Přeskočit na obsah

Poplatky v Heřmanovicích 2020

Poplatky v Heřmanovicích 2020

Číslo účtu obce Heřmanovice:      6927771/0100

 

Poplatek za vývoz komunálního odpadu:

Kč 450,–   občané s trvalým pobytem v obci – osoba/rok

Kč 750,–    majitelé nemovitostí, kteří nemají v obci trvalý pobyt – za objekt

Variabilní symbol pro úhradu bankou na účet obce:   1340… + popisné nebo evidenční číslo

 

Poplatek za psa:

Kč 50,–

Kč 100,– za každého dalšího psa jednoho majitele

Variabilní symbol pro úhradu bankou na účet obce:  1341…+ popisné nebo evidenční číslo

 

Poplatek za odběr vody:

575,–      občané s trvalým pobytem v obci – osoba/rok

1 150,–   majitelé nemovitostí, kteří nemají v obci trvalý pobyt – za objekt

Od ledna 2020 je úhrada za odběr vody navýšena o DPH, kterou obec odvádí finančnímu úřadu.

Variabilní symbol pro úhradu bankou na účet obce:  2310…+popisné nebo evidenční číslo

_________________________

 

Nájmy bytů lze hradit také bezhotovostně na účet obce, variabilní symbol: 3612.