Přeskočit na obsah

Schválený rozpočet MRK na rok 2023

Vyvěšeno dne: 12. 12. 2022

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ
Schválený rozpočet MRK na rok 2023 byl schválen Valnou hromadou MRK dne 2.12.2022 , č. usnesení 13/65. Je zveřejněn v elektronické podobě na úřední desce MRK http://www.mikroregionkrnovsko.cz/, taktéž na webových stránkách členských obcí MRK a v listinné podobě je k nahlédnutí na adrese : Mikroregion Krnovsko,Hlavní náměstí č. 29 v domě Evropy – 2.patro ( kancelář MRK ).
Schválený rozpočet MRK na rok 2023