Veřejné zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice

se koná 27. 2. 2012 v 17.00 hod. v zasedací síni v budově obecního úřadu č.p. 131

Program:

1) Prodeje obecních pozemků.

2) Rozpočet obce na rok 2012.

3) Investiční akce a projekty.

4) Různé.

Zastupitelstvo obce na zasedání zve všechny občany.