Přeskočit na obsah

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU, konané na území České republiky ve dnech 7. – 8. června 2024:
– Svolání 1. zasedání OVK;
– Informace pro voliče, který změnil trvalý pobyt;
– OZNÁMENÍ O VOLBÁCH

Vyvěšeno dne: 7. 5. 2024

starosta obce svolává 1. zasedání okrskové volební komise Heřmanovice na pondělí 13.05.2024 v 16:00 hod. v kavárně Obecního úřadu v Heřmanovicích.
 
Program:
1. Úvodní slovo k přípravě voleb
2. Složení slibu členů a zapisovatelky okrskové volební komise
3. Losování funkce předsedy a místopředsedy okrskové volební komise
4. Předání volebních materiálů (volební zákon, Pokyny pro postup okrskových volebních komisí), seznámení se školením předsedů komisí a zapisovatelů
Dokument ke stažení v pdf zde.

Vyvěšeno dne: 18. 4. 2024

Informace pro voliče, který změnil trvalý pobyt do jiné obce v době od 29. dubna 2024 do 7. června 2024
Dokument ke stažení v pdf zde.

Vyvěšeno dne: 8. 4. 2024

OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu ve dnech 7. – 8. 6. 2024 a stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise a jmnenování zapisovatelky okrskové volební komise