Přeskočit na obsah

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj

Vyvěšeno dne: 26. 4. 2024
Bude sejmuto dne: 31. 5. 2024

Čj.: 1834168/24/3200-11530-804492

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

Shora uvedený správce daně podle ustanovení § 50 odst. 1 zákona
č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„daňový řád“), oznamuje, že

ode dne 30.04.2024 do dne 31.05.2024

je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj

ve dnech pondělí od 8:00 do 17:00 hodin, středa od 8:00 do 17:00 hodin zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam.

 

Celý dokumment zde: FU – veřejná vyhláška daň z nemovitosti – PDF