Přeskočit na obsah

Veřejné zasedání č. 8 zastupitelstva obce Heřmanovice

se koná 9. 3. 2020 v 18.00 hod. v zasedací síni v budově obecního úřadu č.p. 136

Program:
1. Zahájení a schválení programu
2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
3. Kontrola usnesení z minulého ZO
4. Obec Heřmanovice jako plátce DPH – vliv na ceny
5. Projednání a schválení zařazení území obce do území působnosti MAS Rozvoj Krnovska na období 2021 – 2027
6. Záměry prodeje a pronájmu pozemků
7. Prodeje a pronájmy pozemků
8. Různé

Zastupitelstvo obce na zasedání zve všechny občany