Přeskočit na obsah

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny

Dobrý den,
ČEZ Distribuce a.s. Vám v souladu se zákonem 458/2000 Sb. oznamuje, že z důvodu prací na vedení vysokého napětí, bude přerušena dodávka elektrické energie :
dne 14. 7. 2016 od 7:30 do 15:30 hod.

V obci Heřmanovice : Část obce, dle přiložené orientační mapky .

( vypínání v červeně označeném území )

Ohlášení formou letáků provedou v místě vypínání pracovníci energetiky.

Rostislav Hlista
technik přípravy – operátor

ČEZ DISTRIBUCE, a. s.
Teplická 874/8
405 02 Děčín 4

oddělení Přípravy Morava
28. října 3123/152
709 02 Ostrava – Moravská Ostrava

tel.: +420 591 176 600
mobil: +420 724 445 077
mailto:rostislav.hlista@cezdistribuce.cz
http://www.cez.cz/

oznam3

orientacni_mapka3