Přeskočit na obsah

Veřejné zasedání č. 5 zastupitelstva obce Heřmanovice

se koná 26. 6. 2023 v 18.00 hod. v zasedací síni v budově obecního úřadu č.p. 136

Program:
1. Zahájení a schválení programu
2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
3. Kontrola usnesení z minulého ZO
4. Projednání a schválení roční účetní závěrky obce Heřmanovice sestavené k 31.12.2022
5. Projednání závěrečného účtu obce Heřmanovice za rok 2022 včetně souhlasu a opatření
6. Projednání roční účetní závěrky Mikroregionu Krnovsko sestavené k 31.12.2022
7. Projednání závěrečného účtu Mikroregionu Krnovsko za rok 2022
8. Nakládání s odpady
9. Regulace dopravy v obci
10. Záměry prodeje a pronájmu pozemků
11. Různé (prostředí, lavičky, …)

Zastupitelstvo obce na zasedání zve všechny občany