Přeskočit na obsah

Rozpočtové opatření Mikroregionu Krnovsko č. 2/2023

Vyvěšeno dne: 7. 4. 2023

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ
Rozpočtové opatření Mikroregionu Krnovsko č. 2/2023, schváleno Správní radou MRK dne 4. 4. 2023, č. usnesení 5/116, je zveřejněno na elektronické úřední desce MRK MRK http://www.mikroregionkrnovsko.cz/, taktéž na webových stránkách členských obcí MRK a v listinné podobě je k nahlédnutí na adrese: Mikroregion Krnovsko, Hlavní náměstí č. 29 v domě Evropy – 2. patro (kancelář MRK).
Rozpočtové opatření Mikroregionu Krnovsko č. 2/2023