Přeskočit na obsah

Veřejné zasedání č. 11 zastupitelstva obce Heřmanovice

se koná 21. 3. 2017 v 18.00 hod. v nové zasedací síni v budově obecního úřadu č.p. 136

Program:
1. Zahájení a schválení programu
2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
3. Kontrola usnesení z minulého ZO
4. Rozpočtová opatření a rozpočet
5. Záležitosti obecního lesa
6. Záměry prodeje a pronájmu pozemků
7. Prodeje a pronájmy pozemků
8. Různé

Zastupitelstvo obce na zasedání zve všechny občany