Přeskočit na obsah

Usnesení č. 3 ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice konaného dne 6. 3. 2023

Na úřední desce vyvěšeno dne: 30. 3. 2023

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 3, konaného dne 6. 3. 2023
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 3, konaného dne 6. 3. 2023 – Příloha 1 – Rozpočtová opatření vzata na vědomí.
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 3, konaného dne 6. 3. 2023 – Příloha 2 – Schvalený Návrh stanov Mikroregionu Krnovsko
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 3, konaného dne 6. 3. 2023 – Příloha 3 – Schválená SoSB – věcné břemeno
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 3, konaného dne 6. 3. 2023 – Příloha 4 – Záměr obce na pronájmy a pachty pozemků
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 3, konaného dne 6. 3. 2023 – Příloha 5 – Schválené pachty pozemků