Přeskočit na obsah

Rozpočet a závěrečné účty obce a mikroregionů

Vyvěšeno dne: 26. 6. 2022

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ
Návrh rozpočtového opatření č. 1 předložený p. Marií Poppeovou.
Obec Heřmanovice oznamuje, že Návrh rozpočtového opatření č. 1 předložený p. Marií Poppeovou je zveřejněn na elektronické úřední desce a v listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři účetní obce na adrese: Heřmanovice 136, 79374 (budova OÚ).
Návrh rozpočtového opatření č. 1 předložený p. Marií Poppeovou.

Vyvěšeno dne: 12. 6. 2022

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ
Návrh Závěrečného účtu obce Heřmanovice s přílohami za rok 2021
Obec Heřmanovice oznamuje, že Návrh Závěrečného účtu obce Heřmanovice s přílohami za rok 2021 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Heřmanovice IČ 00295981 za rok 2021 je zveřejněn na elektronické úřední desce a v listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři účetní obce na adrese: Heřmanovice 136, 79374 (budova OÚ).
Návrh závěrečného účtu obce Heřmanovice za rok 2021
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu – FIN 2-12 M
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Heřmanovice,Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Heřmanovice, IČ 00295981 za rok 2021 IČ 00295981 za rok 2021
Výkaz zisku a ztráty územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržností – obec Heřmanovice
Rozvaha územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti – obec Heřmanovice
Příloha územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti – obec Heřmanovice

Vyvěšeno dne: 2. 6. 2022

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ
Návrh závěrečného účtu Mikroregionu Krnovsko za rok 2021. Je zveřejněn na elektronické úřední desce MRK https://www.mikroregionkrnovsko.cz/, taktéž na webových stránkách členských obcí MRK a v listinné podobě je k nahlédnutí na adrese: Mikroregion Krnovsko, Hlavní náměstí č. 29 v domě Evropy – 2. patro (kancelář MRK).
Obec je členem Mikroregionu Krnovsko
Návrh závěrečného účtu Mikroregionu Krnovsko za rok 2021
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu – FIN 2-12 M
Návrh zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí – Mikroregion Krnovsko za rok 2021
Návrh zápisu o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku – obcí Mikroregion Krnovsko
Návrh výkazu zisku a ztráty územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržností – Mikroregion Krnovsko
Rozvaha územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti – Mikroregion Krnovsko
Návrh přílohy územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti – Mikroregion Krnovsko

Vyvěšeno dne: 2. 3. 2022

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ
Rozpočtové opatření Mikroregionu Krnovsko č. 1/2022, schváleno Valnou hromadou MRK dne 24. 2. 2022, č. usnesení 2/113. Je zveřejněno na elektronické úřední desce MRK http://www.mikroregionkrnovsko.cz/, taktéž na webových stránkách členských obcí MRK a v listinné podobě je k nahlédnutí na adrese: Mikroregion Krnovsko, Hlavní náměstí č. 29 v domě Evropy – 2. patro (kancelář MRK).
Rozpočtové opatření Mikroregionu Krnovsko č. 1/2022

Vyvěšeno dne: 10. 1. 2022

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ
Obec Heřmanovice oznamuje, že schválený rozpočet na rok 2022, výhled na roky 2023-2024 a rozpočtové opatření č. 5 schálené na zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 14, konaného dne 13. 12. 2021 jsou zveřejněny v elektronické podobě na stránkách obce www.hermanovice.cz v rubrice: Úřední deska – Rozpočet a závěrečné účty obce a mikroregionů. V listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři účetní obce na adrese: Heřmanovice 136, 79374 (budova OÚ).
Schválený rozpočet obce Heřmanovice na rok 2022
Schválený střednědobý rozpočtový výhled obce Heřmanovice na roky 2023 a 2024
Schválené rozpočtové opatření č. 5

Vyvěšeno dne: 7. 1. 2022

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ
Rozpočtové opatření Mikroregionu Krnovsko č. 6/2021, schváleno Valnou hromadou MRK dne 16. 12. 2021, č. usnesení 10/61. Je zveřejněno na elektronické úřední desce MRK http://www.mikroregionkrnovsko.cz/, taktéž na webových stránkách členských obcí MRK a v listinné podobě je k nahlédnutí na adrese: Mikroregion Krnovsko, Hlavní náměstí č. 29 v domě Evropy – 2. patro (kancelář MRK).
Rozpočtové opatření Mikroregionu Krnovsko č. 6/2021

Vyvěšeno dne: 22. 12. 2021

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ
Schválený rozpočet MRK na rok 2022 a schválený střednědobý výhled rozpočtu na rok 2023-2025
Schválený rozpočet MRK na rok 2022 byl schválen 61. Valnou hromadou MRK dne 16. 12. 2021, č. usnesení 7/61. Schválený střednědobý výhled rozpočtu na rok 2023-2025 byl schválen 61. Valnou hromadou dne 16. 12. 2021, č. usnesení 8/61. Je zveřejněno v elektronické podobě na úřední desce MRK http://www.mikroregionkrnovsko.cz/, taktéž na webových stránkách členských obcí MRK a v listinné podobě je k nahlédnutí na adrese: Mikroregion Krnovsko, Hlavní náměstí č. 29 v domě Evropy – 2. patro (kancelář MRK).
Mikroregionu Krnovsko -Schválený rozpočet – závazné ukazatele, rok 2022
Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2023-2025 v Kč – Mikroregion Krnovsko

Vyvěšeno dne: 22. 12. 2021

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ
Rozpočtové opatření Mikroregionu Krnovsko č. 5/2021, schváleno Správní radou MRK dne 16. 12. 2021, č. usnesení 2/112. Je zveřejněno na elektronické úřední desce MRK http://www.mikroregionkrnovsko.cz/, taktéž na webových stránkách členských obcí MRK a v listinné podobě je k nahlédnutí na adrese: Mikroregion Krnovsko, Hlavní náměstí č. 29 v domě Evropy – 2. patro (kancelář MRK).
Rozpočtové opatření Mikroregionu Krnovsko č. 5/2021

Vyvěšeno dne: 27. 11. 2021

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ
Obec Heřmanovice oznamuje, že návrh rozpočtu na rok 2022 a výhled na roky 2023-2024 jsou zveřejněny v elektronické podobě na stránkách obce www.hermanovice.cz v rubrice: Úřední deska – Rozpočet a závěrečné účty obce a mikroregionů. V listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři účetní obce na adrese: Heřmanovice 136, 79374 (budova OÚ).
Návrh rozpočtu obce na rok 2022 včetně plnění za předcházející rok
Střednědobý rozpočtový výhled obce na rok 2023-2024

Vyvěšeno dne: 19. 11. 2021

Návrh rozpočtu Mikroregionu Krnovsko na rok 2022 a návrh střednědobého výhledu na roky 2023-2025
Návrh rozpisu rozpočtu roku 2022 včetně plnění za předcházející rok
Návrh rozpočtu – závazné ukazatele, rok 2022
MRK-Rozpis položky 4121 – členské příspěvky obcí na rok 2022
MRK- návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023-2024

