Přeskočit na obsah

Veřejné zasedání č. 16 zastupitelstva obce Heřmanovice

se koná 6. 6. 2022 v 18.00 hod. v zasedací síni v budově obecního úřadu č.p. 136

Program:
1. Zahájení a schválení programu
2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
3. Kontrola usnesení z minulého ZO
4. Rozpočtová opatření
5. Obecně závazná vyhláška obce o ukončení pronájmu obecních pozemků k 31.12.2022
6. Záměry prodeje pozemků
7. Prodeje pozemků
8. Různé

Zastupitelstvo obce na zasedání zve všechny občany