Přeskočit na obsah

Veřejné zasedání č. 5 zastupitelstva obce Heřmanovice

se koná 21. 9. 2015 v 18.00 hod. v zasedací síni v budově obecního úřadu č.p. 131

Program:
1. Zásady stanovení cen vodného
2. Čerpání rozpočtu a rozpočtové opatření č. 3
3. Pronájem obecního stánku ve Sportovním areálu na hřišti k provozování sezónního občerstvení
4. Projednání a rozhodnutí o žádosti organizace Benjamínek Krnov o příspěvek z rozpočtu obce
5. Projednání a rozhodnutí o příspěvku na dítě v mateřské škole
6. Spisový řád a skartační řád obce
7. Veřejnoprávní smlouva s Městem Albrechtice o přenesení působnosti na úseku projednávání přestupků (§ 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb.)
8. Záměry prodeje a pronájmu pozemků nezbytných pro obsluhu domu či firmy
9. Prodeje a pronájmy pozemků nezbytných pro obsluhu domu či firmy
10. Různé

Zastupitelstvo obce na zasedání zve všechny občany