Přeskočit na obsah

Úřední deska – Obecně závazné vyhlášky

Úřední deska – Obecně závazné vyhlášky
Na úřední desce
od
Název
22. 12. 2021 Obecně závazná vyhláška obce Heřmanovice č. 3/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Obecně závazná vyhláška obce Heřmanovice č. 2/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

27. 11. 2021 Návrh Obecně závazné vyhlášky obce Heřmanovice – Obecně závazná vyhláška obce Heřmanovice č. 2/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
20. 7. 2021 Obecně závazná vyhláška obce Heřmanovice č. 1/2021, o místním poplatku z pobytu
13. 6. 2021 Návrh Obecně závazné vyhlášky obce Heřmanovice č. 1/2021, o místním poplatku z pobytu
17. 8. 2020 Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů – Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2020

Obecně závazná vyhláška č. 2/2020 o místnímpoplatku ze psů – Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2021.

Obecně závazná vyhláškaobce Heřmanovice č. 3/2020 o místním poplatku z pobytu – Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2020.

10. 7. 2020 Návrh obecně závazné vyhlášky obce č. 1/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Návrh obecně závazné vyhlášky č. 2/2020, o místním poplatku ze psů

Návrh obecně závazné vyhlášky obce Heřmanovice č. 3/2020, o místním poplatku z pobytu

23. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
27. 2. 2014 Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích