Přeskočit na obsah

Veřejné zasedání č. 9 zastupitelstva obce Heřmanovice

se koná 9. 11. 2016 v 18.00 hod. v zasedací síni v budově obecního úřadu č.p. 131

Program:
1. Zahájení a schválení programu
2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
3. Kontrola usnesení z minulého ZO
4. Projednání obdržených žádostí o dotace a dary z rozpočtu obce, rozhodnutí o žádostech a schválení příslušných veřejnoprávních smluv
5. Projednání a schválení vyhlášky obce o místních poplatcích
6. Informace o některých dotačních možnostech
7. Čerpání rozpočtu a rozpočtová opatření
8. Záměry prodeje a pronájmu pozemků
9. Prodeje a pronájmy pozemků
10. Různé (vodovod – rekonstrukce, …)

Zastupitelstvo obce na zasedání zve všechny občany