Přeskočit na obsah

Veřejné zasedání č. 7 zastupitelstva obce Heřmanovice

se koná 11. 12. 2023 v 18.00 hod v zasedací síni v budově obecního úřadu č.p. 136

Program:
1. Zahájení a schválení programu
2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
3. Kontrola usnesení z minulého ZO
4. Záchrana dřevouhelné pece Drakov
5. Projednání a schválení rozpočtu na rok 2024 a rozpočtových výhledů na léta 2025 a 2026
6. Rozpočtová opatření
7. Pronájmy obecních bytů
8. Žádost o dotaci pro Mikroregion Krnovsko a smlouvy s Mikroregionem Krnovsko o dotaci, výpůjčce kompostérů a návratné finanční výpomoci
9. Smlouva s firmou ASEKTOL o zpětném odběru odpadních elektrozařízení
10. Prodeje obecních pozemků
11. Záměry prodeje a pronájmů obecních pozemků
12. Žádosti o dotace a dary
13. Různé

Zastupitelstvo obce na zasedání zve všechny občany