Přeskočit na obsah

Usnesení č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice konaného dne 25. 1. 2021

Na úřední desce vyvěšeno dne: 10. 2. 2021

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 10, konaného dne 25. 1. 2021
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 10, konaného dne 25. 1. 2021 – Příloha 1 – Schválený rozpočet na rok 2021 (včetně návrhu a plnění za předcházející rok) a STŘEDNĚDOBÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED 2022-2023
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 10, konaného dne 25. 1. 2021 – Příloha 2 – VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE NA ČÁSTEČNÉ POKRYTÍ NEINVESTIČNÍCH NÁKLADŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HOLČOVICÍCH – na rok 2020