Vyvěšeno dne: 10. 11. 2021

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ
Rozpočtové opatření Mikroregionu Krnovsko č. 4/2021, schváleno Správní radou MRK dne 4. 11. 2021, č. usnesení 2/111. Je zveřejněno na elektronické úřední desce MRK http://www.mikroregionkrnovsko.cz/, taktéž na webových stránkách členských obcí MRK a v listinné podobě je k nahlédnutí na adrese: Mikroregion Krnovsko, Hlavní náměstí č. 29 v domě Evropy – 2. patro (kancelář MRK).
Rozpočtové opatření Mikroregionu Krnovsko č. 4/2021

Vyvěšeno dne: 14. 10. 2021

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ
Obec Heřmanovice oznamuje, že v souladu se Zákonem č.250/2000 Sb. jsou dokument: Schválené rozpočtové opatření 3/2021 a 4/2021 zveřejněny v elektronické podobě na stránkách obce www.hermanovice.cz v rubrice: Úřední deska – Rozpočet a závěrečné účty obce a mikroregionů. V listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři účetní obce na adrese: Heřmanovice 136, 79374 (budova OÚ).
Schválené rozpočtové opatření 3/2021 na zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 13 dne 27. 9. 2021
Schválené rozpočtové opatření 4/2021 na zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 13 dne 27. 9. 2021

Vyvěšeno dne: 3. 9. 2021

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ
Rozpočtové opatření Mikroregionu Krnovsko č. 3/2021, schváleno Správní radou MRK dne 20. 8. 2021, č. usnesení 2/110 . Je zveřejněno na elektronické úřední desce MRK https://www.mikroregionkrnovsko.cz/, taktéž na webových stránkách členských obcí MRK a v listinné podobě je k nahlédnutí na adrese: Mikroregion Krnovsko, Hlavní náměstí č. 29 v domě Evropy – 2.patro ( kancelář MRK).
Rozpočtové opatření Mikroregionu Krnovsko č. 3/2021

Vyvěšeno dne: 20. 7. 2021

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ
Obec Heřmanovice oznamuje, že v souladu se Zákonem č.250/2000 Sb. jsou dokument: Schválené rozpočtové opatření 2/2021 zveřejněny v elektronické podobě na stránkách obce www.hermanovice.cz v rubrice: Úřední deska – Rozpočet a závěrečné účty obce a mikroregionů. V listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři účetní obce na adrese: Heřmanovice 136, 79374 (budova OÚ).
Schválené rozpočtové opatření 2/2021 na zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 12 dne 28. 6. 2021

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ
Obec Heřmanovice oznamuje, že v souladu se Zákonem č.250/2000 Sb. jsou dokumenty: Schvalená účetní závěrka obce Heřmanovice za rok 2020, Schválený závěrečný účet obce Heřmanovice za rok 2020 včetně opatření a zprávy o přezkoumání zveřejněny v elektronické podobě na stránkách obce www.hermanovice.cz v rubrice: Úřední deska – Rozpočet a závěrečné účty obce a mikroregionů. V listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři účetní obce na adrese: Heřmanovice 136, 79374 (budova OÚ).
Schvalená účetní závěrka obce Heřmanovice za rok 2020
Schválený závěrečný účet včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Heřmanovice a Zprávy o přijatých opatřeních

Vyvěšeno dne: 8. 7. 2021

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ
Závěrečný účet Mikroregionu Krnovsko za rok 2020 byl schválen 59. Valnou hromadou MRK dne 25. 6. 2021, č. usnesení 5/59 . Je zveřejněn na elektronické úřední desce MRK https://www.mikroregionkrnovsko.cz/, taktéž na webových stránkách členských obcí MRK a v listinné podobě je k nahlédnutí na adrese: Mikroregion Krnovsko, Hlavní náměstí č. 29 v domě Evropy – 2. patro (kancelář MRK).
Obec je členem Mikroregionu Krnovsko
Závěrečný účet Mikroregionu Krnovsko za rok 2020
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu – FIN 2-12 M
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí – Mikroregion Krnovsko za rok 2020
Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku – obcí Mikroregion Krnovsko
Výkaz zisku a ztráty územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržností – Mikroregion Krnovsko
Rozvaha územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti – Mikroregion Krnovsko
Příloha územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti – Mikroregion Krnovsko

Vyvěšeno dne: 8. 7. 2021

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ
Rozpočtové opatření Mikroregionu Krnovsko č. 2/2021, schváleno Správní radou MRK dne 25. 6. 2021, č. usnesení 2/109, je zveřejněno na elektronické úřední desce MRK https://www.mikroregionkrnovsko.cz/, taktéž na webových stránkách členských obcí MRK a v listinné podobě je k nahlédnutí na adrese: Mikroregion Krnovsko, Hlavní náměstí č. 29 v domě Evropy – 2. patro (kancelář MRK).
Rozpočtové opatření Mikroregionu Krnovsko č. 2/2021

Vyvěšeno dne: 9. 6. 2021

Návrh Závěrečného účtu obce Heřmanovice s přílohami za rok 2020
Návrh závěrečného účtu obce Heřmanovice za rok 2020
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu – FIN 2-12 M
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Heřmanovice za rok 2020
Výkaz zisku a ztráty územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržností – obec Heřmanovice
Rozvaha územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti – obec Heřmanovice
Příloha územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti – obec Heřmanovice

Vyvěšeno dne: 1. 6. 2021

Návrh Závěrečného účtu Mikroregionu Krnovsko s přílohami za rok 2020
Obec je členem Mikroregionu Krnovsko
Návrh závěrečného účtu Mikroregionu Krnovsko za rok 2020
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu – FIN 2-12 M
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí – Mikroregion Krnovsko za rok 2020
Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku – obcí Mikroregion Krnovsko
Výkaz zisku a ztráty územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržností – Mikroregion Krnovsko
Rozvaha územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti – Mikroregion Krnovsko
Příloha územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti – Mikroregion Krnovsko

Vyvěšeno dne: 4. 5. 2021

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ
Obec Heřmanovice oznamuje, že v souladu se Zákonem č.250/2000 Sb. jsou dokument: Schválené rozpočtové opatření 1/2021 zveřejněny v elektronické podobě na stránkách obce www.hermanovice.cz v rubrice: Úřední deska – Rozpočet a závěrečné účty obce a mikroregionů. V listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři účetní obce na adrese: Heřmanovice 136, 79374 (budova OÚ).
Schválené rozpočtové opatření 1/2021 na zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 11 dne 19. 4. 2021

Vyvěšeno dne: 29. 4. 2021

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ
Rozpočtové opatření Mikroregionu Krnovsko č. 1/2021, schváleno Správní radou MRK dne 14. 4. 2021, č. usnesení 2/108. Je zveřejněno na elektronické úřední desce MRK https://www.mikroregionkrnovsko.cz/, taktéž na webových stránkách členských obcí MRK a v listinné podobě je k nahlédnutí na adrese: Mikroregion Krnovsko, Hlavní náměstí č. 29 v domě Evropy – 2. patro (kancelář MRK).
Rozpočtové opatření Mikroregionu Krnovsko č. 1/2021

