Přeskočit na obsah

Připravuje se Lesní slavnost Lapků z Drakova XIX. ročník 20. – 21. 7. 2024 sobota / neděle

Lesní slavnost Lapků z Drakova je vydařenou a ojedinělou akcí v celém jesenickém regionu. Původní myšlenkou vzniku této akce v roce 2005 byla naše výzva a vyhlášení záměru záchrany pozůstatku historické stavby, jedinečné technické památky Lorenzovy huti. Ta se nachází v lese na Drakově. Letos připravujeme již XIX. ročník Lesní slavnosti Lapků z Drakova. Návštěvníci si zde budou moci prohlédnout záchranné stavební práce historické dřevouhelné hutě, ojedinělé technické památky Jesenicka. Veškeré stavební práce a financování zajišťuje obec Heřmanovice s podporou Moravskoslezského kraje. Spolek Přátelé Vrbenska svojí výzvou a pořádáním lesní slavnosti každoročně připomíná význam tohoto místa a dávnou hornickou na Jesenicku. Ve spolupráci s obcí Heřmanovice vzpomene na letošní Lesní slavnosti lapků z Drakova celou její historii. Představíme zde záměry a možnosti využití této technické památky.

Lesní slavnost významně podporuje kulturně společenskou činnost a letní prázdninové aktivity vrbenska a jesenicka. Důraz klademe na využití volného času mládeže. Projekt nesporně přispívá k rozvoji cestovního ruchu v jesenicku. Příznivě také rozvíjí příhraniční spolupráci s Polskem. Slavnost Lapků z Drakova se stala oblíbenou vzpomínkovou tradicí a je regionálně velmi známá. Propagace mediálními společnostmi pozitivně propaguje Jeseníky a naše město Vrbno pod Pradědem.

Postupně se slavnost stala jednou z největších akcí v jesenickém regionu. Dlouhodobě se snažíme udržet vysokou organizační a programovou kvalitu. Mezi návštěvníky jsou nejvíce zastoupeny rodiny s dětmi. Návštěvníci přijíždějí i z velmi vzdálených míst ČR a zamlouvají si ubytování v okolních penzionech již několik měsíců dopředu. Slavnost byla několikrát oceněna, např. oceněním „Nejlepší projekt“ Nadace OKD v České republice. Obdrželi jsme uznání Olomouckého kraje „YES LIKE“ – za ocenění nejlepší akce Cestovního ruchu v Jeseníkách. Podporuje nás Moravskoslezský kraj, město Vrbno pod Pradědem, obec Heřmanovice a někteří zdejší podnikatelé a přátelé. Spolupracují s námi i okolní obce, spolky a kulturní agentury.

Hlavním našim partnerem jsou Biskupské lesy, kteří jsou vlastníci lesa. Spolupracují s námi a doplňují program lesnickými aktivitami. Je to naše největší akce a organizačně i finančně nejnáročnější aktivita. Záštitu projektu poskytl hejtman Moravskoslezského kraje Jan Krkoška a senátor parlamentu ČR Ladislav Václavec.

Pomozte nám zachovat a udržet tuto úspěšnou a oblíbenou novodobou tradici.

Připravujeme Drakov 2024.pdf