Přeskočit na obsah

Schválený rozpočet MRK – závazné ukazatelé rok 2024, aktualizace střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2025, střednědobý výhled rozpočtu na rok 2026

Vyvěšeno dne: 20. 12. 2023

Schválený rozpočet MRK – závazné ukazatelé, rok 2024 byl schválen 69. Valnou hromadou MRK dne 7. 12. 2023, č. usnesení 8/69.
mrk-schvaleny_rozpocet-zavazne_ukazatele_2024.pdf
Schválená aktualizace střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2025 byla schválena 69. Valnou hromadou dne 7. 12. 2023, č. usnesení 9/69.
mrk-chvalena_aktualizace_strednedobeho_vyhledu_2025 .pdf
Schválený  střednědobý výhled rozpočtu na rok 2026 byla schválen 69. Valnou hromadou dne 7. 12. 2023, č. usnesení 9/69.
mrk-schvaleny_strednedoby_vyhled_rozpoctu_na_rok_2026.pdf
Je zveřejněno  v elektronické podobě na úřední desce MRK http://www.mikroregionkrnovsko.cz/, taktéž na webových stránkách členských obcí MRK a v listinné podobě je k nahlédnutí na adrese: Mikroregion Krnovsko, Hlavní náměstí č. 29 v domě  Evropy  – 2. patro (kancelář MRK).