Přeskočit na obsah

koronavirus

Koronavirus COVID-19

Aktuální informace k problematice KORONAVIRU v MS kraji

https://www.msk.cz/cz/zdravotnictvi/aktualni-informace-k-problematice-koronaviru-v-kraji–145254/

Mimořádná opatření a doporučení, která platí v Moravskoslezském kraji k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2

Novinky k 16. březnu 2020

Aktuální výskyt koronaviru na území Moravskoslezského kraje

Aktuální výskyt koronaviru COVID-19 v Moravskoslezském kraji k datu 16. 3. 2020: CELKEM 25 pacient

Důležité telefonické linky

Nová informační linka v souvislosti s koronavirem: 1212

V případě vážných zdravotních problémů či ohrožení života volejte linky 155 a 112

Bezplatná Linka seniorů na telefonním čísle 800 200 007
(v provozu od 8 do 20 hodin). Volajícím pomůže: zorientovat a najít správné informace, zprostředkovat kontakt na organizace, které mohou pomoci v místě, propojit se s dobrovolníky, sestavit krizový plán, sdílet jejich obavy a hovořit o tom, co je trápí)

Osobní ochranné pomůcky

Vzhledem k nulovým skladovým zásobám roušek a respirátorů, a zároveň absenci jakékoli dodávky těchto osobních ochranných pomůcek ze strany Ministerstva zdravotnictví bylo zastaveno objednávání prostřednictvím objednávkového formuláře.

 • Prosíme sledujte krajské webové stránky, kde budou uveřejněny všechny potřebné informace, jakmile obdržíme dostatek materiálu k distribuci.

Respirátory: objednávky

 • Krajský úřad MSK spustil objednávkový formulář pro objednání respirátorů třídy FFP2 a FFP3 pro jednotlivé poskytovatele zdravotních služeb a vybrané poskytovatele sociálních služeb v našem kraji.
 • ZASTAVENO OBJEDNÁVÁNÍ – z důvodu absence dodávek ze strany Ministerstva zdravotnictví.

Respirátorů je málo, praktičtí lékaři dostanou alespoň roušky z USA info k 15. 3. 2020

Moravskoslezský kraj odpoledne obdržel první dodávku 1560 respirátorů třídy FFP2 a FFP3 info ke 14. 3. 2020

 • Z první dodávky dostane Fakultní nemocnice Ostrava 90 respirátorů třídy FFP2 a 300 FFP3. Zbytek se bude distribuovat krajským zdravotnickým zařízením a zdravotnické záchranné službě.

Činnost Krajského úřadu MSK

Krajský úřad Moravskoslezského kraje se zavírá pro veřejnost

 • Výjimkou je provoz podatelny krajského úřadu – osobní podání je zatím možné v omezené míře takto: pondělí a středa od 9:00 do 12:00 hodin
 • Většinu agendy je možné vyřídit elektronicky prostřednictvím Portálu služeb.
 • Krajský úřad provádí intenzivnější pravidelný úklid virucidními dezinfekčními prostředky (podlahy, kliky na dveřích a sedačky na chodbách krajského úřadu).
 • Dezinfekce na ruce byla umístěna na recepci, sekretariátech, chodbách, v podatelně, pokladně, v jídelně.

Aktuálně platná legislativa ČR

Veřejné autobusy v Moravskoslezském kraji

Veřejné autobusy v Moravskoslezském kraji jezdí podle prázdninových jízdních řádů

 • Omezení příměstské autobusové dopravy začalo platit od pondělí 16. března.
 • Dopravci častěji a intenzivněji čistí a dezinfikují interiéry vozidel.
 • Vlaky budou v Moravskoslezském kraji jezdit standardně.

Kvůli ochraně řidičů veřejných autobusů kraj zakázal nastupovat předními dveřmi

 • Jízdné se neplatí

Situace v Moravskoslezském kraji

Rada Moravskoslezského kraje schválila 10 milionů korun na operativní řešení situace.

Kraj se postará o děti lékařů, hasičů, policistů a zaměstnanců dalších bezpečnostních složek, aby mohli bojovat s koronavirem

 • O děti ve věku od 3 do 10 let bude postaráno od 17. března.

Krajské mateřské školy, pedagogicko-psychologické poradny a speciálně pedagogická centra jsou uzavřeny

 • Tato krajská zařízení budou uzavřena až do odvolání.

