Přeskočit na obsah

Ustavující zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice

se koná dne 10. 11. 2014 v 18 hod. v zasedací síni v budově obecního úřadu č.p. 131

Program:
1. Zahájení.
2. Složení slibu členů zastupitelstva obce.
3. Schválení programu ustavujícího zasedání zastupitelstva obce.
4. Volba členů volební komise pro volbu starosty a místostarosty.
5. Volba členů návrhové komise.
6. Určení ověřovatelů zápisu.
7. Schválení způsobu volby a volebního řádu pro volbu starosty a místostarosty.
8. Volba starosty.
9. Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni.
10. Volba místostarosty.
11. Návrh na zřízení výboru finančního zastupitelstva obce a volba předsedy a členů výboru.
12. Návrh na zřízení výboru kontrolního zastupitelstva obce a volba předsedy a členů výboru.
13. Organizační záležitosti – stanovení termínu příštího zasedání zastupitelstva obce.
14. Různé.
15. Závěr

Zastupitelstvo obce na zasedání zve všechny občany