Přeskočit na obsah

Rozpočtové opatření č. 1 obce Heřmanovice

Vyvěšeno dne: 10. 7. 2022

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ
Rozpočtové opatření č. 1, které ZO vzalo na vědomí na zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 17 konaného dne 27. 6. 2022
Obec Heřmanovice oznamuje, že rozpočtové opatření, které ZO vzalo na vědomí na zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 17 konaného dne 27. 6. 2022 je zveřejněn na elektronické úřední desce a v listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři účetní obce na adrese: Heřmanovice 136, 79374 (budova OÚ).
Rozpočtové opatření č. 1, které ZO vzalo na vědomí na zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice konaného dne 27. 6. 2022