Přeskočit na obsah

Rozpočtové opatření Mikroregionu Krnovsko č. 1/2023

Vyvěšeno dne: 30. 1. 2023

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ
Rozpočtové opatření Mikroregionu Krnovsko č. 1/2023, schváleno Valnou hromadou MRK dne 24. 1. 2023, č. usnesení 6/115. Je zveřejněno na elektronické úřední desce MRK http://www.mikroregionkrnovsko.cz/, taktéž na webových stránkách členských obcí MRK a v listinné podobě je k nahlédnutí na adrese: Mikroregion Krnovsko, Hlavní náměstí č. 29 v domě Evropy – 2. patro (kancelář MRK).
Rozpočtové opatření Mikroregionu Krnovsko č. 1/2023