Přeskočit na obsah

Veřejné zasedání č. 14 zastupitelstva obce Heřmanovice

se koná 13. 12. 2021 v 18.00 hod. v zasedací síni v budově obecního úřadu č.p. 136

Program:
1. Zahájení a schválení programu
2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
3. Kontrola usnesení z minulého ZO
4. Projednání a schválení rozpočtu na rok 2022 a rozpočtových výhledů na léta 2023 a 2024
5. Rozpočtová opatření
6. Projednání a schválení obecně závazné vyhlášky obce o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
7. Námitky a připomínky obce Heřmanovice k Aktualizaci č. 2a Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje
8. Informace o dotaci na kůrovce a pracích v obecním lese
9. Informace o „Opravě horního vodovodu Heřmanovice“
10. Informace o dotacích na kotle od poloviny roku 2022
11. Záměr obce darovat pozemky MS kraji
12. Koupě pozemků do vlastnictví obce Heřmanovice
13. Záměry prodeje a pronájmu pozemků
14. Prodeje a pronájmy pozemků
15. Žádosti o dotace a dary
16. Různé

Zastupitelstvo obce na zasedání zve všechny občany