Přeskočit na obsah

Archiv obecně závazných vyhlášek

Na úřední desce
od
Název
25. 11. 2019 Návrh Obecně závazné vyhlášky obce č. 1/2019,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
1. 1. 2017 Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
2. 12. 2016 Návrh obecně závazné vyhlášky obce o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
25. 12. 2015 Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o místním poplatku za komunální odpad
15. 12. 2013 Návrh aktualizované vyhlášky o místních poplatcích
20. 12. 2010 Obecně závazná vyhláška obce Heřmanovice č. 1/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.