Přeskočit na obsah

Usnesení č. 4 ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice konaného dne 5. 6. 2023

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 4, konaného dne 5. 6.2023
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 4, konaného dne 5. 6.2023 – Příloha 1 – Rozpočtová opatření 3 a 4/2023 vzata na vědomí.
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 4, konaného dne 5. 6.2023 – Příloha 2 – Smlouva O Budoucí Smlouvě O Zřízení Věcného Břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-8024839
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 4, konaného dne 5. 6.2023 – Příloha 3 – Žádost o podporu Linky bezpečí, z.s.
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 4, konaného dne 5. 6.2023 – Příloha 4 – Záměr obce na prodej dle GP (p.č. 4390)
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 4, konaného dne 5. 6.2023 – Příloha 5 – Záměr obce na prodej dle GP (st. 305/2)