Přeskočit na obsah

Veřejné zasedání č. 15 zastupitelstva obce Heřmanovice

se koná 7. 3. 2022 v 18.00 hod. v zasedací síni v budově obecního úřadu č.p. 136

Program:
1. Zahájení a schválení programu
2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
3. Kontrola usnesení z minulého ZO
4. Zásady prodeje pozemků pro výstavbu RD
5. Stav pronájmu obecních pozemků
6. Rozpočtová opatření
7. Schválení darování těch částí pozemků, na nichž se nachází silnice III. třídy, patřící MSK
8. Záměry prodeje a pronájmu pozemků
9. Prodeje a pronájmy pozemků
10. Různé

Zastupitelstvo obce na zasedání zve všechny občany