Vyvěšeno dne: 1. 3. 2021

Obec Heřmanovice oznamuje, že v souladu se Zákonem č.250/2000 Sb. jsou dokumenty: Schválený rozpočet na rok 2021 (včetně návrhu a plnění za předcházející rok) a STŘEDNĚDOBÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED 2022-2023 zveřejněny v elektronické podobě na stránkách obce www.hermanovice.cz v rubrice: Úřední deska – Rozpočet a závěrečné účty obce a mikroregionů. V listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři účetní obce na adrese: Heřmanovice 136, 79374 (budova OÚ).
Schválený rozpočet na rok 2021 (včetně návrhu a plnění za předcházející rok) a STŘEDNĚDOBÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED 2022-2023

Vyvěšeno dne: 13. 1. 2021

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ
Rozpočtové opatření Mikroregionu Krnovsko č. 5/2020 k 31. 12. 2020, schváleno Správní radou MRK dne 31. 12. 2020, č. usnesení 2/106. Je zveřejněno na elektronické úřední desce MRK https://www.mikroregionkrnovsko.cz/, taktéž na webových stránkách členských obcí MRK a v listinné podobě je k nahlédnutí na adrese: Mikroregion Krnovsko, Hlavní náměstí č. 29 v domě Evropy – 2. patro (kancelář MRK).
Rozpočtové opatření Mikroregionu Krnovsko č. 5/2020

Vyvěšeno dne: 5. 1. 2021

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ
Schválený rozpočet MRK na rok 2021 byl schválen Valnou hromadou MRK dne 17. 12. 2020, č. usnesení 7/58. Je zveřejněn v elektronické podobě na úřední desce MRK https://www.mikroregionkrnovsko.cz/, taktéž na webových stránkách členských obcí MRK a v listinné podobě je k nahlédnutí na adrese: Mikroregion Krnovsko, Hlavní náměstí č. 29 v domě Evropy – 2. patro (kancelář MRK).
Schválený rozpočet MRK na rok 2021

Vyvěšeno dne: 31. 12. 2020

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ
Rozpočtové opatření Mikroregionu Krnovsko č. 4/2020, schváleno Správní radou MRK dne 17. 12. 2020, č. usnesení 3/106. Je zveřejněno na elektronické úřední desce MRK https://www.mikroregionkrnovsko.cz/, taktéž na webových stránkách členských obcí MRK a v listinné podobě je k nahlédnutí na adrese: Mikroregion Krnovsko, Hlavní náměstí č. 29 v domě Evropy – 2. patro (kancelář MRK).
Rozpočtové opatření Mikroregionu Krnovsko č. 4/2020

Vyvěšeno dne: 24. 11. 2020

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ
Obec Heřmanovice oznamuje, že návrh rozpočtu na rok 2021 a výhled na roky 2022-2023 jsou zveřejněny v elektronické podobě na stránkách obce www.hermanovice.cz v rubrice: Úřední deska – Rozpočet a závěrečné účty obce a mikroregionů. V listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři účetní obce na adrese: Heřmanovice 136, 79374 (budova OÚ).
Návrh rozpočtu obce na rok 2021 včetně plnění za předcházející rok
Střednědobý výhled obce na rok 2022-2023

Vyvěšeno dne: 21. 10. 2020

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ
Návrh rozpočtu Mikroregionu Krnovsko na rok 2021 je zveřejněn na elektronické úřední desce MRK https://www.mikroregionkrnovsko.cz/, taktéž na webových stránkách členských obcí MRK a v listinné podobě je k nahlédnutí na adrese: Mikroregion Krnovsko, Hlavní náměstí č. 29 v domě Evropy – 2. patro (kancelář MRK).
Návrh rozpočtu Mikroregionu Krnovsko na rok 2021 – Návrh rozpisu rozpočtu roku 2021 včetně plnění za předcházející rok
Návrh rozpočtu Mikroregionu Krnovsko na rok 2021 -Návrh rozpočtu – závazné ukazatele, rok 2021
Návrh rozpočtu Mikroregionu Krnovsko na rok 2021 – Rozpis položky 4121 – návrh rozpočtu na rok 2021

Vyvěšeno dne: 20. 10. 2020

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ
Rozpočtové opatření Mikroregionu Krnovsko č. 3/2020, schváleno Správní radou MRK dne 14. 10. 2020 , č. usnesení 3/105. Je zveřejněno na elektronické úřední desce MRK https://www.mikroregionkrnovsko.cz/, taktéž na webových stránkách členských obcí MRK a v listinné podobě je k nahlédnutí na adrese: Mikroregion Krnovsko, Hlavní náměstí č. 29 v domě Evropy – 2. patro (kancelář MRK).
Rozpočtové opatření Mikroregionu Krnovsko č. 3/2020

Vyvěšeno dne: 9. 9. 2020

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ
Rozpočtové opatření Mikroregionu Krnovsko č. 2/2020, schváleno Správní radou MRK dne 24. 8. 2020 , č. usnesení 2/104. Je zveřejněno na elektronické úřední desce MRK https://www.mikroregionkrnovsko.cz/, taktéž na webových stránkách členských obcí MRK a v listinné podobě je k nahlédnutí na adrese: Mikroregion Krnovsko, Hlavní náměstí č. 29 v domě Evropy – 2. patro (kancelář MRK).
Rozpočtové opatření Mikroregionu Krnovsko č. 2/2020

Vyvěšeno dne: 17. 8. 2020

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ
Obec Heřmanovice oznamuje, že v souladu se Zákonem č.250/2000 Sb. jsou dokumenty: Schvalená účetní závěrka obce Heřmanovice za rok 2019, Schválený závěrečný účet obce Heřmanovice za rok 2019 včetně opatření a Rozpočtové opatření RO1 zveřejněny v elektronické podobě na stránkách obce www.hermanovice.cz v rubrice: Úřední deska – Rozpočet a závěrečné účty obce a mikroregionů. V listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři účetní obce na adrese: Heřmanovice 136, 79374 (budova OÚ).
Schvalená účetní závěrka obce Heřmanovice za rok 2019
Schválený závěrečný účet obce Heřmanovice za rok 2019 včetně opatření
Rozpočtové opatření RO1 a upravený rozpočet 2020

Vyvěšeno dne: 7. 7. 2020

Návrh závěrečného účtu Obce Heřmanovice s přílohami za rok 2019
Návrh závěrečného účetu za rok 2019
Rozvaha – Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
Výkaz zisku a ztráty – Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazku obcí a regionálních rad – Fin 2 – 12 M
Příloha – územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Heřmanovice za rok 2019

