ).
Schválené rozpočtové opatření obce Heřmanovice č. 1/2019 ze dne 4. 3. 2019

Vyvěšeno dne: 8. 3. 2019

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ
Rozpočtové opatření Mikroregionu Krnovsko č. 1/2019, schváleno Správní radou MRK dne 1. 3. 2019 , č. usnesení 2/93, je zveřejněno na elektronické úřední desce MRK https://www.mikroregionkrnovsko.cz/, taktéž na webových stránkách členských obcí MRK a v listinné podobě je k nahlédnutí na adrese: Mikroregion Krnovsko, Hlavní náměstí č. 29 , Dům Evropy – 2. patro (kancelář MRK).
Rozpočtové opatření Mikroregionu Krnovsko č. 1/2019

Vyvěšeno dne: 10. 1. 2019

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ
Rozpočtové opatření Mikroregionu Krnovsko č. 6/2018, schváleno Správní radou MRK dne 3. 1. 2019 , č. usnesení 2/92. Je zveřejněno na elektronické úřední desce MRK https://www.mikroregionkrnovsko.cz/, taktéž na webových stránkách členských obcí MRK a v listinné podobě je k nahlédnutí na adrese: Mikroregion Krnovsko, Hlavní náměstí č. 29 v domě Evropy – 2. patro (kancelář MRK).
Rozpočtové opatření Mikroregionu Krnovsko č. 6/2018

Vyvěšeno dne: 27. 12. 2018

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ
Rozpočtové opatření Obce Heřmanovice, schváleno zastupitelstvem dne 10. 12. 2018, č. usnesení 2 je zveřejněno na stránkách obce www.hermanovice.cz v rubrice: Úřední deska – Rozpočet a závěrečné účty obce a mikroregionů. V listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři účetní obce na adrese: Heřmanovice 136, 79374 (budova OÚ).
Schválené ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ ze dne 10. 12. 2018

Vyvěšeno dne: 27. 12. 2018

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ
Schválený rozpočet MRK na rok 2019 byl schválen Valnou hromadou MRK dne 4. 12. 2018, č. usnesení 12/53 a Rozpočtové opatření Mikroregionu Krnovsko č. 5/2018, schváleno Správní radou MRK dne 4. 12. 2018, č. usnesení 5/91. Dokumenty jsou zveřejněn v elektronické podobě na úřední desce MRK https://www.mikroregionkrnovsko.cz/, taktéž na webových stránkách členských obcí MRK a v listinné podobě je k nahlédnutí na adrese: Mikroregion Krnovsko, Hlavní náměstí č. 29 v domě Evropy – 2. patro (kancelář MRK).
Rozpočet MRK na rok 2019
Rozpočtové opatření Mikroregionu Krnovsko č. 5/2018

Vyvěšeno dne: 25. 11. 2018

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ
Obec Heřmanovice oznamuje, že v souladu se Zákonem č.250/2000 Sb. jsou dokumenty: Návrh rozpočtu 2019, rozpočtové výhledy 2020 a 2021 zveřejněny v elektronické podobě na stránkách obce www.hermanovice.cz v rubrice: Úřední deska – Rozpočet a závěrečné účty obce a mikroregionů. V listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři účetní obce na adrese: Heřmanovice 136, 79374 (budova OÚ).
Návrh rozpočtu 2019,   Návrh rozpočtu 2019 – srovnání (2. 1. 2019)
Rozpočtové výhledy 2020 a 2021

Vyvěšeno dne: 16. 11. 2018

Dokumenty: Rozpočet MRK 2018 – schválený,upravený,očekávané plnění k 31.12.2018 a Návrh rozpočtu MRK na rok 2019 v závazných ukazatelích jsou zveřejněny na elektronické úřední desce MRK https://www.mikroregionkrnovsko.cz/, taktéž na webových stránkách členských obcí MRK a v listinné podobě je k nahlédnutí na adrese: Mikroregion Krnovsko,Hlavní náměstí č. 29 v domě Evropy – 2.patro (kancelář MRK).
Návrh rozpočtu MRK na rok 2019 v závazných ukazatelích
Rozpočet MRK 2018-schválený,upravený,očekávané plnění k 31. 12. 2018.

