Přeskočit na obsah

Veřejné zasedání č. 8 zastupitelstva obce Heřmanovice

se koná 11. 3. 2024 v 18.00 hod. hod v zasedací síni v budově obecního úřadu č.p. 136

1. Zahájení a schválení programu
2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
3. Kontrola usnesení z minulého ZO
4. Rozpočtová opatření
5. Zajištění požární ochrany obce
6. Topení v bytových domech obce
7. Prodeje a pronájmy obecních pozemků
8. Záměry prodeje, pronájmu a jiného převodu obecních pozemků
9. Záchrana dřevouhelné pece Drakov – info o stavu
10. Žádosti o dotace a dary
11. Různé (rozměření pro výstavbu, …)

Zastupitelstvo obce na zasedání zve všechny občany