Vyvěšeno dne: 22. 6. 2020

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ
Závěrečný účet Mikroregionu Krnovsko za rok 2019 byl schválen Valnou hromadou MRK dne 18. 6. 2020 , č. usnesení 4/56 . Je zveřejněn na elektronické úřední desce MRK https://www.mikroregionkrnovsko.cz/, taktéž na webových stránkách členských obcí MRK a v listinné podobě je k nahlédnutí na adrese : Mikroregion Krnovsko,Hlavní náměstí č. 29 v domě Evropy – 2.patro (kancelář MRK).Obec je členem Mikroregionu Krnovsko.
Závěrečný účetu Mikroregionu Krnovsko za rok 2019
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu – FIN 2-12 M
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí – Mikroregion Krnovsko za rok 2020
Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku – obcí Mikroregion Krnovsko
Výkaz zisku a ztráty územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržností – Mikroregion Krnovsko
Rozvaha územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti – Mikroregion Krnovsko
Příloha územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti – Mikroregion Krnovsko
Příloha závěrečného účtu – Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2019 – Mikroregion Krnovsko

Vyvěšeno dne: 1. 5. 2020

Návrh Závěrečného účtu Mikroregionu Krnovsko s přílohami za rok 2019
Obec je členem Mikroregionu Krnovsko
Návrh závěrečného účetu Mikroregionu Krnovsko za rok 2019
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu – FIN 2-12 M
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí – Mikroregion Krnovsko za rok 2020
Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku – obcí Mikroregion Krnovsko
Výkaz zisku a ztráty územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržností – Mikroregion Krnovsko
Rozvaha územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti – Mikroregion Krnovsko
Příloha územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti – Mikroregion Krnovsko
Příloha závěrečného účtu Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2019 – Mikroregion Krnovsko

Vyvěšeno dne: 17. 3. 2020

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ
Rozpočtové opatření Mikroregionu Krnovsko č. 1/2020, schváleno Správní radou MRK dne 6. 3. 2020 , č. usnesení 2/101 , je zveřejněno na elektronické úřední desce MRK https://www.mikroregionkrnovsko.cz/, taktéž na webových stránkách členských obcí MRK a v listinné podobě je k nahlédnutí na adrese: Mikroregion Krnovsko, Hlavní náměstí č. 29 v domě Evropy – 2. patro (kancelář MRK).
Rozpočtové opatření Mikroregionu Krnovsko č. 1/2020

Vyvěšeno dne: 23. 12. 2019

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ
Obec Heřmanovice oznamuje, že v souladu se Zákonem č.250/2000 Sb. jsou dokumenty: schválený rozpočet obce pro rok 2020 obec Heřmanovice, schválené rozpočtové výhledy obce na roky 2021 a 2022 zveřejněny v elektronické podobě na stránkách obce www.hermanovice.cz v rubrice: Úřední deska – Rozpočet a závěrečné účty obce a mikroregionů. V listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři účetní obce na adrese: Heřmanovice 136, 79374 (budova OÚ).
Schválený rozpočet obce na rok 2020
Schválené rozpočtové výhledy obce na roky 2021 a 2022

Vyvěšeno dne: 23. 11. 2019

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ
Obec Heřmanovice oznamuje, že v souladu se Zákonem č.250/2000 Sb. jsou dokumenty: Rozpočtové opatření č. 5 zveřejněny v elektronické podobě na stránkách obce www.hermanovice.cz v rubrice: Úřední deska – Rozpočet a závěrečné účty obce a mikroregionů. V listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři účetní obce na adrese: Heřmanovice 136, 79374 (budova OÚ).
Rozpočtové opatření č. 5

Vyvěšeno dne: 18. 12. 2019

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ
Rozpočtové opatření Mikroregionu Krnovsko č. 7/2019, schváleno Správní radou MRK dne 6. 12. 2019, č. usnesení 2/99. Je zveřejněno na elektronické úřední desce MRK https://www.mikroregionkrnovsko.cz/, taktéž na webových stránkách členských obcí MRK a v listinné podobě je k nahlédnutí na adrese: Mikroregion Krnovsko, Hlavní náměstí č. 29 v domě Evropy – 2. patro (kancelář MRK).
Rozpočtové opatření Mikroregionu Krnovsko č. 7/2019

Vyvěšeno dne: 14. 12. 2019

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ
Schválený rozpočet MRK na rok 2020 byl schválen Valnou hromadou MRK dne 6.12.2019 , č. usnesení 6/55. Je zveřejněn v elektronické podobě na úřední desce MRK https://www.mikroregionkrnovsko.cz/, taktéž na webových stránkách členských obcí MRK a v listinné podobě je k nahlédnutí na adrese: Mikroregion Krnovsko,Hlavní náměstí č. 29 v domě Evropy – 2.patro (kancelář MRK).
Schválený rozpočet – závazné ukazatele rok 2020
Schválený střednědobý výhled rozpočtu MRK na rok 2021-2023 byl schválen Valnou hromadou MRK dne 6.12.2019 , č. usnesení 6/55. Je zveřejněn v elektronické podobě na úřední desce MRK https://www.mikroregionkrnovsko.cz/, taktéž na webových stránkách členských obcí MRK a v listinné podobě je k nahlédnutí na adrese : Mikroregion Krnovsko,Hlavní náměstí č. 29 v domě Evropy – 2.patro (kancelář MRK).
Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2021-2023

Vyvěšeno dne: 23. 11. 2019

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ
Obec Heřmanovice oznamuje, že v souladu se Zákonem č.250/2000 Sb. jsou dokumenty: Návrh rozpočtu 2020, rozpočtové výhledy 2021 a 2022 zveřejněny v elektronické podobě na stránkách obce www.hermanovice.cz v rubrice: Úřední deska – Rozpočet a závěrečné účty obce a mikroregionů. V listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři účetní obce na adrese: Heřmanovice 136, 79374 (budova OÚ).
Návrh rozpočtu 2020
Rozpočtové výhledy 2021 a 2022

Vyvěšeno dne: 21. 11. 2019

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ
Rozpočtové opatření Mikroregionu Krnovsko č. 6/2019, schváleno Správní radou MRK dne 19. 11. 2019 , č. usnesení 2/98 . Je zveřejněno na elektronické úřední desce MRK https://www.mikroregionkrnovsko.cz/, taktéž na webových stránkách členských obcí MRK a v listinné podobě je k nahlédnutí na adrese: Mikroregion Krnovsko, Hlavní náměstí č. 29 v domě Evropy – 2. patro (kancelář MRK).
Rozpočtové opatření Mikroregionu Krnovsko č. 6/2019

Vyvěšeno dne: 21. 11. 2019

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ
Následující dokumenty jsou zveřejněny na elektronické úřední desce MRK https://www.mikroregionkrnovsko.cz/, taktéž na webových stránkách členských obcí MRK a v listinné podobě je k nahlédnutí na adrese: Mikroregion Krnovsko,Hlavní náměstí č. 29 v domě Evropy – 2.patro (kancelář MRK).
Návrh rozpočtu na rok 2020 Mikroregionu Krnovsko – Návrh rozpisu rozpočtu 2020, včetně schváleného a upraveného rozpočtu 2019 + očekávané plnění 2019
Návrh rozpočtu – závazné ukazatelé na rok 2020
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2021-2023
MRK – rozpis položky 4121 – příspěvky členských obcí 2020