Vyvěšeno dne: 9. 11. 2018

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ
Rozpočtové opatření Mikroregionu Krnovsko č. 4/2018, schváleno Správní radou MRK dne 23.10.2018 , č. usnesení 3/89 je zveřejněno na elektronické úřední desce MRK https://www.mikroregionkrnovsko.cz/, taktéž na webových stránkách členských obcí MRK a v listinné podobě je k nahlédnutí na adrese: Mikroregion Krnovsko,Hlavní náměstí č. 29 v domě Evropy – 2.patro (kancelář MRK).
Rozpočtové opatření Mikroregionu Krnovsko č. 4/2018M

Vyvěšeno dne: 2. 11. 2018

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ
Obec Heřmanovice oznamuje, že v souladu se Zákonem č.250/2000 Sb. je dokument: Rozpočtové opatření č. 4/2018 zveřejněn v elektronické podobě na stránkách obce www.hermanovice.cz v rubrice: Úřední deska – Rozpočet a závěrečné účty obce a mikroregionů. V listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři účetní obce na adrese: Heřmanovice 136, 79374 (budova OÚ).
Rozpočtové opatření číslo 4 schválené starostou obce, které bude se zdůvodněním předloženo nejbližšímu veřejnému zasedání zastupitelstva obce.

Vyvěšeno dne: 9. 10. 2018

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ
Obec Heřmanovice oznamuje, že v souladu se Zákonem č.250/2000 Sb. jsou schválené dokumenty: Rozpočtové opatření č. 1/2018, 2/2018, 3/2018, zveřejněny v elektronické podobě na stránkách obce www.hermanovice.cz v rubrice: Úřední deska – Rozpočet a závěrečné účty obce a mikroregionů. V listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři účetní obce na adrese: Heřmanovice 136, 79374 (budova OÚ).
Rozpočtové opatření č. 1/2018, 2/2018, 3/2018

Vyvěšeno dne: 12. 7. 2018

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ
Obec Heřmanovice oznamuje, že v souladu se Zákonem č.250/2000 Sb. jsou schválené dokumenty: Schválená roční účetní závěrka 2017 a Závěrečný účet obce Heřmanovice za 2017, zveřejněny v elektronické podobě na stránkách obce www.hermanovice.cz v rubrice: Úřední deska – Rozpočet a závěrečné účty obce a mikroregionů. V listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři účetní obce na adrese: Heřmanovice 136, 79374 (budova OÚ).
Schválená roční účetní závěrka 2017
Schválený závěrečný účet za rok 2017

Vyvěšeno dne: 12. 7. 2018

Schválený závěrečný účet Mikroregionu Krnovsko za rok 2017

Vyvěšeno dne: 13. 6. 2018

Návrh závěrečného účtu Obce Heřmanovice s přílohami za rok 2017
Závěrečný účet za rok 2017
Rozvaha – Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
Výkaz zisku a ztráty – Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazku obcí a regionálních rad – Fin 2 – 12 M
Příloha – územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Heřmanovice, IČ 00295981 za rok 2017

Vyvěšeno dne: 14. 5. 2018

Návrh Závěrečného účtu Mikroregionu Krnovsko s přílohami za rok 2017
Obec je členem Mikroregionu Krnovsko
Závěrečný účet Mikroregionu Krnovsko za rok 2017ccccccc
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu – FIN 2-12 M
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí – Mikroregion Krnovsko za rok 2017
Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku – obcí Mikroregion Krnovsko
Výkaz zisku a ztráty územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržností – Mikroregion Krnovsko
Rozvaha územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti – Mikroregion Krnovsko
Příloha územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti – Mikroregion Krnovsko
Zpráva revizní komise o kontrole hospodarení Mikroregionu Krnovsko

Vyvěšeno dne: 14. 5. 2018

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ
Rozpočtové opatření Mikroregionu Krnovsko č. 2/2018, schváleno Správní radou MRK dne 26.4.2018 , č. usnesení 3/87 , je zveřejněno na elektronické úřední desce MRK https://www.mikroregionkrnovsko.cz/, taktéž na webových stránkách členských obcí MRK a v listinné podobě je k nahlédnutí na adrese : Mikroregion Krnovsko,Hlavní náměstí č. 29 v domě Evropy – 2.patro (kancelář MRK).
Rozpočtové opatření Mikroregionu Krnovsko č. 2/2018