Krizový štáb MSK v pondělí 16. března rozhodl:

 • Kraj činí kroky k nákupu 500 000 ks roušek. Lidé by zatím povinně v rouškách vstupovali do některých veřejných prostor (nemocnice, úřady, atd.)
 • Kraj nakoupí 10 000 ks respirátorů 3M N95, k dispozici by je mohl mít ve středu. Směřovat budou ke zdravotníkům.
 • Dopravci, kteří v kraji zajišťují veřejnou autobusovou dopravu, musí zajistit, aby cestující do dopravních prostředků nenastupovali předními dveřmi.
 • Kraj přistoupí ke zrušení autobusových turistických linek (Praděd) z důvodu shromažďování velkého množství osob.
 • Další odběrová místa v kraji pro pacienty s podezřením na koronavirus – Fakultní nemocnice Ostrava už funguje, připraveni jsou také v Opavě a Havířově. Předpokládají se v brzké době další.
 • Lékaři, kteří z důvodu nedostatku osobních ochranných pracovních pomůcek uzavřeli praxi, budou muset tuto skutečnost oznámit krajskému úřadu.

VŠB-TUO připraví tisíce litrů dezinfekce pro Krajský úřad MSK

 • Univerzita na to využije všechny své laboratoře, které jsou pro daný účel vybaveny.

Metodická doporučení pro poskytovatele sociálních služeb v souvislostí s koronavirem

Nové mobilní odběrové místo ve Fakultní nemocnici Ostrava

 • Ve Fakultní nemocnici Ostrava vzniklo nové mobilní odběrové místo pro pacienty, kteří mají podezření, že se nakazili koronavirovou infekcí. Bude fungovat denně od 7 do 19:00 hod. Vyšetřeni ale budou jen ti pacienti, kterým to doporučí epidemiolog. Nejdříve kontaktujte linku 112.

Situace v Nemocnici ve Frýdku-Místku

 • Kvůli nákaze zdravotní sestry koronavirem ukončila Nemocnice ve Frýdku-Místku minimálně na 14 dnů provoz gynekologicko-porodnického oddělení. Zdravotnice se léčí doma v izolaci, průběh onemocnění je lehký. Její kolegové jsou v karanténě. Akutní zákroky včetně rozběhnutých porodů byly dokončeny, neakutní pacientky budou převezeny do okolních nemocnic. Ostatní oddělení frýdecko-místecké nemocnice fungují normálně.

Na základě jednání Krizového štábu MSK ŽÁDÁME:

 • Obyvatele Moravskoslezského kraje, kteří se vrátili ze všech oblastí s vysokým rizikem přenosu nákazy koronavirem, aby ihned po příjezdu telefonicky kontaktovali své praktické lékaře, zůstali v karanténě a neohrožovali ostatní občany.
 • Vedení měst a obcí, aby zřídili kontaktní místa pro lidi v karanténě a pomohli těm, kteří nemají možnost si nakoupit.

Zákaz návštěv v nemocnicích a sociálních zařízeních

 • Výjimka je na dětských a porodnických odděleních, na návštěvu může přijít 1  osoba.

Zavření škol

 • Týká se základních, vyšších odborných, středních a vysokých škol, a také školních družin a základních uměleckých škol.
 • KÚ MSK o situaci informoval ředitele škol VŠECH zřizovatelů v MSK.
 • Děti jsou doma, o pracovním režimu zaměstnanců rozhoduje ředitel školy.
 • Děti i zaměstnanci školy se řídí pokyny ředitele školy, příprava na výuku, samostudium.

V Moravskoslezském kraji jsou v pohotovosti INFEKČNÍ ODDĚLENÍ s celkovou kapacitou 146 infekčních lůžek

 • Fakultní nemocnice Ostrava: 56 infekčních lůžek
 • Slezská nemocnice Opava: 50 infekčních lůžek
 • Nemocnice s poliklinikou Havířov: 20 lůžek v provozu a 20 rezervních
 • Vláda ČR vyhlásila ve čtvrtek 12. března od 14 hod. na dobu 30 dnů nouzový stav.
 • Dalším opatřením vlády je s účinností od 14. března od 6:00 hod do 24. března omezení maloobchodního prodeje. Zavřeny budou také tržnice, zakázány jsou návštěvy ve věznicích.
 • Od pondělí 16. března dojde k uzavření hranic ČR.
 • Rada Moravskoslezského kraje schválila 10 milionů korun na operativní řešení situace.
 • Nová informační linka v souvislosti s koronavirem: 1212
 • V případě vážných zdravotních problémů či ohrožení života volejte linky 155 a 112
 • Bezplatná Linka seniorů na telefonním čísle 800 200 007
  (v provozu od 8 do 20 hodin). Volajícím pomůže: zorientovat a najít správné informace, zprostředkovat kontakt na organizace, které mohou pomoci v místě, propoji se s dobrovolníky, sestavit krizový plán, sdílet jejich obavy a hovořit o tom, co je trápí)