Vyvěšeno dne: 18. 10. 2019

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ
Rozpočtové opatření Obce Heřmanovice, schváleno zastupitelstvem dne 23. 9. 2019, č. usnesení 6 je zveřejněno na stránkách obce www.hermanovice.cz v rubrice: Úřední deska – Rozpočet a závěrečné účty obce a mikroregionů. V listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři účetní obce na adrese: Heřmanovice 136, 79374 (budova OÚ).
Schválené rozpočtové opatření obce Heřmanovice č. 4/2019 ze dne 23. 9. 2019

Vyvěšeno dne: 11. 9. 2019

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ
Rozpočtové opatření Mikroregionu Krnovsko č. 5/2019, schváleno Správní radou MRK dne 5. 9. 2019, č. usnesení 3/97. Je zveřejněno na elektronické úřední desce MRK https://www.mikroregionkrnovsko.cz/, taktéž na webových stránkách členských obcí MRK a v listinné podobě je k nahlédnutí na adrese: Mikroregion Krnovsko, Hlavní náměstí č. 29 v domě Evropy – 2. patro (kancelář MRK).
Rozpočtové opatření Mikroregionu Krnovsko č. 5/2019

Vyvěšeno dne: 9. 9. 2019

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ
Rozpočtové opatření Mikroregionu Krnovsko č. 4/2019, schváleno Správní radou MRK dne 8. 7. 2019, č. usnesení 2/96. Je zveřejněno na elektronické úřední desce MRK https://www.mikroregionkrnovsko.cz/, taktéž na webových stránkách členských obcí MRK a v listinné podobě je k nahlédnutí na adrese: Mikroregion Krnovsko, Hlavní náměstí č. 29 v domě Evropy – 2. patro (kancelář MRK).
Rozpočtové opatření Mikroregionu Krnovsko č. 4/2019

Vyvěšeno dne: 29. 6. 2019

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ
Rozpočtové opatření Obce Heřmanovice, schváleno zastupitelstvem dne 27. 6. 2019, č. usnesení 5 je zveřejněno na stránkách obce www.hermanovice.cz v rubrice: Úřední deska – Rozpočet a závěrečné účty obce a mikroregionů. V listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři účetní obce na adrese: Heřmanovice 136, 79374 (budova OÚ).
Schválené rozpočtové opatření obce Heřmanovice č. 3/2019 ze dne 27. 6. 2019

Vyvěšeno dne: 29. 6. 2019

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ
Obec Heřmanovice oznamuje, že v souladu se Zákonem č.250/2000 Sb. jsou schválené dokumenty: Schválená roční účetní závěrka 2018, Závěrečný účet obce Heřmanovice za 2018, Zpráva o přijatých opatření ke Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření obce Heřmanovice za rok 2018, zveřejněny v elektronické podobě na stránkách obce www.hermanovice.cz v rubrice: Úřední deska – Rozpočet a závěrečné účty obce a mikroregionů. V listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři účetní obce na adrese: Heřmanovice 136, 79374 (budova OÚ).
Schválená roční účetní závěrka 2018
Schválený závěrečný účet za rok 2018
Zpráva o přijatých opatření podle § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. ke Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření obce Heřmanovice za rok 2018

Vyvěšeno dne: 24. 6. 2019

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ
Závěrečný účet Mikroregionu Krnovsko za rok 2017 8byl schválen Valnou hromadou MRK dne 11.6.2019 , č. usnesení 4/54 . Je zveřejněn na elektronické úřední desce MRK https://www.mikroregionkrnovsko.cz/, taktéž na webových stránkách členských obcí MRK a v listinné podobě je k nahlédnutí na adrese: Mikroregion Krnovsko, Hlavní náměstí č. 29 v domě Evropy – 2.patro (kancelář MRK).
Mikroregion Krnovsko – Schválený závěrečný účet za rok 2018
Fin 2-12 M – VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
ROZVAHA – ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY – ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
Příloha – Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2018-Mikroregion Krnovsko
Příloha závěrečného účtu
Zápis o výsledku dílčího přezkoumaní hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Krnovsko, IČ 71195530 v roce 2018
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Krnovsko, IČ: 71195530 za rok 2018

Vyvěšeno dne: 24. 6. 2019

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ
Rozpočtové opatření Mikroregionu Krnovsko č. 3/2019, schváleno Správní radou MRK dne 11.6.2019 , č. usnesení 3/95 . Je zveřejněno na elektronické úřední desce MRK https://www.mikroregionkrnovsko.cz/, taktéž na webových stránkách členských obcí MRK a v listinné podobě je k nahlédnutí na adrese: Mikroregion Krnovsko,Hlavní náměstí č. 29 v domě Evropy – 2.patro (kancelář MRK).
Rozpočtové opatření Mikroregionu Krnovsko č. 3/2019

Vyvěšeno dne: 22. 6. 2019

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ
Rozpočtové opatření Obce Heřmanovice, schváleno zastupitelstvem dne 3. 6. 2019, č. usnesení 4 je zveřejněno na stránkách obce www.hermanovice.cz v rubrice: Úřední deska – Rozpočet a závěrečné účty obce a mikroregionů. V listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři účetní obce na adrese: Heřmanovice 136, 79374 (budova OÚ).
Schválené rozpočtové opatření obce Heřmanovice č. 2/2019 ze dne 3. 6. 2019

Vyvěšeno dne: 11. 6. 2019

Návrh závěrečného účtu Obce Heřmanovice s přílohami za rok 2018
Závěrečný účet za rok 2018
Rozvaha – Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
Výkaz zisku a ztráty – Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazku obcí a regionálních rad – Fin 2 – 12 M
Příloha – územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Heřmanovice, IČ 00295981 za rok 2018

Vyvěšeno dne: 15. 5. 2019

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ
Rozpočtové opatření Mikroregionu Krnovsko č. 2/2019, schváleno Správní radou MRK dne 7. 5. 2019 , č. usnesení 4/94 , je zveřejněno na elektronické úřední desce MRK https://www.mikroregionkrnovsko.cz/, taktéž na webových stránkách členských obcí MRK a v listinné podobě je k nahlédnutí na adrese : Mikroregion Krnovsko,Hlavní náměstí č. 29 v domě Evropy – 2.patro (kancelář MRK).
Rozpočtové opatření Mikroregionu Krnovsko č. 2/2019

Vyvěšeno dne: 13. 5. 2019

Návrh Závěrečného účtu Mikroregionu Krnovsko s přílohami za rok 2018
Obec je členem Mikroregionu Krnovsko
Závěrečný účet Mikroregionu Krnovsko za rok 2018
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu – FIN 2-12 M
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí – Mikroregion Krnovsko za rok 2018
Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku – obcí Mikroregion Krnovsko
Výkaz zisku a ztráty územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržností – Mikroregion Krnovsko
Rozvaha územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti – Mikroregion Krnovsko
Příloha územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti – Mikroregion Krnovsko
Příloha závěrečného účtu – Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2018-Mikroregion Krnovsko