Vyvěšeno dne: 12. 3. 2018

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ
Rozpočtové opatření Mikroregionu Krnovsko č. 1/2018, schváleno Správní radou MRK dne 23. 2. 2018 , č. usnesení 7/86 , je zveřejněno na elektronické úřední desce MRK https://www.mikroregionkrnovsko.cz/, taktéž na webových stránkách členských obcí MRK a v listinné podobě je k nahlédnutí na adrese: Mikroregion Krnovsko,Hlavní náměstí č. 29 v domě Evropy – 2. patro (kancelář MRK).
Rozpočtové opatření Mikroregionu Krnovsko č. 1/2018

Vyvěšeno dne: 8. 1. 2018

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ
Obec Heřmanovice oznamuje, že v souladu se Zákonem č.250/2000 Sb. jsou schválené dokumenty: Rozpočet obce 2018, Rozpočtová opatření 2017 a Střednědobý výhled 2019-2020, zveřejněny v elektronické podobě na stránkách obce www.hermanovice.cz v rubrice: Úřední deska – Rozpočet a závěrečné účty obce a mikroregionů. V listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři účetní obce na adrese: Heřmanovice 136, 79374 (budova OÚ).
Rozpočet obce Heřmanovice 2017 – Rozpočtové opatření č. 3
Rozpočet obce Heřmanovice na rok 2018
Rozpočtové výhledy obce Heřmanovice na roky 2019 a 2020

Vyvěšeno dne: 5. 1. 2018

Rozpočtové opatření č. 8 / 2017 Mikroregionu Krnovsko

Vyvěšeno dne: 17. 12. 2017

Rozpočtové opatření č. 7 / 2017 Mikroregionu Krnovsko
Schválený střednědobý výhledu rozpočtu 2019-2021 Mikroregionu Krnovsko
Schválený rozpočet roku 2018 Mikroregionu Krnovsko

Vyvěšeno dne: 3. 12. 2017

Návrh rozpočtu obce Heřmanovice na rok 2018
Návrh rozpočtového výhledu obce Heřmanovice na roky 2019 a 2020

Vyvěšeno dne: 20. 11. 2017

Rozpočtové opatření č. 6 / 2017 Mikroregionu Krnovsko

Vyvěšeno dne: 9. 11. 2017

Návrh rozpočtu Mikroregionu Krnovsko na rok 2018
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2019-2021

Vyvěšeno dne: 20. 9. 2017

Rozpočtové opatření č. 5 / 2017 Mikroregionu Krnovsko

Vyvěšeno dne: 28. 8. 2017

Rozpočtové opatření č. 4 / 2017 Mikroregionu Krnovsko

Vyvěšeno dne: 18. 7. 2017

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ
Obec Heřmanovice oznamuje, že v souladu se Zákonem č.250/2000 Sb. jsou schválené dokumenty: Závěrečný účet obce Heřmanovice za 2016, zveřejněny v elektronické podobě na stránkách obce www.hermanovice.cz v rubrice: Úřední deska – Rozpočet a závěrečné účty obce a mikroregionů. V listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři účetní obce na adrese: Heřmanovice 136, 79374 (budova OÚ).
Schválená roční účetní závěrka 2016
Schválený závěrečný účet za rok 2016

Vyvěšeno dne: 13. 6. 2017

Rozpočtové opatření č. 2 / Rozpočet obce Heřmanovice 2017
Rozpočtové opatření č. 3 / 2017 Mikroregionu Krnovsko
Schválený závěrečný účet Mikroregionu Krnovsko za rok 2016

Vyvěšeno dne: 6. 6. 2017

Návrh závěrečného účtu Obce Heřmanovice s přílohami za rok 2016
Závěrečný účet za rok 2016
Rozvaha – Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
Výkaz zisku a ztráty – Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazku obcí a regionálních rad – Fin 2 – 12 M
Přehled – Vyúčtování finančních vztahů obcí poskytnutých dotací a finančních příspěvků neziskovým objektům a občanům v roce 2016
Příloha – územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Heřmanovice, IČ 00295981 za rok 2016
Seznam účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu

