Přeskočit na obsah

Veřejné zasedání č. 3 zastupitelstva obce Heřmanovice

se koná 6. 3. 2023 v 18.00 hod. v zasedací síni v budově obecního úřadu č.p. 136

Program:
1. Zahájení a schválení programu
2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
3. Kontrola usnesení z minulého ZO
4. Rozpočtová opatření
5. Žádosti o dotace a dary
6. Sociální služby (např. možnost obědů)
7. Kulturní akce
8. Pronájmy a pachty obecních pozemků
9. Různé

Zastupitelstvo obce na zasedání zve všechny občany