Vyvěšeno dne: 18. 3. 2019

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ
Rozpočtové opatření Obce Heřmanovice, schváleno zastupitelstvem dne 4. 3. 2019, č. usnesení 3 je zveřejněno na stránkách obce www.hermanovice.cz v rubrice: Úřední deska – Rozpočet a závěrečné účty obce a mikroregionů. V listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři účetní obce na adrese: Heřmanovice 136, 79374 (budova OÚ).
Schválené rozpočtové opatření obce Heřmanovice č. 1/2019 ze dne 4. 3. 2019

Vyvěšeno dne: 8. 3. 2019

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ
Rozpočtové opatření Mikroregionu Krnovsko č. 1/2019, schváleno Správní radou MRK dne 1. 3. 2019 , č. usnesení 2/93, je zveřejněno na elektronické úřední desce MRK https://www.mikroregionkrnovsko.cz/, taktéž na webových stránkách členských obcí MRK a v listinné podobě je k nahlédnutí na adrese: Mikroregion Krnovsko, Hlavní náměstí č. 29 , Dům Evropy – 2. patro (kancelář MRK).
Rozpočtové opatření Mikroregionu Krnovsko č. 1/2019

Vyvěšeno dne: 10. 1. 2019

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ
Rozpočtové opatření Mikroregionu Krnovsko č. 6/2018, schváleno Správní radou MRK dne 3. 1. 2019 , č. usnesení 2/92. Je zveřejněno na elektronické úřední desce MRK https://www.mikroregionkrnovsko.cz/, taktéž na webových stránkách členských obcí MRK a v listinné podobě je k nahlédnutí na adrese: Mikroregion Krnovsko, Hlavní náměstí č. 29 v domě Evropy – 2. patro (kancelář MRK).
Rozpočtové opatření Mikroregionu Krnovsko č. 6/2018

Vyvěšeno dne: 27. 12. 2018

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ
Rozpočtové opatření Obce Heřmanovice, schváleno zastupitelstvem dne 10. 12. 2018, č. usnesení 2 je zveřejněno na stránkách obce www.hermanovice.cz v rubrice: Úřední deska – Rozpočet a závěrečné účty obce a mikroregionů. V listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři účetní obce na adrese: Heřmanovice 136, 79374 (budova OÚ).
Schválené ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ ze dne 10. 12. 2018

Vyvěšeno dne: 27. 12. 2018

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ
Schválený rozpočet MRK na rok 2019 byl schválen Valnou hromadou MRK dne 4. 12. 2018, č. usnesení 12/53 a Rozpočtové opatření Mikroregionu Krnovsko č. 5/2018, schváleno Správní radou MRK dne 4. 12. 2018, č. usnesení 5/91. Dokumenty jsou zveřejněn v elektronické podobě na úřední desce MRK https://www.mikroregionkrnovsko.cz/, taktéž na webových stránkách členských obcí MRK a v listinné podobě je k nahlédnutí na adrese: Mikroregion Krnovsko, Hlavní náměstí č. 29 v domě Evropy – 2. patro (kancelář MRK).
Rozpočet MRK na rok 2019
Rozpočtové opatření Mikroregionu Krnovsko č. 5/2018

Vyvěšeno dne: 25. 11. 2018

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ
Obec Heřmanovice oznamuje, že v souladu se Zákonem č.250/2000 Sb. jsou dokumenty: Návrh rozpočtu 2019, rozpočtové výhledy 2020 a 2021 zveřejněny v elektronické podobě na stránkách obce www.hermanovice.cz v rubrice: Úřední deska – Rozpočet a závěrečné účty obce a mikroregionů. V listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři účetní obce na adrese: Heřmanovice 136, 79374 (budova OÚ).
Návrh rozpočtu 2019,   Návrh rozpočtu 2019 – srovnání (2. 1. 2019)
Rozpočtové výhledy 2020 a 2021

Vyvěšeno dne: 16. 11. 2018

Dokumenty: Rozpočet MRK 2018 – schválený,upravený,očekávané plnění k 31.12.2018 a Návrh rozpočtu MRK na rok 2019 v závazných ukazatelích jsou zveřejněny na elektronické úřední desce MRK https://www.mikroregionkrnovsko.cz/, taktéž na webových stránkách členských obcí MRK a v listinné podobě je k nahlédnutí na adrese: Mikroregion Krnovsko,Hlavní náměstí č. 29 v domě Evropy – 2.patro (kancelář MRK).
Návrh rozpočtu MRK na rok 2019 v závazných ukazatelích
Rozpočet MRK 2018-schválený,upravený,očekávané plnění k 31. 12. 2018.

Vyvěšeno dne: 9. 11. 2018

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ
Rozpočtové opatření Mikroregionu Krnovsko č. 4/2018, schváleno Správní radou MRK dne 23.10.2018 , č. usnesení 3/89 je zveřejněno na elektronické úřední desce MRK https://www.mikroregionkrnovsko.cz/, taktéž na webových stránkách členských obcí MRK a v listinné podobě je k nahlédnutí na adrese: Mikroregion Krnovsko,Hlavní náměstí č. 29 v domě Evropy – 2.patro (kancelář MRK).
Rozpočtové opatření Mikroregionu Krnovsko č. 4/2018M

Vyvěšeno dne: 2. 11. 2018

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ
Obec Heřmanovice oznamuje, že v souladu se Zákonem č.250/2000 Sb. je dokument: Rozpočtové opatření č. 4/2018 zveřejněn v elektronické podobě na stránkách obce www.hermanovice.cz v rubrice: Úřední deska – Rozpočet a závěrečné účty obce a mikroregionů. V listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři účetní obce na adrese: Heřmanovice 136, 79374 (budova OÚ).
Rozpočtové opatření číslo 4 schválené starostou obce, které bude se zdůvodněním předloženo nejbližšímu veřejnému zasedání zastupitelstva obce.

Vyvěšeno dne: 9. 10. 2018

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ
Obec Heřmanovice oznamuje, že v souladu se Zákonem č.250/2000 Sb. jsou schválené dokumenty: Rozpočtové opatření č. 1/2018, 2/2018, 3/2018, zveřejněny v elektronické podobě na stránkách obce www.hermanovice.cz v rubrice: Úřední deska – Rozpočet a závěrečné účty obce a mikroregionů. V listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři účetní obce na adrese: Heřmanovice 136, 79374 (budova OÚ).
Rozpočtové opatření č. 1/2018, 2/2018, 3/2018

Vyvěšeno dne: 12. 7. 2018

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ
Obec Heřmanovice oznamuje, že v souladu se Zákonem č.250/2000 Sb. jsou schválené dokumenty: Schválená roční účetní závěrka 2017 a Závěrečný účet obce Heřmanovice za 2017, zveřejněny v elektronické podobě na stránkách obce www.hermanovice.cz v rubrice: Úřední deska – Rozpočet a závěrečné účty obce a mikroregionů. V listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři účetní obce na adrese: Heřmanovice 136, 79374 (budova OÚ).
Schválená roční účetní závěrka 2017
Schválený závěrečný účet za rok 2017