Vyvěšeno dne: 12. 5. 2017

Závěrečný účet Mikroregionu Krnovsko s přílohami za rok 2016
Obec je členem Mikroregionu Krnovsko
Závěrečný účet Mikroregionu Krnovsko za rok 2016
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu – FIN 2-12 M
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí – Mikroregion Krnovsko za rok 2016
Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hoseodaření dobrovolného svazku – obcí Mikroregion Krnovsko
Výkaz zisku a ztráty územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržností – Mikroregion Krnovsko
Rozvaha územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti – Mikroregion Krnovsko
Příloha územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti – Mikroregion Krnovsko

Vyvěšeno dne: 23. 4. 2017

Rozpočtové opatření č. 1 / Rozpočet obce Heřmanovice 2017

Vyvěšeno dne: 11. 4. 2017

Rozpočtové opatření č. 2 / 2017 Mikroregionu Krnovsko

Vyvěšeno dne: 11. 4. 2017

Rozpočtové opatření 1/2017 Mikroregionu Krnovsko
Rozpočtové opatření 1/2017 Mikroregionu Krnovsko – schválení

Vyvěšeno dne: 2. 1. 2017

Rozpočtové opatření číslo 6 2016 obce Heřmanovice včetně rozpočtu 2016
Rozpočet obce Heřmanovice na rok 2017
Rozpočtové výhledy obce Heřmanovice na roky 2018 a 2019

Vyvěšeno dne: 2. 12. 2016

Návrh rozpočtu obce Heřmanovice na rok 2017
Návrh rozpočtového výhledu obce Heřmanovice na rok 2018-2019

Vyvěšeno dne: 14. 11. 2016

Rozpočet Mikroregionu Krnovsko na rok 2017
Rozpočtový výhled MIKROREGIONU KRNOVSKO na rok 2018-2019

Vyvěšeno dne: 13. 6. 2016

Návrh závěrečného účtu Obce Heřmanovice s přílohami za rok 2015
Závěrečný účet za rok 2015
Rozvaha – Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
Výkaz zisku a ztráty – Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazku obcí a regionálních rad
Výkaz – Majetek
Přehled – Vyúčtování finančních vztahů obcí poskytnutých dotací a finančních příspěvků neziskovým objektům a občanům v roce 2015
Příloha – územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Heřmanovice, IČ 00295981 za rok 2015

Vyvěšeno dne: 4. 5. 2016

Závěrečný účet Mikroregionu Krnovsko s přílohami za rok 2015
Obec je členem Mikroregionu Krnovsko
Závěrečný účet Mikroregionu Krnovsko za rok 2015
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu – FIN 2-12 M
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí OSO Mikroregion Krnovsko za rok 2015
Výkaz zisku a ztráty územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržností – Mikroregion Krnovsko
Rozvaha – Bilance územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti – Mikroregion Krnovsko
Příloha územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady – Název: Mikroregion Krnovsko

Vyvěšeno dne: 3. 12. 2015

Návrh rozpočtu obce Heřmanovice na rok 2016

Vyvěšeno dne: 6. 11. 2015

Rozpočet Mikroregionu Krnovsko na rok 2016
Rozpočtový výhled MIKROREGIONU KRNOVSKO na rok 2017-2018

Vyvěšeno dne: 9. 6. 2015

Závěrečný účet Obce Heřmanovice s přílohami za rok 2014
Závěrečný účet za rok 2014
Rozvaha – Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
Výkaz zisku a ztráty – Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazku obcí a regionálních rad
Výkaz – Majetek
Přehled – vyúčtování finančních vztahů obcí poskytnutých dotacía finančních příspěvků neziskovým objektům a občanům v roce 2014
Příloha – územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

Vyvěšeno dne: 12. 6. 2015

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Heřmanovice, IČ 00295981 za rok 2014

Vyvěšeno dne: 2. 4. 2015

Závěrečný účet Mikroregionu Krnovsko s přílohami za rok 2014
Obec je členem Mikroregionu Krnovsko
Závěrečný účet Mikroregionu Krnovsko za rok 2014
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu – FIN 2-12 M
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí OSO Mikroregion Krnovsko, IČ: 71195530 za rok 2014
Zpráva revizní komise o kontrole hospodaření Mikroregionu Krnovsko, prováděnou dle § 39 odst. 5 zákona č.250/2000 Sb., ke dni 30.4. 2014
Výkaz zisku a ztráty územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržností – Mikroregion Krnovsko
Rozvaha – Bilance územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti – Mikroregion Krnovsko
Příloha územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady – Název: Mikroregion Krnovsko

