Přeskočit na obsah

POPLATKY V OBCI HEŘMANOVICÍCH NA ROK 2023

Číslo účtu: 6927771/0100 pro všechny poplatky a platby

 

PLATBY OPLATKŮ A SLUŽEB MIMO NÁJMŮ BYTŮ PROSÍME PROVÁDĚJTE OD 01.02.2023

 

POPLATEK ZA VÝVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU na rok 2023:
Kč 1.000,- Kč/osoba občané s trvalým pobytem v obci po uplatnění úlevy
Kč 1.000,- Kč/nemovitost za rok a objekt u majitelů, kteří nemají v obci trvalý pobyt
Variabilní symbol pro úhradu bankou či složenkou: 1345 + číslo popisné nebo evidenční

SAZBA POPLATKU ZA PSA ČINÍ NA ROK 2023:
a)za jednoho psa – 100Kč,
b)za druhého a každého dalšího psa téhož držitele – 200Kč,
c)za psa, jehož držitelem je osoba starší 65let – 50Kč,
d)za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let – 100Kč.
Variabilní symbol pro úhradu bankou či složenkou: 1341 + číslo popisné nebo evidenční

POPLATEK ZA ODBĚR VODY na rok 2023:
Kč 550,-/ osoba/ rok občané s trvalým pobytem v obci včetně DPH
Kč 1100,- / nemovitost/ rok majitelé nemovitosti, kteří nemají trvalý pobyt v obci včetně DPH
Variabilní symbol pro úhradu bankou či složenkou: 2310 + číslo popisné nebo evidenční

Nájemné bytů včetně služeb je možno také hradit převodem či složenkou s variabilním symbole 3612 + číslo popisné a číslo bytu, do poznámky příjmení a jméno nájemce.

Platby v hotovosti je možné provádět pouze v úřední hodiny:
Pondělí: 8:00 – 11:30, 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 11:30, 13:00 – 16:00