Přeskočit na obsah

Schválený závěrečný účet Mikroregionu Krnovsko za rok 2021 včetně příloh

Vyvěšeno dne: 1. 7. 2022

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ
Závěrečný účet Mikroregionu Krnovsko za rok 2021 byl schválen Valnou hromadou MRK dne 23. 6. 2022, č. usnesení 5/64. Je zveřejněn na elektronické úřední desce MRK https://www.mikroregionkrnovsko.cz/, taktéž na webových stránkách členských obcí MRK a v listinné podobě je k nahlédnutí na adrese: Mikroregion Krnovsko, Hlavní náměstí č. 29 v domě Evropy – 2. patro (kancelář MRK).
Obec je členem Mikroregionu Krnovsko
Schválený závěrečný účet Mikroregionu Krnovsko za rok 2021
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu – FIN 2-12 M
Schválená zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí – Mikroregion Krnovsko za rok 2021
Schválený zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku – obcí Mikroregion Krnovsko
Schválený výkaz zisku a ztráty územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržností – Mikroregion Krnovsko
Schválená Rozvaha územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti – Mikroregion Krnovsko
Schválená Příloha územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti – Mikroregion Krnovsko