Přeskočit na obsah

Veřejné zasedání č. 7 zastupitelstva obce Heřmanovice

se koná 9. 12. 2019 v 18.00 hod. v zasedací síni v budově obecního úřadu č.p. 136

Program:
1. Zahájení a schválení programu
2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
3. Kontrola usnesení z minulého ZO
4. Čerpání rozpočtu a rozpočtová opatření
5. Projednání a schválení rozpočtu na rok 2020 a rozpočtových výhledů na léta 2021 a 2022
6. Projednání a schválení vyhlášky obce o místních poplatcích
7. Záměry prodeje a pronájmu pozemků
8. Prodeje a pronájmy pozemků
9. Různé

Zastupitelstvo obce na zasedání zve všechny občany