Přeskočit na obsah

Veřejné zasedání č. 12 zastupitelstva obce Heřmanovice

se koná 28. 6. 2021 v 18.00 hod. v zasedací síni v budově obecního úřadu č.p. 136

Program:
1. Zahájení a schválení programu
2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
3. Kontrola usnesení z minulého ZO
4. Projednání a schválení roční účetní závěrky obce Heřmanovice sestavené k 31. 12. 2020
5. Projednání závěrečného účtu obce Heřmanovice za rok 2020 včetně souhlasu a opatření
6. Projednání roční účetní závěrky Mikroregionu Krnovsko sestavené k 31. 12. 2019
7. Projednání závěrečného účtu Mikroregionu Krnovsko za rok 2018
8. Nové stanovy Mikroregionu Krnovsko
9. Rozpočtová opatření
10. Obecní vyhláška o místním poplatku z pobytu
11. Právo stavby a věcné břemeno na obecním pozemku
12. Silniční doprava
13. Záměry prodeje a pronájmu pozemků
14. Prodeje a pronájmy pozemků
15. Různé (obecní les, třídění odpadu a další)

Zastupitelstvo obce na zasedání zve všechny občany