Vyvěšeno dne: 12. 7. 2018

Schválený závěrečný účet Mikroregionu Krnovsko za rok 2017

Vyvěšeno dne: 13. 6. 2018

Návrh závěrečného účtu Obce Heřmanovice s přílohami za rok 2017
Závěrečný účet za rok 2017
Rozvaha – Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
Výkaz zisku a ztráty – Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazku obcí a regionálních rad – Fin 2 – 12 M
Příloha – územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Heřmanovice, IČ 00295981 za rok 2017

Vyvěšeno dne: 14. 5. 2018

Návrh Závěrečného účtu Mikroregionu Krnovsko s přílohami za rok 2017
Obec je členem Mikroregionu Krnovsko
Závěrečný účet Mikroregionu Krnovsko za rok 2017ccccccc
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu – FIN 2-12 M
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí – Mikroregion Krnovsko za rok 2017
Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku – obcí Mikroregion Krnovsko
Výkaz zisku a ztráty územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržností – Mikroregion Krnovsko
Rozvaha územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti – Mikroregion Krnovsko
Příloha územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti – Mikroregion Krnovsko
Zpráva revizní komise o kontrole hospodarení Mikroregionu Krnovsko

Vyvěšeno dne: 14. 5. 2018

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ
Rozpočtové opatření Mikroregionu Krnovsko č. 2/2018, schváleno Správní radou MRK dne 26.4.2018 , č. usnesení 3/87 , je zveřejněno na elektronické úřední desce MRK https://www.mikroregionkrnovsko.cz/, taktéž na webových stránkách členských obcí MRK a v listinné podobě je k nahlédnutí na adrese : Mikroregion Krnovsko,Hlavní náměstí č. 29 v domě Evropy – 2.patro (kancelář MRK).
Rozpočtové opatření Mikroregionu Krnovsko č. 2/2018

Vyvěšeno dne: 12. 3. 2018

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ
Rozpočtové opatření Mikroregionu Krnovsko č. 1/2018, schváleno Správní radou MRK dne 23. 2. 2018 , č. usnesení 7/86 , je zveřejněno na elektronické úřední desce MRK https://www.mikroregionkrnovsko.cz/, taktéž na webových stránkách členských obcí MRK a v listinné podobě je k nahlédnutí na adrese: Mikroregion Krnovsko,Hlavní náměstí č. 29 v domě Evropy – 2. patro (kancelář MRK).
Rozpočtové opatření Mikroregionu Krnovsko č. 1/2018

Vyvěšeno dne: 8. 1. 2018

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ
Obec Heřmanovice oznamuje, že v souladu se Zákonem č.250/2000 Sb. jsou schválené dokumenty: Rozpočet obce 2018, Rozpočtová opatření 2017 a Střednědobý výhled 2019-2020, zveřejněny v elektronické podobě na stránkách obce www.hermanovice.cz v rubrice: Úřední deska – Rozpočet a závěrečné účty obce a mikroregionů. V listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři účetní obce na adrese: Heřmanovice 136, 79374 (budova OÚ).
Rozpočet obce Heřmanovice 2017 – Rozpočtové opatření č. 3
Rozpočet obce Heřmanovice na rok 2018
Rozpočtové výhledy obce Heřmanovice na roky 2019 a 2020

Vyvěšeno dne: 5. 1. 2018

Rozpočtové opatření č. 8 / 2017 Mikroregionu Krnovsko

Vyvěšeno dne: 17. 12. 2017

Rozpočtové opatření č. 7 / 2017 Mikroregionu Krnovsko
Schválený střednědobý výhledu rozpočtu 2019-2021 Mikroregionu Krnovsko
Schválený rozpočet roku 2018 Mikroregionu Krnovsko

Vyvěšeno dne: 3. 12. 2017

Návrh rozpočtu obce Heřmanovice na rok 2018
Návrh rozpočtového výhledu obce Heřmanovice na roky 2019 a 2020

Vyvěšeno dne: 20. 11. 2017

Rozpočtové opatření č. 6 / 2017 Mikroregionu Krnovsko

Vyvěšeno dne: 9. 11. 2017

Návrh rozpočtu Mikroregionu Krnovsko na rok 2018
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2019-2021

Vyvěšeno dne: 20. 9. 2017

Rozpočtové opatření č. 5 / 2017 Mikroregionu Krnovsko

Vyvěšeno dne: 28. 8. 2017

Rozpočtové opatření č. 4 / 2017 Mikroregionu Krnovsko

Vyvěšeno dne: 18. 7. 2017

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ
Obec Heřmanovice oznamuje, že v souladu se Zákonem č.250/2000 Sb. jsou schválené dokumenty: Závěrečný účet obce Heřmanovice za 2016, zveřejněny v elektronické podobě na stránkách obce www.hermanovice.cz v rubrice: Úřední deska – Rozpočet a závěrečné účty obce a mikroregionů. V listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři účetní obce na adrese: Heřmanovice 136, 79374 (budova OÚ).
Schválená roční účetní závěrka 2016
Schválený závěrečný účet za rok 2016

Vyvěšeno dne: 13. 6. 2017

Rozpočtové opatření č. 2 / Rozpočet obce Heřmanovice 2017
Rozpočtové opatření č. 3 / 2017 Mikroregionu Krnovsko
Schválený závěrečný účet Mikroregionu Krnovsko za rok 2016

Vyvěšeno dne: 6. 6. 2017

Návrh závěrečného účtu Obce Heřmanovice s přílohami za rok 2016
Závěrečný účet za rok 2016
Rozvaha – Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
Výkaz zisku a ztráty – Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazku obcí a regionálních rad – Fin 2 – 12 M
Přehled – Vyúčtování finančních vztahů obcí poskytnutých dotací a finančních příspěvků neziskovým objektům a občanům v roce 2016
Příloha – územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Heřmanovice, IČ 00295981 za rok 2016
Seznam účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu

Vyvěšeno dne: 12. 5. 2017

Závěrečný účet Mikroregionu Krnovsko s přílohami za rok 2016
Obec je členem Mikroregionu Krnovsko
Závěrečný účet Mikroregionu Krnovsko za rok 2016
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu – FIN 2-12 M
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí – Mikroregion Krnovsko za rok 2016
Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hoseodaření dobrovolného svazku – obcí Mikroregion Krnovsko
Výkaz zisku a ztráty územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržností – Mikroregion Krnovsko
Rozvaha územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti – Mikroregion Krnovsko
Příloha územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti – Mikroregion Krnovsko

Vyvěšeno dne: 23. 4. 2017

Rozpočtové opatření č. 1 / Rozpočet obce Heřmanovice 2017

Vyvěšeno dne: 11. 4. 2017

Rozpočtové opatření č. 2 / 2017 Mikroregionu Krnovsko

Vyvěšeno dne: 11. 4. 2017

Rozpočtové opatření 1/2017 Mikroregionu Krnovsko
Rozpočtové opatření 1/2017 Mikroregionu Krnovsko – schválení

Vyvěšeno dne: 2. 1. 2017

Rozpočtové opatření číslo 6 2016 obce Heřmanovice včetně rozpočtu 2016
Rozpočet obce Heřmanovice na rok 2017
Rozpočtové výhledy obce Heřmanovice na roky 2018 a 2019

