Přeskočit na obsah

Uncategorized

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název

Obecní úřad Heřmanovice

2. Důvod a způsob založení

Obec Heřmanovice (dále jen obec) vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s ustanovením § 1 a § 2 zákona č. 367/1990 Sb., o obcích (zrušen a nahrazen zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů) ke dni 24. 11. 1990.

Obec vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající, tedy je právnickou osobou ve smyslu ust. § 18 odst. 2 písm. c) zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a to právnickou osobou s právní subjektivitou. Obec je veřejnoprávní korporací, které disponuje vlastním majetkem.

Posláním obce je pečovat o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, dále zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu za podmínek stanovených zákony.

3.
Organizační struktura

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Obecní úřad Heřmanovice
Heřmanovice 136
793 74 Heřmanovice

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obecní úřad Heřmanovice
Heřmanovice 136
793 74 Heřmanovice

4.3 Úřední hodiny

Pondělí: 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
Středa: 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
případně dle telefonické dohody dle kontaktů

4.4 Telefonní čísla

pevná linka: + 420 554 612 635

4.5 Čísla faxu

fax: obec již nepoužívá

4.6 Adresa internetové stránky

oficiální: https://www.hermanovice.cz

4.7 Adresa e-podatelny

podatelna: hermanovice( ‘zavináč’ )seznam.cz
ID datové schránky: gpsj2td

4.8 Další elektronické adresy

oficiální: hermanovice( ‘zavináč’ )seznam.cz
ID datové schránky: gpsj2td

5. Případné platby lze poukázat na

Číslo účtu: 6927771, kód banky: 0100
Komerční banka Krnov

6. IČ

00295981

7. DIČ

CZ00295981

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

8.1.1 Usnesení Zastupitelstva obce
8.1.2 Úřední deska obce
8.1.3 Strategické dokumenty obce

Strategický plán rozvoje obce Heřmanovice

8.1.4 Vyhlášky obce
8.1.5 Nařízení obce
8.1.6 Zásady
8.1.7 Registr oznámení (zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů)

8.2 Rozpočet

https://www.hermanovice.cz/category/uredni-deska/uredni-deska-rozpocet-a-zaverecne-ucty-obce-a-mikroregionu/

9. Žádosti o informace

Pravidla pro aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím dána zákonem č. 106/1999 Sb.

10. Příjem žádostí a dalších podání

Lze využít písemné formy nebo elektronické podatelny.

11. Opravné prostředky

12. Formuláře

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

https://www.hermanovice.cz/usneseni/usneseni_c_16_ze_dne_9_6_2014_priloha_2-aktualizace_1_sprss_albrechticka_na_obdobi_2014-2016_uplne_zneni.pdf

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

14.2 Vydané právní předpisy

– jsou jimi
obecně závazné vyhlášky, nařízení obce, směrnice a zásady

15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

16. Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv

16.2 Výhradní licence

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Elektronická podatelna

Obecní úřad můžete kontaktovat pomoci e-mailu:

hermanovice( ‘zavináč’ )seznam.cz

nebo pomoci kontaktního webového formuláře:

  Vaše jméno (vyžadováno)

  Váš email (vyžadováno)

  Předmět

  Vaše zpráva

  Pokud chcete přiložit soubor (ve formatu jpg, tif, doc, docx, pdf, a max. velikosti 5 MB) mužete zde:

  Pokud jste si jisti, že chcete odeslat email, zatrhněte tlačítko:

  Struktura úřadu

  Adresa: čp. 131, 793 74 Heřmanovice
  tel: +420 554 612 635
  web: www.hermanovice.cz
  e-mail:  hermanovice( ‚zavináč‘ )seznam.cz

   
  Jan Tomalský
  – starosta obce

  pevná linka: +420 554 612 635, mobil: +420 603 874 905
  e-mail:  jan.tomalsky( ‚zavináč‘ )seznam.cz

   
  RNDr. Hynek Sekanina, Ph.D.
  – místostarosta obce

  pevná linka: +420 554 612 635, mobil: +420 739 634 569
  e-mail: hermanovice( ‚zavináč‘ )seznam.cz

   
  Marie Poppeová
  – účetní

  pevná linka: +420 554 612 635
  e-mail: hermanovice( ‚zavináč‘ )seznam.cz

  V budově obecního úřadu se nachází také obecní knihovna a pošta. Otevírací doba knihovny je středa od 13 do 17 hodin. V knihovně je pro veřejnost bezplatně k dispozici počítač s připojením na internet. Knihovní fond je pravidelně doplňován o nové tituly, k návštěvám knihovny srdečně zveme.