Přeskočit na obsah

Koronavirus COVID-19

MIMOŘÁDNĚ OPATŘENÍ – MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ, Č. j.: MZDR 10666/2020-1/MIN/KAN
Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření – Mimořádné opatření – zákaz konání akcí nad 100 osob od 18 hodin dne 10. 3. 2020

MIMOŘÁDNĚ OPATŘENÍ – MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ, Č. j.: MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN
Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření – Mimořádné opatření – uzavření základních, středních a vysokých škol od 11. 3. 2020

Informace MPSV ke koronaviru a pracovněprávním souvislostem

JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D., náměstek ministra vnitra, pro řízení sekce legislativy, státní správy a územní samosprávy – Dopis primátorům a starostkům

Článek – Karanténa a jak se v ní chovat

Informace pro rodiče a školská (obdobná) zařízení – ČSSZ

Tiskopis – Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření
školského/dětského zařízení (školy)