 

Novinky k 15. březnu 2020

 • Vláda ČR omezila pohyb v ČR do 24. března do šesté hodiny ranní. Vláda zakazuje volný pohyb osob na území ČR s několika výjimkami: např. cesty do práce, za rodinou, k lékaři nebo na nákup základních věcí. 

Novinky k 14. březnu 2020

Novinky k 13. březnu 2020

Respirátory: objednávky

 • Krajský úřad MSK spustil objednávkový formulář pro objednání respirátorů třídy FFP2 a FFP3 pro jednotlivé poskytovatele zdravotních služeb a vybrané poskytovatele sociálních služeb v našem kraji.

Situace v Nemocnici ve Frýdku-Místku

 • Kvůli nákaze zdravotní sestry koronavirem ukončila Nemocnice ve Frýdku-Místku minimálně na 14 dnů provoz gynekologicko-porodnického oddělení. Zdravotnice se léčí doma v izolaci, průběh onemocnění je lehký. Její kolegové jsou v karanténě. Akutní zákroky včetně rozběhnutých porodů byly dokončeny, neakutní pacientky budou převezeny do okolních nemocnic. Ostatní oddělení frýdecko-místecké nemocnice fungují normálně.

Vláda přijala další mimořádná opatření k prevenci šíření koronaviru, do karantény musí všichni přijíždějící z rizikových zemí

 • Čeští občané a v ČR žijící cizinci nesmějí od půlnoci z neděle na pondělí 16. března až na výjimky opustit republiku. Současně začne platit i obdobný zákaz pro cizince, kteří by chtěli přijet do České republiky a nemají zde trvalý či dlouhodobý přechodný pobyt.
 • Ministři upravili i pravidla pro kamionovou dopravu. Do odvolání se ruší nedělní zákaz jízdy kamionů nad 7,5 tuny na českých silnicích.
 • Vláda rovněž doplnila už platné mimořádné opatření o zákazu přítomnosti veřejnosti ve vybraných provozovnách. Nově se zákaz s účinností od 14. března 2020 od 6:00 hodin týká i bazénů a turistických informačních center. Vnitřní a venkovní sportoviště je možné využít jen za podmínky, že se na nich nebude v jednu chvíli pohybovat více než 30 osob. K 14. březnu 2020, 6:00 hodin je zakázán také maloobchodní prodej na tržnicích a tržištích.

Novinky k 12. březnu 2020

Vláda ČR vyhlásila nouzový stav od 12. 3. 2020 14:00 hod. na dobu 30 dnů.

Ve čtvrtek 12. března odpoledne jednal Krizový štáb Moravskoslezského kraje.

Nad rámec nařízení vyplývajících z vyhlášení nouzového stavu v ČR ŽÁDÁME:

 • Obyvatele Moravskoslezského kraje, kteří se vracejí ze všech oblastí s vysokým rizikem přenosu nákazy koronavirem, aby ihned po příjezdu telefonicky kontaktovali své praktické lékaře, zůstali v karanténě a neohrožovali ostatní občany.
 • Vedení měst a obcí, aby zřídili kontaktní místa pro lidi v karanténě a pomohli těm, kteří nemají možnost si nakoupit.
 • Všechny provozovatele lyžařských středisek, aby byli společensky odpovědní a neprovozovali je v tomto období.

Krizový štáb Moravskoslezského kraje se dohodl:

 • Budeme jednat o tom, aby do sítě laboratoří, které mohou v současnosti vyhodnocovat odebrané vzorky, byly zařazeny i další laboratoře z Moravskoslezského kraje včetně soukromých.
 • Zajišťujeme a budeme distribuovat ochranné pomůcky (respirátory a roušky) pro zdravotníky i poskytovatele sociálních služeb.
 • Dohodli jsme se s VŠB-TUO na výrobě dezinfekce z nakoupeného lihu. Příští týden by se měly distribuovat první dezinfekční prostředky vyrobené ve čtyřech laboratořích této technické univerzity. Jednáme o tom také s hasiči.
 • V Moravskoslezském kraji vzniknou další bezpečná odběrová místa vzorků na koronavirus –  Slezské nemocnici Opava a v Nemocnici s poliklinikou Havířov. Jde o zdravotnická zařízení, která mají infekční oddělení. Ve Fakultní nemocnici Ostrava již vzniklo odběrové místo.

