Přeskočit na obsah

Poplatky v Heřmanovicích 2020

Číslo účtu obce Heřmanovice: 6927771/0100

Poplatek za vývoz komunálního odpadu:

Kč 450,–      občané s trvalým pobytem v obci – osoba/rok
Kč 750,-        majitelé nemovitostí, kteří nemají v obci trvalý pobyt – za objekt

Variabilní symbol pro úhradu bankou na účet obce:  1340… + popisné nebo evidenční číslo

Poplatek za psa:

Kč 50,–
Kč 100,– za každého dalšího psa jednoho majitele

Variabilní symbol pro úhradu bankou na účet obce: 1341…+ popisné nebo evidenční číslo

Poplatek za odběr vody:

550,–  občané s trvalým pobytem v obci – osoba/rok
1 100,– majitelé nemovitostí, kteří nemají v obci trvalý pobyt – za objekt

Od ledna 2020 je úhrada za odběr vody navýšena o DPH, kterou obec odvádí finančnímu úřadu.

Variabilní symbol pro úhradu bankou na účet obce: 2310…+popisné nebo evidenční číslo

_________________________

Nájmy bytů lze hradit také bezhotovostně na účet obce, variabilní symbol: 3612.

1. 5. 2020