Přeskočit na obsah

Veřejné zasedání č. 3 zastupitelstva obce Heřmanovice

se koná 23. 3. 2015 v 18.00 hod. v zasedací síni v budově obecního úřadu č.p. 131

Program:
1) Čerpání rozpočtu obce, rozpočtová opatření
2) Zpráva o inventarizaci majetku obce
3) Multifunkční centrum obce – informace o aktuálním stavu
4) Projednání a schválení smlouvy o právu provést stavbu pro ČHMÚ (měření vydatnosti a teploty podzemních vod)
5) Záměry prodeje a pronájmu pozemků nezbytných pro obsluhu domu
6) Vodovod – měření odběru, náklady a cena vody
7) Různé (poplatky za komunální odpad, apod.)

Zastupitelstvo obce na zasedání zve všechny občany