Vyvěšeno dne: 2. 12. 2016

Návrh rozpočtu obce Heřmanovice na rok 2017
Návrh rozpočtového výhledu obce Heřmanovice na rok 2018-2019

Vyvěšeno dne: 14. 11. 2016

Rozpočet Mikroregionu Krnovsko na rok 2017
Rozpočtový výhled MIKROREGIONU KRNOVSKO na rok 2018-2019

Vyvěšeno dne: 13. 6. 2016

Návrh závěrečného účtu Obce Heřmanovice s přílohami za rok 2015
Závěrečný účet za rok 2015
Rozvaha – Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
Výkaz zisku a ztráty – Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazku obcí a regionálních rad
Výkaz – Majetek
Přehled – Vyúčtování finančních vztahů obcí poskytnutých dotací a finančních příspěvků neziskovým objektům a občanům v roce 2015
Příloha – územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Heřmanovice, IČ 00295981 za rok 2015

Vyvěšeno dne: 4. 5. 2016

Závěrečný účet Mikroregionu Krnovsko s přílohami za rok 2015
Obec je členem Mikroregionu Krnovsko
Závěrečný účet Mikroregionu Krnovsko za rok 2015
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu – FIN 2-12 M
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí OSO Mikroregion Krnovsko za rok 2015
Výkaz zisku a ztráty územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržností – Mikroregion Krnovsko
Rozvaha – Bilance územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti – Mikroregion Krnovsko
Příloha územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady – Název: Mikroregion Krnovsko

Vyvěšeno dne: 3. 12. 2015

Návrh rozpočtu obce Heřmanovice na rok 2016

Vyvěšeno dne: 6. 11. 2015

Rozpočet Mikroregionu Krnovsko na rok 2016
Rozpočtový výhled MIKROREGIONU KRNOVSKO na rok 2017-2018

Vyvěšeno dne: 9. 6. 2015

Závěrečný účet Obce Heřmanovice s přílohami za rok 2014
Závěrečný účet za rok 2014
Rozvaha – Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
Výkaz zisku a ztráty – Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazku obcí a regionálních rad
Výkaz – Majetek
Přehled – vyúčtování finančních vztahů obcí poskytnutých dotacía finančních příspěvků neziskovým objektům a občanům v roce 2014
Příloha – územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

Vyvěšeno dne: 12. 6. 2015

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Heřmanovice, IČ 00295981 za rok 2014

Vyvěšeno dne: 2. 4. 2015

Závěrečný účet Mikroregionu Krnovsko s přílohami za rok 2014
Obec je členem Mikroregionu Krnovsko
Závěrečný účet Mikroregionu Krnovsko za rok 2014
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu – FIN 2-12 M
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí OSO Mikroregion Krnovsko, IČ: 71195530 za rok 2014
Zpráva revizní komise o kontrole hospodaření Mikroregionu Krnovsko, prováděnou dle § 39 odst. 5 zákona č.250/2000 Sb., ke dni 30.4. 2014
Výkaz zisku a ztráty územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržností – Mikroregion Krnovsko
Rozvaha – Bilance územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti – Mikroregion Krnovsko
Příloha územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady – Název: Mikroregion Krnovsko

Vyvěšeno dne: 29. 11. 2014

Návrh rozpočtu obce Heřmanovice na rok 2015
Rozpočtový výhled obce Heřmanovice na rok 2016
Návrh rozpočtového výhledu obce Heřmanovice na rok 2017

Vyvěšeno dne: 15. 11. 2014

Rozpočet Mikroregionu Krnovsko na rok 2015
Rozpočtový výhled MIKROREGIONU KRNOVSKO na rok 2016-2017

Vyvěšeno dne: 15. 7. 2014

Mikroregion Quingburk – Závěrečný účet za rok 2013 s přílohami
Závěrečný účet za rok 2013 – Mikroregion Quingburk
Výkaz zisku a ztráty – územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti – Mikroregion Quingburk
Rozvaha – územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti – Mikroregion Quingburk
Příloha – územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti – Mikroregion Quingburk
Zpráva auditora o přezkoumání hospodaření svazku obcí – Mikroregion Quingburk

Vyvěšeno dne: 8. 6. 2014

Závěrečný účet Obce Heřmanovice s přílohami za rok 2013
Rozvaha – Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazku obcí a regionálních rad
Výkaz zisku a ztráty – Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
Záverecný úcet za rok 2013 – příjmy – dle tříd
Závěrečný účet za rok 2013 – příjmy – dle organizací
Příloha – územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

Vyvěšeno dne: 14. 6. 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
Příloha ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření

Vyvěšeno dne: 21. 3. 2014

Závěrečný účet Mikroregionu Krnovsko s přílohami za rok 2013
Závěrečný účet Mikroregionu Krnovsko za rok 2013
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu – FIN 2-12 M
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí OSO Mikroregion Krnovsko, IČ: 71195530 za rok 2013
Zpráva revizní komise o kontrole hospodaření Mikroregionu Krnovsko, prováděnou dle § 39 odst. 5 zákona č.250/2000 Sb., ke dni 31. 3. 2013
Výkaz zisku a ztráty
Rozvaha – Bilance
Příloha

Vyvěšeno dne: 27. 2. 2014

Rozpočet obce Heřmanovice na rok 2014

Vyvěšeno dne: 15. 12. 2013

Rozpočtový výhled obce Heřmanovice na rok 2015

Vyvěšeno dne: 17. 12. 2013

Rozpočtový výhled obce Heřmanovice na rok 2016

Vyvěšeno dne: 15. 12. 2013

Návrh rozpočtu obce Heřmanovice na rok 2014

Vyvěšeno dne: 11. 9. 2013

Závěrečný účet obce Heřmanovice za rok 2012
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad
Závěrečný účet za rok 2012 – údaje o plnění příjmů a výdaju
Rozvaha – Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti
Výkaz zisku a ztráty – Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti
Příloha – Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti
Zpráva nezávislého auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření za období od 01. 01. 2012 do 31. 12. 2012 územního samosprávného celku obec heřmanovice
Poskytnuté příspěvky
Komentář
Finanční vypořádaní dotací a návratných finančních výpomocí
Finanční vztahy ke státnímu rozpočtu

Vyvěšeno dne: 5. 8. 2013

Závěrečný účet obce za rok 2012- rozpočtové hospodaření dle tříd – Obec Heřmanovice

Vyvěšeno dne: 5. 8. 2013

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledcích přezkoumání hospodaření za období od 01. 01. 2012 do 31. 12. 2012 ÚSC – Obec Heřmanovice

Vyvěšeno dne: 4. 8. 2013

Závěrečný účet za rok 2012 – Mikroregion Quingburk

Vyvěšeno dne: 4. 8. 2013

ZPRÁVA AUDITORA o přezkoumání hospodaření svazku obcí – pro svazek obcí Mikroregion QUINGBURK 2012

Vyvěšeno dne: 6. 9. 2012

Zpráva auditora, kterou bude projednávat zastupitelstvo obce