Přeskočit na obsah

Veřejné zasedání č. 6 zastupitelstva obce Heřmanovice

se koná 25. 9. 2023 v 18.00 hod. v zasedací síni v budově obecního úřadu č.p. 136

Program:
1. Zahájení a schválení programu
2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
3. Kontrola usnesení z minulého ZO a hlavní informace k uplynulému období (Drakov, FVE, hřiště, les, MK a most, vodovod a další)
4. Dočasné statické zajištění dřevouhelné pece Drakov dle vypracovaného projektu, informace k celé akci
5. Komunitní energetika, projednání tématu, informace o proběhlém řízení
6. Rozpočtová opatření
7. Věcné břemeno na obecním pozemku, smlouva o smlouvě budoucí elektrická přípojka
8. Záměry pronájmu či pachtu obecních pozemků
9. Prodeje obecních pozemků
10. Kultura a sociální záležitosti
11. Různé

Zastupitelstvo obce na zasedání zve všechny občany