Přeskočit na obsah

Sčítání lidu – pomoc s on-line sčítáním

Vážení spoluobčané,

od 27. 3. 2021 bude probíhat sčítání lidu. Bližší informace jsou zveřejněny na našich webových stránkách a na úřední desce.

Nabízíme vám pomoc při vyplňování on-line dotazníku.
On-line sčítání bude probíhat od 27. 3. do 11. 5. 2021.
Každý z Vás má možnost sečíst se on-line prostřednictvím elektronického formuláře na webu www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci.

K dispozici bude v knihovně na Obecním úřadě
Miroslav Zeman v těchto termínech:

Pondělí    29. 3. 2021       od 13 do 16 hodin a
Středa      7. 4. 2021         od 9 do 12 hodin

Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od 17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit a odevzdat listinný formulář. Jeho distribuci zajišťují sčítací komisaři.