Veřejné autobusy budou v Moravskoslezském kraji jezdit podle prázdninových jízdních řádů

 • Omezení příměstské autobusové dopravy začne platit od pondělí 16. března.
 • Dopravci už teď častěji a intenzivněji čistí a dezinfikují interiéry vozidel.
 • Vlaky budou v Moravskoslezském kraji jezdit standardně.
 • Nové jízdní řády autobusů budou doplňovány postupně v Centrálním informačním systému o jízdních řádech, ve vyhledávačích spojení a na webových stránkách Koordinátor ODIS s.r.o. (KODIS).
 • Jízdní řády budou ve vyhledávačích aktuální od sobotního rána, těsně po páteční půlnoci.

V Moravskoslezském kraji platí:

Zákaz návštěv v nemocnicích a sociálních zařízeních

 • Výjimka je na dětských a porodnických odděleních, na návštěvu může přijít 1 osoba.

Zavření všech škol s výjimkou mateřských škol

 • Týká se základních, vyšších odborných, středních a vysokých škol, a také školních družin a základních uměleckých škol.
 • KÚ MSK o situaci informoval ředitele škol VŠECH zřizovatelů v MSK.
 • Děti jsou doma, o pracovním režimu zaměstnanců rozhoduje ředitel školy.
 • Děti i zaměstnanci školy se řídí pokyny ředitele školy, příprava na výuku, samostudium.

Zákaz akcí nad 30 osob

 • Od pátku 13. března 2020 Vláda ČR zakázala divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční akce, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy s účastí přesahující ve stejný čas 30 osob.
 • Moravskoslezský kraj uzavřel také všechna muzea, která zřizuje.
 • Vědecká knihovna Moravskoslezského kraje a Galerie výtvarného umění Ostrava jsou uzavřeny do odvolání.

Opatření se nově týkají i provozu KRAJSKÉHO ÚŘADU MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE, který i nadále vykonává všechny činnosti v samostatné i přenesené působnosti.

 • Většinu agendy je možné vyřídit elektronicky prostřednictvím Portálu služeb
 • Intenzivnější pravidelný úklid virucidními dezinfekčními prostředky (podlahy, kliky na dveřích a sedačky na chodbách krajského úřadu).
 • Dezinfekce na ruce na recepci, sekretariátech, chodbách, v podatelně, pokladně, v jídelně.

V Moravskoslezském kraji jsou v pohotovosti INFEKČNÍ ODDĚLENÍ s celkovou kapacitou 146 infekčních lůžek

 • Fakultní nemocnice Ostrava: 56 infekčních lůžek
 • Slezská nemocnice Opava: 50 infekčních lůžek
 • Nemocnice s poliklinikou Havířov: 20 lůžek v provozu a 20 rezervních

Bližší a aktuální informace naleznete na těchto webových stránkách:

 

UPOZORNĚNÍ OBCE HEŘMANOVICE – od pondělí 16. března do 30. března 2020 jsou zrušeny úřední hodiny pro veřejnost.

S platností od pondělí 16. března do 30. března 2020 jsou zrušeny úřední hodiny pro veřejnost. Projednat případné záležitosti osobně lze jen po předchozí telefonické domluvě.

Telefonické kontakty:
Jan Tomalský, starosta – mob. č. 603 874 905
Marie Poppeová – č. 605 852 059
Miroslav Zeman – č. 723 264 386

 

Podání občanů lze činit prostřednictvím pošty, emailu nebo datové schránky:

Email: hermanovice@seznam.cz
ID datové schránky: gpsj2td

Platby lze provádět bankovním převodem na číslo účtu: 6927771/0100
Podrobnosti k platbám jsou zveřejněny na úřední desce v rubrice poplatky.
________________________________________________________________
Současně jsou zrušeny všechny společenské, naučné či sportovní aktivity v budově obecního úřadu.

Jan Tomalský, starosta
12.3.2020