Vyvěšeno dne: 29. 11. 2014

Návrh rozpočtu obce Heřmanovice na rok 2015
Rozpočtový výhled obce Heřmanovice na rok 2016
Návrh rozpočtového výhledu obce Heřmanovice na rok 2017

Vyvěšeno dne: 15. 11. 2014

Rozpočet Mikroregionu Krnovsko na rok 2015
Rozpočtový výhled MIKROREGIONU KRNOVSKO na rok 2016-2017

Vyvěšeno dne: 15. 7. 2014

Mikroregion Quingburk – Závěrečný účet za rok 2013 s přílohami
Závěrečný účet za rok 2013 – Mikroregion Quingburk
Výkaz zisku a ztráty – územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti – Mikroregion Quingburk
Rozvaha – územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti – Mikroregion Quingburk
Příloha – územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti – Mikroregion Quingburk
Zpráva auditora o přezkoumání hospodaření svazku obcí – Mikroregion Quingburk

Vyvěšeno dne: 8. 6. 2014

Závěrečný účet Obce Heřmanovice s přílohami za rok 2013
Rozvaha – Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazku obcí a regionálních rad
Výkaz zisku a ztráty – Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
Záverecný úcet za rok 2013 – příjmy – dle tříd
Závěrečný účet za rok 2013 – příjmy – dle organizací
Příloha – územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

Vyvěšeno dne: 14. 6. 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
Příloha ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření

Vyvěšeno dne: 21. 3. 2014

Závěrečný účet Mikroregionu Krnovsko s přílohami za rok 2013
Závěrečný účet Mikroregionu Krnovsko za rok 2013
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu – FIN 2-12 M
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí OSO Mikroregion Krnovsko, IČ: 71195530 za rok 2013
Zpráva revizní komise o kontrole hospodaření Mikroregionu Krnovsko, prováděnou dle § 39 odst. 5 zákona č.250/2000 Sb., ke dni 31. 3. 2013
Výkaz zisku a ztráty
Rozvaha – Bilance
Příloha

Vyvěšeno dne: 27. 2. 2014

Rozpočet obce Heřmanovice na rok 2014

Vyvěšeno dne: 15. 12. 2013

Rozpočtový výhled obce Heřmanovice na rok 2015

Vyvěšeno dne: 17. 12. 2013

Rozpočtový výhled obce Heřmanovice na rok 2016

Vyvěšeno dne: 15. 12. 2013

Návrh rozpočtu obce Heřmanovice na rok 2014

Vyvěšeno dne: 11. 9. 2013

Závěrečný účet obce Heřmanovice za rok 2012
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad
Závěrečný účet za rok 2012 – údaje o plnění příjmů a výdaju
Rozvaha – Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti
Výkaz zisku a ztráty – Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti
Příloha – Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti
Zpráva nezávislého auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření za období od 01. 01. 2012 do 31. 12. 2012 územního samosprávného celku obec heřmanovice
Poskytnuté příspěvky
Komentář
Finanční vypořádaní dotací a návratných finančních výpomocí
Finanční vztahy ke státnímu rozpočtu

Vyvěšeno dne: 5. 8. 2013

Závěrečný účet obce za rok 2012- rozpočtové hospodaření dle tříd – Obec Heřmanovice

Vyvěšeno dne: 5. 8. 2013

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledcích přezkoumání hospodaření za období od 01. 01. 2012 do 31. 12. 2012 ÚSC – Obec Heřmanovice

Vyvěšeno dne: 4. 8. 2013

Závěrečný účet za rok 2012 – Mikroregion Quingburk

Vyvěšeno dne: 4. 8. 2013

ZPRÁVA AUDITORA o přezkoumání hospodaření svazku obcí – pro svazek obcí Mikroregion QUINGBURK 2012

Vyvěšeno dne: 6. 9. 2012

Zpráva auditora, kterou bude projednávat zastupitelstvo obce