Přeskočit na obsah

Veřejné zasedání č. 12 zastupitelstva obce Heřmanovice

se koná 27. 6. 2017 v 18.00 hod. v nové zasedací síni v budově obecního úřadu č.p. 136

Program:
1. Zahájení a schválení programu
2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
3. Kontrola usnesení z minulého ZO
4. Projednání a schválení roční účetní závěrky obce sestavené k 31.12.2016
5. Projednání závěrečného účtu obce za rok 2016 včetně souhlasu a opatření
6. Projednání a schválení roční účetní závěrky Mikroregionu Krnovsko sestavené k 31.12.2016
7. Projednání závěrečného účtu Mikroregionu Krnovsko za rok 2016 včetně souhlasu a opatření
8. Projednání a schválení veřejnoprávní smlouvy s obcí Holčovice o poskytnutí finančního příspěvku na částečné pokrytí neinvestičních nákladů základní školy v Holčovicích
9. Čerpání rozpočtu a rozpočtové opatření č. 2
10. Záměry prodeje a pronájmu pozemků
11. Prodeje a a pronájmy pozemků
12. Různé

Zastupitelstvo obce na zasedání zve všechny občany