Přeskočit na obsah

Schvalená účetní závěrka obce Heřmanovice za rok 2021, Schválený závěrečný účet obce Heřmanovice za rok 2021 včetně opatření a zprávy o přezkoumání

Vyvěšeno dne: 10. 7. 2022

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ
Obec Heřmanovice oznamuje, že v souladu se Zákonem č.250/2000 Sb. jsou dokumenty: Schválená účetní závěrka obce Heřmanovice za rok 2021, Schválený závěrečný účet obce Heřmanovice za rok 2021 včetně opatření a zprávy o přezkoumání schválený na zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 17 konaného dne 27. 6. 2022 zveřejněny v elektronické podobě na stránkách obce www.hermanovice.cz v rubrice: Úřední deska – Rozpočet a závěrečné účty obce a mikroregionů. V listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři účetní obce na adrese: Heřmanovice 136, 79374 (budova OÚ).
Schválená roční účetní závěrka obce Heřmanovice sestavená k 31. 12. 2021
Schválený závěrečný účet včetně KH a opatření