Přeskočit na obsah

Veřejná vyhláška – OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY – Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – vyznačení uzavírky a objízdné trasy, v rámci realizace stavby: „Oprava povrchu silnice II/452 Karlovice – Jelení“

MĚSTSKÝ ÚŘAD BRUNTÁL
odbor životního prostředí, silničního hospodářství a zemědělství
Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál

Ze dne: 05.10.2023
Čj: MUBR/162946-2023/Dra
Sp.zn. OŽP-41298/2023/Dra
Vyřizuje: Bc. Adriana Drápalová
Email: Adriana.Drapalova@mubruntal.cz
Telefon: 554 706 117, 725 345 512
Datum: 19.10.2023

Uzavírka Karlovice – Jelení – Veřejná vyhláška

Uzavírka Karlovice – Jelení rozhodnutí

Uzavírka Karlovice – Jelení – situační výkres