Přeskočit na obsah

Oznámení o zahájení správního řízení ve věci udělení výjimky dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Žádost Muzea východních Čech v Hradci Králové, IČO 00088382, Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové (dále také žadatel) ve věci povolení výjimky dle § 56 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny ze zákazů daných ustanovením § 49 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny, konkrétně ze zákazu sběru, držení, pěstování a dopravování pampelišky bahenní (Taraxacum palustre), zařazené v příloze II. vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny (dále jen „vyhláška“), v kategorii ohrožených druhů, za účelem vědeckého studia.

Oznámení o zahájení správního řízení ve věci udělení výjimky dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny zahajeni KE STAŽENÍ ZDE.