Přeskočit na obsah

Veřejné zasedání č. 13 zastupitelstva obce Heřmanovice

se koná 25. 9. 2017 v 18.00 hod. v zasedací síni v budově obecního úřadu č.p. 136

Program:
1. Zahájení a schválení programu
2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
3. Kontrola usnesení z minulého ZO
4. Projednání a schválení II. střednědobého plánu sociálních služeb Albrechticka 2017 – 2020 a příspěvku na mzdu koordinátora
5. Záměry prodeje a pronájmu pozemků
6. Prodeje a pronájmy pozemků
7. Různé

Zastupitelstvo obce na zasedání zve všechny občany