Přeskočit na obsah

Svatojanská noc – na hřišti v sobotu 23. června 2012 v 16 hodin.

POZOR! POZOR!

Svoláváme Vás všechny -čarodějnice a ježibaby, malé mladé i zasloužilé, taky černokněžníky a čaroděje, víly dobré i bludičky poťouchlé, hejkaly a všechny síly kouzelné, čisté i nečisté v sobotu 23. června 2012 v 16 hodin na místo magické – sál místního pohostinství a louky přilehlé.

Zde rejděním a tancem se připravíme na kouzelnou SVATOJÁNSKOU NOC, kdy jednou za rok se země otvírá, aby vydala své poklady, a také zlaté kapradi rozkvétá.

V hojném počtu se dostavte, změříme si své síly a dovednosti v různých čarodějnických soutěžích, občerstvíme se lahůdkami vybranými a nezdárné družky společně ohni vydáme.

Všichni v kostýmech patřičně odměněni budou!

Živá hudba nás bude provázet odpolednem a pro vytrvalé bude hrát k tanci do pozdních hodin
večerních.

Svatojanská noc na hřišti v sobotu 23. června 2012 v 16 hodin.