Archiv článků za měsíc: Září 2018

Veřejné zasedání č. 17 zastupitelstva obce Heřmanovice

se koná 25. 9. 2018 v 18.00 hod. v zasedací síni v budově obecního úřadu č.p. 136

Program:

1. Zahájení a schválení programu
2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
3. Kontrola usnesení z minulého ZO
4. Čerpání rozpočtu, rozpočtová opatření
5. Obecní les – aktuální stav
6. Návrh zadání územního plánu obce Heřmanovice
7. Různé

Zastupitelstvo obce na zasedání zve všechny občany

Obecní úřad v Heřmanovicích zve
na vernisáž výstavy
pořádané k jubileu založení samostatného státu
HEŘMANOVICE A 100. VÝROČÍ ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY

V sobotu 22. září 2018 v 15:00 hodin v budově Obecního úřadu – šoltéství.

Výstavu zahájí Jan TOMALSKÝ – starosta obce, Marie POPPEOVÁ – organizátorka akce, Pavel ZACHRLA – duchovní správce.

Výstavu představí Josef CHYBÍK.

Hudební doprovod na klavír – Hana SEKANINOVÁ.

ČEZ Distribuce, a. s. – UPOZORNĚNÍ k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

Ve smyslu ust. § 25 odst. 3 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, si dovolujeme upozornit vlastníky a uživatele pozemků, přes něž vede nadzemní elektrické vedení distribuční soustavy provozované společností ČEZ Distribuce, a. s., nebo na něž zasahuje ochranné pásmo, na povinnost odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování za řízení distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

Ke Stáhnutí v pdf.