Přeskočit na obsah

Oznámení o konání veřejného projednání návrhu územní studie krajiny pro správní obvod ORP KRNOV (doručení veřejnou vyhláškou)

Městský úřad Krnov, odbor výstavby, jako pořizovatel územně plánovacího podkladu – Územní studie krajiny pro správní obvod ORP Krnov – tímto o z n a m u j e, že v pondělí 10. prosince 2018 od 15:30 hod. se uskuteční veřejné projednání návrhu územní studie krajiny v Koncertní síni sv. Ducha v Krnově.

Vlastní dokument zde.