Přeskočit na obsah

Veřejné zasedání č. 9 zastupitelstva obce Heřmanovice

se koná 10. 6. 2024 v 18.00 hod. hod v zasedací síni v budově obecního úřadu č.p. 136

1. Zahájení a schválení programu
2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
3. Kontrola usnesení z minulého ZO
4. Projednání a schválení roční účetní závěrky obce Heřmanovice sestavené k 31.12.2023
5. Projednání závěrečného účtu obce Heřmanovice za rok 2023 včetně souhlasu a opatření
6. Projednání roční účetní závěrky Mikroregionu Krnovsko sestavené k 31.12.2023
7. Projednání závěrečného účtu Mikroregionu Krnovsko za rok 2023
8. Rozpočtová opatření
9. Informace o podaných dotačních projektech
10. Prodeje a pronájmy pozemků
11. Záměry prodeje a pronájmu pozemků
12. Různé (tranzit obcí, hasiči …)

Zastupitelstvo obce na zasedání zve všechny občany